Bl. Frederik Ozanam, laik

Rođen je u Milanu 23. travnja 1813., ali je gotovo čitav život proveo u Francuskoj. Bio je jedan od utemeljitelja Konferencija sv. Vinka Paulskog za pomaganje siromasima i radio je na njihovom širenju. Bio je i potpredsjednik Konferencija. Kao profesor na Sorboni u Parizu isticao se učenošću i svojom je kulturom podržavao i prenosio istinu vjere, a kao oženjen bio je dobar otac i od obitelji je načinio Crkvu u malom. Živio je u dubokoj povezanosti s Bogom i bio je primjer u vršenju kršćanskih kreposti. Umro je u Marseillesu 8. rujna 1853. u 40. godini života nakon duge bolesti. Blaženim ga je proglasio Papa Ivan Pavao II. 22. kolovoza 1997. u Parizu.

U liturgiji se slavi 9. rujna.