Križni put u Godini posvećenog života – “Pođi za mnom!”

Objavljeno: 18. veljače 2015.

Evanđelja su nam zabilježila da Isus poziva Levija (Mateja) riječima: Pođi za mnom! (usp. Mt 9,9; Mk 14,2; Lk 5,27). Evanđelist Ivan (1,43) govori o pozivu prvih učenika, odnosno Filipa istim riječima: Pođi za mnom! Luka nam, također, pripovijeda o zahtjevima apostolskog poziva (usp. Lk 9,57-59) gdje Isusu netko govori kako će poći za njim gdje god treba. Međutim Isus mu odgovara, koliko je zahtjevan hod za njim, riječima: “Lisice imaju jazbine, ptice nebeske gnijezda, a Sin Čovječji nema gdje bi glavu naslonio” (lk 9,58).

Isusov poziv: Pođi za mnom! uključuje ljubav prema njemu veću od ičega, jaču od rodbinskih odnosa, veću i od ljubavi prema samome sebi. To podrazumijeva i nošenje križa za Isusom, u protivnom nismo Ga dostojni (usp. Mt 10,37-40).

U Godini posvećenog života donosimo križni put pod istim nazivom: Pođi za mnom.  I danas Isus poziva svoje, želi da mu budemo vjerni i da ga ljubimo iznad svega. Isus žeđa za čovjekom. Neka se Isusova žeđ za nama prelije i u naša srca kako bismo istim žarom i mi žeđali za njim. Neka on zauzme cijelo naše biće, naše srce kako bismo mi, iz te Kristove, Učiteljeve punine, mogli dijeliti onima kojima smo poslani.

Križni put možete preuzeti u PDF formatu ovdje:

Pođi za mnom

S. Stjepanka Stanić


Za potrebnike našeg vremena

Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga – Zagreb

Kroz svoju dugu povijest sestre su u Hrvatskoj i diljem svijeta razvile plodnu socijalno-karitativnu i odgojno-obrazovnu djelatnost. U tu svrhu podizale su bolnice i domove za njegu bolesnika i staraca, te dječje vrtiće, pučke i razne druge škole za odgoj djece i mladih.

Prema zadnjoj statistici (31. 12. 2020.) Družba ima šest provincija i jednu delegaturu, u kojima djeluje 621 sestra, u 85 zajednica, u 12 zemalja svijeta (Hrvatska, BiH, Srbija, Crna Gora, Bugarska, Italija, Njemačka, Austrija, Kanada, Argentina, Paragvaj i Salomonski Otoci).

Ma gdje bile, sestre se danomice trude sačuvati izvorni duh Družbe, te iz ljubavi prema Bogu otvarati svoje srce potrebnicima našeg vremena.

Pročitaj više

Ustanove

Milosrdna ljubav osvaja svijet

Djelatnost

U skladu s poslanjem Družbe ‒ širiti milosrdnu ljubav, sestre nastoje služiti svim potrebnicima a posebice siromasima. Zato su u izazovima vremena maštovite u ljubavi te prema svojim mogućnostima nastoje biti osjetljive ne samo na stare već i na nove oblike siromaštva.

Djelotvornom snagom ljubavi, praštanja i pomirenja sestre nastoje izgraditi u pravdi svijet, koji pruža nove i bolje mogućnosti, te se trude uvijek i u svim prilikama promicati dostojanstvo ljudske osobe.

Da bi bolje i potpunije postigla svrhu apostolata i apostolskog poslanja Družba je osnivala vlastite ustanove njegujući u njima duh utemeljiteljâ.

Na području Hrvatske djeluju ove ustanove: