Misao dana

Ne ljubimo ni buku ni sjaj.

Sv. Vinko Paulski

11. Siječanj 2017. | Misao dana

Trpljenje je najsigurniji zalog ljubavi Božje...

Sv. Vinko Paulski

7. Ožujak 2014. | Misao dana

Ne povezuju ljude riječi nego djela.

Sv. Vinko Paulski

20. Siječanj 2012. | Misao dana