Devetnica i krunica Božanskog milosrđa

Objavljeno: 15. travnja 2012.

Spasiteljevo obećanje umirućima

„Ako se ova krunica bude molila kod nekoga umirućega, ublažit će se gnjev Božji, a beskrajno milosrđe zagrlit će dušu umirućega, primjenjujući na nju bolne patnje svojega Božanskoga sina.“

Isus objavljuje po sestri Faustini da mu se posebno sviđa duša koja se pouzdaje u njegovo milosrđe. Sestra Faustina je vrlo često molila krunicu Božanskog milosrđa, a u Isusovo milosrđe je imala tako veliko pouzdanje, da je napisala u svom Dnevniku: “Ne bih posumnjala u Božju dobrotu, ni tada, kad bih imala na savjesti grijehe cijeloga svijeta i svih prokletih duša; pala bih mu do nogu i predala bih se njegovoj svetoj volji koja je samo čisto milosrđe.” Isus posebno naglašava da je poželjno svakog dana u 15 sati uroniti u molitvu, makar samo nakratko. U tom času njegove smrti na poseban način dolazi milost cijelome svijetu. Sestri Faustini Isus kaže: “Moje milosrđe je veće nego tvoja bijeda i bijeda cijeloga svijeta. Tko može izmjeriti moju dobrotu? Radi tebe sam sišao s neba na zemlju, poradi tebe sam se dao prikovati na križ, za tebe sam dopustio da mi kopljem otvore moje presveto Srce i time sam otvorio izvor milosrđa. Dođi i crpi posudom povjerenja milosti iz ovog vrela… Dođi mi u susret i predaj mi sve svoje potrebe i svoju bijedu i ja ću te ispuniti svojim blagom.”

Devetnica Božanskoga milosrđa

Isus je priopćio sestri Faustini želju da se kao priprema za „Blagdan Božanskoga milosrđa“ obavi devetnica Njemu u čast. Devetnica započinje na Veliki petak, a završava u subotu uoči Bijele nedjelje. (Ta se devetnica može moliti i u svako drugo vrijeme.) Gospodin je rekao sestri Faustini: „Želim da ovih devet dana dovodiš duše k izvoru mojega milosrđa kako bi u njemu našle snagu, milost i hrabrost za ovaj život, posebno u trenutku smrti. Za ove pobožnosti dijelit ću svakojake milosti.“

Evo kako se moli devetnica:

Prvi dan

Isus: „Danas mi prinesi sve ljude, naročito grješnike, i uroni ih u more mojega milosrđa. Time mi smanjuješ gorčinu zbog izgubljenih duša.“

Kao odaziv tomu Isusovomu pozivu moli se najprije: Očenaš, Zdravo Marijo i Vjerovanje apostolsko, zatim Krunica na čast Božanskog milosrđa.

Drugi dan

Isus: „Danas mi prinesi duše svećenika i redovnika, uroni ih u moje beskrajno milosrđe. One su mi dale snage da izdržim svoju pregorku muku. Po njima će se izliti rijeke mojega milosrđa na cijelo čovječanstvo.“

(Slijede molitve kao prvoga dana.)

Treći dan

Isus: „Danas mi prinesi sve vjerne i pobožne duše, uroni ih u more mojega milosrđa. Ove su me duše krijepile na mojem putu muke, one su mi bile kapljica utjehe u moru gorčine.“ (Slijede molitve kao prvoga dana.)

Četvrti dan

Isus: „Danas mi prinesi pogane i one koji me još ne poznaju. U svojoj pregorkoj muci ja sam na njih mislio, a njihov je budući žar tješio moje srce. Uroni ih u more mojega milosrđa.“

(Slijede molitve kao prvoga dana.)

Peti dan

Isus: „Danas mi prinesi duše krivovjeraca i otpadnika, uroni ih u more mojega milosrđa. Za moje pregorke muke one su rastrgle moje tijelo i moje srce – moju Crkvu. Ako se one vrate u krilo Crkve, izliječit će moje rane i ja ću osjetiti utjehu u svojim bolima.“

(Slijede molitve kao prvoga dana.)

Šesti dan

Isus: „Danas mi prinesi nježne i ponizne duše, kao i duše male djece, uroni ih u moje milosrđe. One su najsličnije mojemu srcu, i davale su mi snagu u mojoj pregorkoj smrtnoj muci. Bile su kao zemaljski anđeli koji bdiju na mojim oltarima. Na njih ću izliti slapove milosti, jer su samo ponizne duše u koje stavim sve svoje povjerenje u stanju primiti moje darove.“

(Slijede molitve kao prvoga dana.)

Sedmi dan

Isus: „Danas mi prinesi one duše koje na poseban način štuju i časte moje milosrđe. Te duše najviše sudjeluju u mojim patnjama i najviše su prodrle u moj duh. One su živa slika mojega milosrdnoga srca. Ove će se duše u budućem životu pojaviti u posebnome sjaju i ni jedna od njih neće doći u pakao. U njihovome smrtnome času bit ću uz njih.“

(Slijede molitve kao prvoga dana.)

Osmi dan

Isus: „Danas mi prinesi duše iz čistilišta i uroni ih u bezdan mojega milosrđa da bi rijeke moje krvi ublažile njihove muke! Ove su mi siromašne duše drage dok zadovoljavaju Božanskoj pravednosti. Možete pomoći tim dušama da im ublažite patnje crpeći iz blaga Crkve oproste i prinoseći žrtve zadovoljštine. O, kad biste vidjeli njihove patnje, ne biste im prestali prinositi darove svojih molitava kako bi otplatile dug mojoj pravednosti.“

(Slijede molitve kao prvoga dana.)

Deveti dan

Isus: „Danas mi prinesi mlake duše i uroni ih u more mojega milosrđa. Ove mi duše najbolnije ranjavaju srce. One su me najviše rastužile u Maslinskome vrtu i istrgnule iz mojega srca vapaj: ‘Oče, neka me mimoiđe ovaj kalež! Ali neka ne bude moja, nego Tvoja volja!’ Za njih je moje milosrđe jedini spas.“

(Slijede molitve kao prvoga dana.)

Krunica na čast Božanskoga milosrđa Moli se na običnoj krunici ovako:

Na prva tri zrnca moli se: Oče naš, Zdravo Marijo, Vjerovanje.

a) na velika zrnca gdje se u običnom ružarju moli Očenaš govore se riječi : Vječni Oče, prikazujemo ti Tijelo i Krv, Dušu i božanstvo tvojega preljubljenoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za naše grijehe i grijehe cijeloga svijeta.

b) na mala zrnca gdje se u običnoj krunici moli Zdravo Marijo govore se riječi: “Po pregorkoj muci Njegovoj, smiluj se nama i cijelomu svijetu.”

Na kraju krunice moli se (tri puta): “Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelomu svijetu.”

Isus je rekao sv. Faustini: „Moli trajno krunicu koju sam te naučio. Onomu tko je bude molio udijelit će se veliko milosrđe već za života, a posebno na času smrti.“


Za potrebnike našeg vremena

Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga – Zagreb

Kroz svoju dugu povijest sestre su u Hrvatskoj i diljem svijeta razvile plodnu socijalno-karitativnu i odgojno-obrazovnu djelatnost. U tu svrhu podizale su bolnice i domove za njegu bolesnika i staraca, te dječje vrtiće, pučke i razne druge škole za odgoj djece i mladih.

Prema zadnjoj statistici (31. 12. 2020.) Družba ima šest provincija i jednu delegaturu, u kojima djeluje 621 sestra, u 85 zajednica, u 12 zemalja svijeta (Hrvatska, BiH, Srbija, Crna Gora, Bugarska, Italija, Njemačka, Austrija, Kanada, Argentina, Paragvaj i Salomonski Otoci).

Ma gdje bile, sestre se danomice trude sačuvati izvorni duh Družbe, te iz ljubavi prema Bogu otvarati svoje srce potrebnicima našeg vremena.

Pročitaj više

Ustanove

Milosrdna ljubav osvaja svijet

Djelatnost

U skladu s poslanjem Družbe ‒ širiti milosrdnu ljubav, sestre nastoje služiti svim potrebnicima a posebice siromasima. Zato su u izazovima vremena maštovite u ljubavi te prema svojim mogućnostima nastoje biti osjetljive ne samo na stare već i na nove oblike siromaštva.

Djelotvornom snagom ljubavi, praštanja i pomirenja sestre nastoje izgraditi u pravdi svijet, koji pruža nove i bolje mogućnosti, te se trude uvijek i u svim prilikama promicati dostojanstvo ljudske osobe.

Da bi bolje i potpunije postigla svrhu apostolata i apostolskog poslanja Družba je osnivala vlastite ustanove njegujući u njima duh utemeljiteljâ.

Na području Hrvatske djeluju ove ustanove: