Identitet suvremene redovnice

Objavljeno: 21. siječnja 2016.

„Tko ljubi svoje zvanje njemu je trpljenje izvor radosti“, misao je o. Zvonka Martića, karmelićanina, koji je sestrama juniorkama u Lužnici održao seminar od 15. do 20. siječnja ove godine. Svojim jasnim stavovima i otvorenošću, o. Zvonko je usmjerio promišljanje na suvremeni svijet koji pred nas svakodnevno donosi nove izazove i  nužno traži od nas preispitivanje i otkrivanje vlastitog identiteta. A identitet se otkriva u susretu s Kristom i usvajanju njegovog načina razmišljanja. Iako zajednice u kojima živimo nisu savršene, ipak u njima postoje mnoge pozitivne stvari koje je potrebno otkriti. Zajednica kao škola prihvaćanja nas uči prihvaćati križ, živjeti s križem, te prihvaćati i živjeti s tuđim križevima. Takav stav dovodi do sebedarja  i praštanja, a praštanje briše sve rane koje pritišću čovjeka. Stoga je život redovnice, život prožet vjerom i željom da se proslavi Bog, a ostvaruje se u konkretnom djelovanju koje zaboravlja sebe i okreće se bližnjemu. Tada može doći do promjena, kako na osobnoj, tako i na razini zajednice. Vjerom se izgrađujemo u cjelovite osobe koje se ne bave malim zemaljskim stvarima, već radimo na širenju Kraljevstva Božjeg.

Bitna oznaka našega identiteta su zavjeti. U njima je uvijek sadržan odnos prema Bogu, prema zajednici i prema samome sebi. Iskreno življena čistoća, očituje se u iskrenosti neopterećene savjesti. Po siromaštvu, kao znaku bezuvjetnog povjerenja u Božju providnost, redovnik stječe slobodu, a po poslušnosti Božjem glasu kojeg prepoznaje u ljudskom djelovanju, otkriva se sigurnost.

Zahvalna srca o. Zvonku i našim poglavarima koji su nam omogućili sudjelovanje na seminaru molimo dobroga Boga da sve ovo posijano sjeme po Božjoj milosti urodi dobrim plodom u našim dušama.


s. M. Samuela Vilenica


Za potrebnike našeg vremena

Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga – Zagreb

Kroz svoju dugu povijest sestre su u Hrvatskoj i diljem svijeta razvile plodnu socijalno-karitativnu i odgojno-obrazovnu djelatnost. U tu svrhu podizale su bolnice i domove za njegu bolesnika i staraca, te dječje vrtiće, pučke i razne druge škole za odgoj djece i mladih.

Prema zadnjoj statistici (31. 12. 2020.) Družba ima šest provincija i jednu delegaturu, u kojima djeluje 621 sestra, u 85 zajednica, u 12 zemalja svijeta (Hrvatska, BiH, Srbija, Crna Gora, Bugarska, Italija, Njemačka, Austrija, Kanada, Argentina, Paragvaj i Salomonski Otoci).

Ma gdje bile, sestre se danomice trude sačuvati izvorni duh Družbe, te iz ljubavi prema Bogu otvarati svoje srce potrebnicima našeg vremena.

Pročitaj više

Ustanove

Milosrdna ljubav osvaja svijet

Djelatnost

U skladu s poslanjem Družbe ‒ širiti milosrdnu ljubav, sestre nastoje služiti svim potrebnicima a posebice siromasima. Zato su u izazovima vremena maštovite u ljubavi te prema svojim mogućnostima nastoje biti osjetljive ne samo na stare već i na nove oblike siromaštva.

Djelotvornom snagom ljubavi, praštanja i pomirenja sestre nastoje izgraditi u pravdi svijet, koji pruža nove i bolje mogućnosti, te se trude uvijek i u svim prilikama promicati dostojanstvo ljudske osobe.

Da bi bolje i potpunije postigla svrhu apostolata i apostolskog poslanja Družba je osnivala vlastite ustanove njegujući u njima duh utemeljiteljâ.

Na području Hrvatske djeluju ove ustanove: