Križni put u Godini milosrđa

14. veljače 2016.

Čitavo Sveto pismo svjedoči nam o Bogu, koji je bogat milosrđem. U Starom zavjetu, u Knjizi Izlaska imamo Bogojavljenje Mojsiju: “Jahve se spusti u liku oblaka, a on stade preda nj i zazva Ime: “Jahve!” Jahve prođe ispred njega te se javi: “Jahve! Jahve! Bog milosrdan i milostiv, spor na srdžbu, bogat ljubavlju i vjernošću, iskazuje milost tisućama, podnosi opačinu, grijeh i prijestup, ali krivca nekažnjena ne ostavlja, nego kažnjava opačinu otaca na djeci – čak na unučadi do trećega i četvrtog koljena” (Izl 34, 5-7).

Dakle, Bog se Mojsiju objavljuje kao Milosrđe i kao Pravednost. Mi često volimo govoriti, posebno kad želimo opravdati svoje opačine, da je Bog dobar, milosrdan, da nije sudac. Ne volimo govoriti o pravednom Bogu. To je znak da krivo shvaćamo i pravednost i milosrđe. To nisu Božji nedostatci, to su Božji atributi u odnosu prema stvorenju. Bog je u isto vrijeme i pravedan i milosrdan. Mjera njegove pravednosti, pravednosti na Božji način izvršena je u Kristovu križu, u Vazmenom otajstvu. “Milosrđe je […] najsavršenije utjelovljenje jednakosti […] i najsavršenije utjelovljenje pravednosti” (DM 14). “To je poljubac kojim je milosrđe obgrlilo pravednost” (DM 9).

U Novom zavjetu, evanđelist Ivan u svojoj Prvoj poslanici daje onu najljepšu definiciju Boga: Bog je ljubav (1Iv 4,16).


U Godini milosrđa donosimo križni put pod nazivom: Hod za božanskim Milosrđem. Jedini način da upoznamo Boga jest ljubav i milosrđe. Bog u svome križu obogaćuje čovjeka milosrđem i čini ga sposobnim iskazati milosrđe. I danas Isus poziva: Budite milosrdni kao što je Otac vaš milosrdan “ (Lk 6,28.36).

Korisno je primijetiti da su ove Isusove želje izrečene u imperativu – budite, ljubite! Dakle nisu nam dane na volju, već se od nas traži da tako živimo i djelujemo. Pozvani smo stoga ljubiti i iskazati milosrđe i onima koji nas nevole i koje mi nevolimo, koji nam se ne sviđaju i kojima se mi ne sviđamo. Zato milosrđe nije nešto što bismo trebali uzeti zdravo za gotovo. Ono je dar i ono je zadatak, poslanje. Ono se uči kroz zahvalnost. Tko nije zahvalan Bogu i tko nije svjestan da svaki, ama baš svaki dan živi od Božjeg milosrđa, taj neće i ne može biti milosrdan prema drugima.

Križni put je prožet mislima iz enciklike Dives in misericordia, Pape Ivana Pavla II, koji je bio veliki apostol Božanskog Milosrđa. Za uvodnu molitvu poslužila je Molitva pape Franje za Godinu milosrđa. Zazivi koji su dodani nakon svake postaje uzeti su iz Litanija Božanskog Milosrđa. Kao zaključna molitva uzeta je: Molitva posvete svijeta Božanskom Milosrđu pape Ivana Pavla II.

Križni put je napisala S. Stjepanka Stanić, milosrdnica.

Križni put možete preuzeti u PDF formatu ovdje:

Hod za božanskim milosrđem