PISMO O. TOMAŽA MAVRIČA PRIGODOM SVETKOVINE SVETOGA VINKA PAULSKOGA

Objavljeno: 22. rujna 2018.

Svim članovima vinkovske obitelji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draga braćo i sestre u svetom Vinku!
Milost i mir Isusov bio uvijek s nama!

 

U ovoj 2018. godini slavimo svetkovinu svetog Vinka Paulskoga prvi put na početku petoga stoljeća vinkovske karizme. Kao prve korake na tome putu htio bih ponovno predložiti sljedeće inicijative:

 • Obnoviti i produbiti naš odnos sa svecima, blaženicima i slugama Božjim vinkovske obitelji cijeloga svijeta kao uzorima življenja vinkovske karizme.
 • Obnoviti i produbiti „kulturu zvanjâ“.

Vinkovska je obitelj u naše doba prisutna u 156 zemalja diljem svijeta. Prigodom proslave svetkovine svetog Vinka Paulskoga u zajednicama, župama, školama, sveučilištima i drugim službama i projektima u kojima su angažirani različiti ogranci vinkovske obitelji, na početku petog stoljeća vinkovske karizme potičem vas da se ove godine usredotočite na prvu točku:

 

Produbiti svoj odnos sa svecima, blaženicima i slugama Božjim vinkovske obitelji.

 

Radi toga, pozivam svaku od gore navedenih djelatnosti iz različitih ogranaka da odabere jednog sveca, blaženika ili slugu Božjega iz vinkovske obitelji i pripremi o njemu predstavljanje u određenoj skupini. Potom neka razradi konkretan plan za predstavljanje odabranoga sveca, blaženika ili sluge Božjega u svome okruženju, svome selu, gradskoj četvrti ili pak nekom drugom mjestu koje ćete odabrati izvan svoje zajednice ili skupine. Predstavljanje pripadnika vinkovske obitelji, čiji je život primjer uprisutnjivanja karizme u mjestu i u razdoblju povijesti koje je Bog dotičnome podario da proživi i širi misiju, bit će izvrsno sredstvo razmjene nasljeđa, duhovnosti i karizme svetoga Vinka Paulskoga.

Evo nekoliko dodatnih preporuka za razradu projekta:

 • Razmislite nad popisom svetaca, blaženika i slugu Božjih vinkovske obitelji.
 • Odaberite, prema vlastitoj prosudbi onoga koji će u vašem okruženju ili mjestu službovanja najviše značiti osobama kojima ćete ga predstaviti.
 • Oformite malu skupinu zaduženu za pripremu projekta koja će:
 1. proučiti koji je najprikladniji način predstavljanja života, duhovnosti i karizme odabranoga
 2. razraditi načine za predstavljanje informacija pomoću PowerPointa, brošura, interneta, društvenih mreža, YouTubea, Instagrama, itd.
 • Ohrabrite na poseban način mlade da pođu tim koracima, na primjer razmišljanjem o pozivu na posvećeni život kao sestra, brat ili svećenik (produbljujući tako kulturu zvanjâ).
 • Ukoliko ne uspijete pripremiti ili izložiti inicijativu prigodom svetkovine svetog Vinka Paulskoga, zadužite određenu skupinu da sve uskladi i na svetkovinu najavite dan kada i kako ćete razraditi projekt te obaviti različita predstavljanja.
 • Potaknite ostale da se posredovanjem tog sveca, blaženika ili sluge Božjega mole za različite potrebe i da imaju povjerenje u njegov zagovor kod Boga, budite otvoreni milostima, čudima, ozdravljenjima duše i tijela te obraćenjima. U tu svrhu, sastavite molitvu za posredovanje dotičnoga sveca, blaženika ili sluge Božjega i navedite poštansku ili mail adresu na koju osobe mogu poslati obavijest o primljenim milostima. To će isto tako pripomoći napredovanju postupaka kanonizacije ili beatifikacije naših blaženika i slugu Božjih. Brojnima od njih potrebno je još čudo koje bismo trebali predočiti Kongregaciji za proglašenje svetaca, kako bi njihova svetost bila službeno priznata od Crkve.
 • Pošaljite nam svoje obavijesti, kratke članke sa slikama na famvin.org ili cmglobal.org kako bismo vaše inicijative mogli razmijeniti s cjelokupnom vinkovskom obitelji.

Sam sveti Vinko je svojoj subraći priopćio svoja razmišljanja o posredništvu svetaca:

On kaže Družbi da se mora uzdignuti Bogu u sveti dan svih svetih i svakoga sveca moliti za milosti i potrebe svakoga od njih zasebno i za Družbu općenito. „Vidite, kaže on, naš Gospodin običava toga dana u izobilju izliti svoje milosti na sve vjernike koji ih ispravno zatraže, i to posredovanjem svakoga sveca; jer, budući da postoji više naših posrednika kod Boga, jednako tako ne trebamo sumnjati da milosti koje on izlijeva na vjernike toga dana ne bi mogle biti i još obilnije na dane posebnih svetkovina svetaca.

To što mi moramo učiniti, Gospodo i braćo, jest da zahvaljujemo njegovu Božanskom Veličanstvu na svim darovima i milostima koje se udostojao podariti općenito svim svecima koji su gore na nebu i svakome od njih pojedinačno, za to što su se dobro okoristili tim milostima, za ustrajnost koju su pokazali do kraja u vršenju dobrih djela; zahvaljivati Bogu na svemu i stoga što su oni tako dobro izvršavali prvu lekciju kojoj je naš Gospodin poučio njih i nas: blago siromasima duhom, njihovo je kraljevstvo nebesko (Mt 5, 3).“1

 

Vaš brat u svetom Vinku,
o. Tomaž Mavrič, CM
vrhovni poglavar

 

Rim, 3. rujna 2018.

Prijevod s francuskog: 
s. M. Arkanđela Smoljo

 

1 Coste XI, 433, Prijepis razmatranja od 1. studenoga 1657.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Za potrebnike našeg vremena

Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga – Zagreb

Kroz svoju dugu povijest sestre su u Hrvatskoj i diljem svijeta razvile plodnu socijalno-karitativnu i odgojno-obrazovnu djelatnost. U tu svrhu podizale su bolnice i domove za njegu bolesnika i staraca, te dječje vrtiće, pučke i razne druge škole za odgoj djece i mladih.

Prema zadnjoj statistici (31. 12. 2020.) Družba ima šest provincija i jednu delegaturu, u kojima djeluje 621 sestra, u 85 zajednica, u 12 zemalja svijeta (Hrvatska, BiH, Srbija, Crna Gora, Bugarska, Italija, Njemačka, Austrija, Kanada, Argentina, Paragvaj i Salomonski Otoci).

Ma gdje bile, sestre se danomice trude sačuvati izvorni duh Družbe, te iz ljubavi prema Bogu otvarati svoje srce potrebnicima našeg vremena.

Pročitaj više

Ustanove

Milosrdna ljubav osvaja svijet

Djelatnost

U skladu s poslanjem Družbe ‒ širiti milosrdnu ljubav, sestre nastoje služiti svim potrebnicima a posebice siromasima. Zato su u izazovima vremena maštovite u ljubavi te prema svojim mogućnostima nastoje biti osjetljive ne samo na stare već i na nove oblike siromaštva.

Djelotvornom snagom ljubavi, praštanja i pomirenja sestre nastoje izgraditi u pravdi svijet, koji pruža nove i bolje mogućnosti, te se trude uvijek i u svim prilikama promicati dostojanstvo ljudske osobe.

Da bi bolje i potpunije postigla svrhu apostolata i apostolskog poslanja Družba je osnivala vlastite ustanove njegujući u njima duh utemeljiteljâ.

Na području Hrvatske djeluju ove ustanove: