DUHOVNA OBNOVA ZA SESTRE ZAVJETOVANE PRIJE 30, 35, 40 i 45 GODINA

Objavljeno: 12. veljače 2020.

Dani provedeni u Duhovno-obrazovnom centru Marijin dvor, Lužnica, od 5. do 9. veljače ove godine, ostat će nam trajno u sjećanju i zahvalnosti Gospodinu koji nas vodi i štiti na putu posvećenja u našem vremenu punom izazova. Početak i kraj susreta, praćen jakim vjetrom na čitavom području naše Domovine simbolizirao je silu i snagu Duha Svetoga, koji sabire i pročišćuje svoj narod. Ima simbolike i taj 5. dan u mjesecu, koji nas povezuje s Družbinim početkom i slavljem 175. obljetnice dolaska prvih sestara milosrdnica u Zagreb. Spajajući sve to u radost zajedništva krenule smo u avanturu druženja s Gospodinom i međusobno da bismo ojačane njegovom milošću osluškivale glas Providnosti u svome hodu.

            Zazivom Duha Svetoga započele smo 5. veljače duhovnu obnovu pod vodstvom fra Danijela Patafte, OFM, svjesne da je Duh Sveti naša jedina prava snaga i jedina moć koja drži Crkvu! A snaga Crkve je u Evanđelju, koje prema sv. Pavlu nije k nama »došlo samo u riječi nego i u snazi, u Duhu Svetome i mnogostrukoj punini« (1 Sol 1,5). Duh Sveti je odgovor i lijek našoj osamljenosti, našim pitanjima pred patnjom, nepravdom, strahovima i nemoći. On je uzrok naše radosti, naše nade i snaga našeg zajedništva. S tim mislima ušle smo u dane mira, molitve i preispitivanja, dane povratka Prvoj Ljubavi.

            Napustivši uhodanost svakidašnjice, uputile smo se u svojevrsnu pustinju te dopustile Gospodinu da progovori našem srcu, da nas svjetuje, vida rane i balzamom svoje ljubavi liječi ožiljke stečene na životnim stazama tijekom 30, 35, 40 i 45 godina redovništva. Provele smo te dane u dubokom promišljanju i radosti zajedništva s onima koje su s nama dijelile iskustvo prvih koraka. A svaka skupina bila je obogaćenje jedna drugoj u spoznaji bogatstva što ga svaka pojedina sestra nosi u sebi. Uranjajući mišlju u prvotno predanje, obnavljale smo snage kako bismo se mogle oduprijeti kušnjama slabljenja duha i drugim izazovima što ih godine sa sobom donose. Svijest da je Isus bio, jest i ostaje s nama daje nam sigurnost da ništa u životu nije uzaludno.

            Duh Sveti vodio je fra Danijela, koji nam je u bogatim razmatranjima približavao Isusa, sve od onih trenutaka kad smo se poput prvih učenika i mi pitale gdje taj naš Učitelj stanuje i kamo nam je poći da bismo ga istinski susrele. I susrele smo ga upravo u Družbi sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga, gdje On vidljivo djeluje i kad su naša nastojanja anemična i prozirna, jer Družba je Božje djelo. Naše slabosti i manjkavosti ne mogu umanjiti taj Božji dar Crkvi i svijetu.

            Nismo na tom putu bile pošteđene ni pitanja o smislu muke i trpljenja, tajne Getsemanija i Kalvarijske uzvišice, ali s vjerom da nakon muke uvijek dolazi zora uskrsnuća. Obnavljajući snagu u sjeni križa svaka od nas živi svoje redovništvo prihvaćajući Božju volju u duhu služenja. Stoga nas slabosti i grijesi ne smiju sputati u želji da služimo Bogu, koji uvijek ljubi, oprašta i želi naše spasenje. Naglasivši da bi »u Crkvi svi trebali biti služitelji Otajstva, od biskupa i poglavara, do vratara«, fra Danijel nam je posvijestio važnost cjeloživotnog obećanja služenja u uzajamnom poštovanju i prihvaćanju. Važna je to komponenta u svijetu koji gubi osjećaj za Boga, a time i za čovjeka. U takvom svijetu služenje ponekad zahtijeva herojske žrtve, od kojih nipošto ne smijemo odustati.

            Otpori i protivljenja iznutra i izvana neophodni su, ali vrijeme provedeno s Kristom u osami pomoći će nam da ne zatvaramo vrata u strahu od prigovora i osporavanja. Jer »Duh Sveti daje život, i kao Božja prisutnost, potiče na dobra djela. Po njemu možemo biti nositelji Kristova dara, što će biti prepoznatljivo u našoj svakidašnjici«, naglasio je fra Danijel te nas ohrabrio da će u otvorenosti Duhu Svetom Božja prisutnost uvijek biti s nama.

            Promatrajući svoj život unatrag nekoliko desetljeća, priznajmo da je bilo toliko dobra u njemu. Sve što jesmo i što imamo dar je Božji za koji treba ustrajno zahvaljivati da bismo na kraju naših dana mogle sa sv. Pavlom reći: »Dobar sam boj bio, trku završio, vjeru sačuvao. Stoga, pripravljen mi je vijenac pravednosti kojim će mi u onaj Dan uzvratiti Gospodin, pravedan sudac; ne samo meni, nego i svima koji s ljubavlju čekaju njegov pojavak« (2 Tim 4,7).

            Ta je želja zrcalila iz pogleda i gesta svake pojedine, a svaka je od nas Isusu jako važna. Sa sviješću da je Njegov križ sredstvo našeg spasenja prinesimo na žrtvenik Njegove ljubavi svoj život, svoje sposobnosti, svoje propuste i slabosti da pročišćeno sve bude na dobro Crkve, Družbe i hrvatskog naroda. Neka nam u tome prednjači svijetli lik bl. Alojzija Stepinca, koji je unatoč svim protivljenjima svjedočio vjernost Crkvi i ostao velik u svom trpljenju.

            U zahvalnosti Gospodinu za darovano u tim milosnim danima, zahvaljujemo i poglavarstvu Družbe i pojedinih provincija, koji su nam omogućili da obnovljena duha, ohrabrene snagom Duha Svetoga obnovimo entuzijazam služenja u vremenu i okolnostima darovanim nam od Gospodina.

                                                                                                                      s. M. Ines Tutić


Za potrebnike našeg vremena

Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga – Zagreb

Kroz svoju dugu povijest sestre su u Hrvatskoj i diljem svijeta razvile plodnu socijalno-karitativnu i odgojno-obrazovnu djelatnost. U tu svrhu podizale su bolnice i domove za njegu bolesnika i staraca, te dječje vrtiće, pučke i razne druge škole za odgoj djece i mladih.

Prema zadnjoj statistici (31. 12. 2020.) Družba ima šest provincija i jednu delegaturu, u kojima djeluje 621 sestra, u 85 zajednica, u 12 zemalja svijeta (Hrvatska, BiH, Srbija, Crna Gora, Bugarska, Italija, Njemačka, Austrija, Kanada, Argentina, Paragvaj i Salomonski Otoci).

Ma gdje bile, sestre se danomice trude sačuvati izvorni duh Družbe, te iz ljubavi prema Bogu otvarati svoje srce potrebnicima našeg vremena.

Pročitaj više

Ustanove

Milosrdna ljubav osvaja svijet

Djelatnost

U skladu s poslanjem Družbe ‒ širiti milosrdnu ljubav, sestre nastoje služiti svim potrebnicima a posebice siromasima. Zato su u izazovima vremena maštovite u ljubavi te prema svojim mogućnostima nastoje biti osjetljive ne samo na stare već i na nove oblike siromaštva.

Djelotvornom snagom ljubavi, praštanja i pomirenja sestre nastoje izgraditi u pravdi svijet, koji pruža nove i bolje mogućnosti, te se trude uvijek i u svim prilikama promicati dostojanstvo ljudske osobe.

Da bi bolje i potpunije postigla svrhu apostolata i apostolskog poslanja Družba je osnivala vlastite ustanove njegujući u njima duh utemeljiteljâ.

Na području Hrvatske djeluju ove ustanove: