EU projekti

Objavljeno: 10. travnja 2023.

Naziv projekta:

Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite samostana sestara milosrdnica s crkvom sv. Vinka Paulskog, Frankopanska 15-17, Zagreb

Kratki opis projekta:

Svrha projekta je izrada projektno-tehničke dokumentacije te provedba mjera zaštite sakralnih građevina koje su stradale u potresu 22. 3. 2020. godine. Zadobivena znatna oštećenja, osim što od tada onemogućuju osnovnu namjenu zgrade, predstavljaju i ozbiljnu ugrozu nosive konstrukcije. Šteta je nastala na svim građevinama sklopa, no iznimno teško su pogođeni najstariji graditeljski slojevi: crkva, sjeverno i južno samostansko krilo, svećenički trakt nad ulaznom vežom, zgrada kuhinje i blagovaonice te središnji bolnički paviljon s kapelom i mostom.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj projekta je izrada projektno-tehničke dokumentacije te provedba mjera zaštite sakralnih građevina koje su stradale u potresu 22. 3. 2020. godine. Projekt će rezultirati konstruktivnom obnovom pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra upisanog u Registar kulturnih dobara pod brojem Z-331.

Ukupna vrijednost projekta:

46.363.000,00 HRK

Iznos koji sufinancira EU:

100%

Razdoblje provedbe projekta:

23. ožujka 2020. – 30. travnja 2022.

Kontakt osoba za više informacija:

Ivanka Đogaš, vrhovna ekonoma, 01/4831-019, 099/8011-566, dogasv@gmail.com

 

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr  i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr


Za potrebnike našeg vremena

Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga – Zagreb

Kroz svoju dugu povijest sestre su u Hrvatskoj i diljem svijeta razvile plodnu socijalno-karitativnu i odgojno-obrazovnu djelatnost. U tu svrhu podizale su bolnice i domove za njegu bolesnika i staraca, te dječje vrtiće, pučke i razne druge škole za odgoj djece i mladih.

Prema zadnjoj statistici (31. 12. 2020.) Družba ima šest provincija i jednu delegaturu, u kojima djeluje 621 sestra, u 85 zajednica, u 12 zemalja svijeta (Hrvatska, BiH, Srbija, Crna Gora, Bugarska, Italija, Njemačka, Austrija, Kanada, Argentina, Paragvaj i Salomonski Otoci).

Ma gdje bile, sestre se danomice trude sačuvati izvorni duh Družbe, te iz ljubavi prema Bogu otvarati svoje srce potrebnicima našeg vremena.

Pročitaj više

Ustanove

Milosrdna ljubav osvaja svijet

Djelatnost

U skladu s poslanjem Družbe ‒ širiti milosrdnu ljubav, sestre nastoje služiti svim potrebnicima a posebice siromasima. Zato su u izazovima vremena maštovite u ljubavi te prema svojim mogućnostima nastoje biti osjetljive ne samo na stare već i na nove oblike siromaštva.

Djelotvornom snagom ljubavi, praštanja i pomirenja sestre nastoje izgraditi u pravdi svijet, koji pruža nove i bolje mogućnosti, te se trude uvijek i u svim prilikama promicati dostojanstvo ljudske osobe.

Da bi bolje i potpunije postigla svrhu apostolata i apostolskog poslanja Družba je osnivala vlastite ustanove njegujući u njima duh utemeljiteljâ.

Na području Hrvatske djeluju ove ustanove: