Lujza de Marillac i pobožnost Srcu Isusovu

Objavljeno: 15. lipnja 2012.

Sv. Lujza de Marillac poznata je kao svetica koja je bila sva uronjena u pobožnost i tajnu Isusove neizmjerne ljubavi prema čovjeku. Izvor te ljubavi svakako je bilo Isusovo Srce – probodeno za naše spasenje. U svom bogatom duhovnom i karitativnom životu bavila se i slikanjem. Tako je jednom prilikom uzela u ruke kist i dala je oduška svojoj sklonosti prema slikanju. Mnoge njene poznate slike nastale su u ovom razdoblju. Jedna, naslikana između 1625. i 1628., koja je gledajući s umjetničkog gledišta dosta skromna, značajna je po svom predmetu: prikazuje Krista kao Kralja ljubavi. Njegovo je Srce predočeno kao žarko „ognjište ljubavi“. Je li Lujza – i ne znajući – navijestila pobožnost prema Srcu Isusovu? Drugi sveci, kao Ivan Eudes i Margareta Marija de Alacoque, širili su tu pobožnost pomoću sličica, veoma sličnih ovoj Lujzinoj slici. Ali oni je nisu izravno poznavali, njima je slika pokazana u mističnim vizijama u kojima su motrili Isusa.

U očekivanju određenije i trajnije djelatnosti Lujza je za druge, za siromahe, šivala i krpala odjeću. Osim toga vezla je i izrađivala crkveno ruho za kapelu zavoda svetog Lazara. Ali – ona je željela činiti više! Međutim, gospodin Vinko, kojem je očitovala tu svoju želju za djelovanjem, poticao ju je da bude smirena, da se ne žuri. Pisao joj je: „Trajno častite čekanje i skroviti život Sina Božjega. To je vaše središte, to Bog i od vas očekuje, za sada, za budućnost, zauvijek. Ako vam njegovo božansko Veličanstvo na nedvojben način ne objavi da od vas želi nešto drugo, onda na drugo ne pomišljajte i neka se vaš duh drugim ne bavi“.Za potrebnike našeg vremena

Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga – Zagreb

Tijekom svoje duge povijesti sestre su u Hrvatskoj i diljem svijeta razvile plodnu socijalno-karitativnu i odgojno-obrazovnu djelatnost. U tu svrhu podizale su bolnice i domove za njegu bolesnika i staraca, dječje vrtiće, pučke i razne druge škole za odgoj djece i mladih.

Prema zadnjoj statistici (30. 6. 2023.) Družba ima šest provincija i jednu delegaturu, u kojima djeluju 572 sestre, u 77 zajednica, u 10 zemalja svijeta (Hrvatska, BiH, Crna Gora, Bugarska, Italija, Austrija, Kanada, Argentina, Paragvaj i Salomonski Otoci).

Ma gdje bile, sestre se danomice trude sačuvati izvorni duh Družbe i iz ljubavi prema Bogu otvarati svoje srce potrebnicima svoga vremena.

Pročitaj više

Ustanove

Milosrdna ljubav osvaja svijet

Djelatnost

U skladu s poslanjem Družbe ‒ širiti milosrdnu ljubav, sestre nastoje služiti svim potrebnicima a posebice siromasima. Zato su u izazovima vremena maštovite u ljubavi te prema svojim mogućnostima nastoje biti osjetljive ne samo na stare već i na nove oblike siromaštva.

Djelotvornom snagom ljubavi, praštanja i pomirenja sestre nastoje izgraditi u pravdi svijet koji pruža nove i bolje mogućnosti te se trude uvijek i u svim prilikama promicati dostojanstvo ljudske osobe.

Da bi bolje i potpunije postigla svrhu apostolata i apostolskog poslanja, Družba je osnivala vlastite ustanove njegujući u njima duh utemeljiteljâ.

Na području Hrvatske djeluju ove ustanove: