Identitet suvremene redovnice

Objavljeno: 21. siječnja 2016.

„Tko ljubi svoje zvanje njemu je trpljenje izvor radosti“, misao je o. Zvonka Martića, karmelićanina, koji je sestrama juniorkama u Lužnici održao seminar od 15. do 20. siječnja ove godine. Svojim jasnim stavovima i otvorenošću, o. Zvonko je usmjerio promišljanje na suvremeni svijet koji pred nas svakodnevno donosi nove izazove i  nužno traži od nas preispitivanje i otkrivanje vlastitog identiteta. A identitet se otkriva u susretu s Kristom i usvajanju njegovog načina razmišljanja. Iako zajednice u kojima živimo nisu savršene, ipak u njima postoje mnoge pozitivne stvari koje je potrebno otkriti. Zajednica kao škola prihvaćanja nas uči prihvaćati križ, živjeti s križem, te prihvaćati i živjeti s tuđim križevima. Takav stav dovodi do sebedarja  i praštanja, a praštanje briše sve rane koje pritišću čovjeka. Stoga je život redovnice, život prožet vjerom i željom da se proslavi Bog, a ostvaruje se u konkretnom djelovanju koje zaboravlja sebe i okreće se bližnjemu. Tada može doći do promjena, kako na osobnoj, tako i na razini zajednice. Vjerom se izgrađujemo u cjelovite osobe koje se ne bave malim zemaljskim stvarima, već radimo na širenju Kraljevstva Božjeg.

Bitna oznaka našega identiteta su zavjeti. U njima je uvijek sadržan odnos prema Bogu, prema zajednici i prema samome sebi. Iskreno življena čistoća, očituje se u iskrenosti neopterećene savjesti. Po siromaštvu, kao znaku bezuvjetnog povjerenja u Božju providnost, redovnik stječe slobodu, a po poslušnosti Božjem glasu kojeg prepoznaje u ljudskom djelovanju, otkriva se sigurnost.

Zahvalna srca o. Zvonku i našim poglavarima koji su nam omogućili sudjelovanje na seminaru molimo dobroga Boga da sve ovo posijano sjeme po Božjoj milosti urodi dobrim plodom u našim dušama.


s. M. Samuela Vilenica


Za potrebnike našeg vremena

Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga – Zagreb

Tijekom svoje duge povijesti sestre su u Hrvatskoj i diljem svijeta razvile plodnu socijalno-karitativnu i odgojno-obrazovnu djelatnost. U tu svrhu podizale su bolnice i domove za njegu bolesnika i staraca, dječje vrtiće, pučke i razne druge škole za odgoj djece i mladih.

Prema zadnjoj statistici (30. 6. 2023.) Družba ima šest provincija i jednu delegaturu, u kojima djeluju 572 sestre, u 77 zajednica, u 10 zemalja svijeta (Hrvatska, BiH, Crna Gora, Bugarska, Italija, Austrija, Kanada, Argentina, Paragvaj i Salomonski Otoci).

Ma gdje bile, sestre se danomice trude sačuvati izvorni duh Družbe i iz ljubavi prema Bogu otvarati svoje srce potrebnicima svoga vremena.

Pročitaj više

Ustanove

Milosrdna ljubav osvaja svijet

Djelatnost

U skladu s poslanjem Družbe ‒ širiti milosrdnu ljubav, sestre nastoje služiti svim potrebnicima a posebice siromasima. Zato su u izazovima vremena maštovite u ljubavi te prema svojim mogućnostima nastoje biti osjetljive ne samo na stare već i na nove oblike siromaštva.

Djelotvornom snagom ljubavi, praštanja i pomirenja sestre nastoje izgraditi u pravdi svijet koji pruža nove i bolje mogućnosti te se trude uvijek i u svim prilikama promicati dostojanstvo ljudske osobe.

Da bi bolje i potpunije postigla svrhu apostolata i apostolskog poslanja, Družba je osnivala vlastite ustanove njegujući u njima duh utemeljiteljâ.

Na području Hrvatske djeluju ove ustanove: