Bl. Lindalva Justo de Oliveira, djevica i mučenica

Sestra Lindalva, rođena je 20. listopada 1953. u Brazilu (selo Açu u državi Rio Grande do Norte).

Kći kršćanske ljubavi, velikim je predanjem služila siromasima i zavrijedila palmu mučeništva u obrani svoga djevičanstva na Sveti petak, 9. travnja 1993., sjedinivši tako žrtvu svoga života sa žrtvom prvoga Mučenika, Krista Gospodina. Među blažene bila je pribrojena 2. prosinca 2007. u Salvadoru – Bahia. Važno je napomenuti da je ona prva brazilska žena, redovnica, koja je proglašena blaženom.

U liturgiji se slavi 7. siječnja, na dan njezina krštenja.