Naša sestra M. Nina Benedikta u Dikasteriju za komunikaciju

Objavljeno: 9. ožujka 2024.

Naša sestra M. Nina Benedikta Krapić, članica Provincije Majke Dobrog Savjeta – Rijeka, postala je nedavno dio tima Dikasterija za komunikaciju Svete Stolice. U sklopu projekta „Pentecost“ Dikasterija od rujna 2023. godine bila uključena u rad Vatikanskih medija. Nakon tog iskustva postala je dio tima Teološko-pastoralnog odjela Dikasterija za komunikaciju kao specijalistica za strateško komuniciranje.

Dikasterij za komunikaciju nadzire i koordinira cjelokupnu komunikacijsku mrežu Svete Stolice, kako bi cijeli sustav integralno odgovarao potrebama evanđeoskoga poslanja Crkve. U nadležnosti Dikasterija su Vatican News, dnevne novine L’Osservatore Romano, Vatikanska izdavačka kuća Libreria Editrice Vaticana, Vatikanski mediji, Radio Vatikan i filmoteka. Dikasterij u suradnji s Državnim tajništvom koordinira institucionalnu internetsku stranicu Svete Stolice i institucionalnu komunikaciju Tiskovnog ureda Svete Stolice. Također, produbljuje i razvija ispravne teološke i pastoralne aspekte djelovanja Crkve na području komunikacije i promiče formaciju na tom području. Jedna od zadaća je osigurati da vjernici postanu sve svjesniji vlastite komunikacijske odgovornosti i važne uloge koju na tom području imaju.

Sestra M. Nina Benedikta završila je Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, a specijalizirala je Odnose s javnošću na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Doktorandica je na Papinskom sveučilištu „Gregoriana“, također u području komunikacije. Sestra M. Nina Benedikta je do ulaska u samostan radila kao novinarka. U Družbu sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga stupila je 2014. godine. Kao sestra milosrdnica dosad je služila u socijalnoj skrbi i u medijima. Bila je suradnica na Hrvatskom katoličkom radiju, Radio Mariji i na portalu Mreže Riječi. Radila je kao pravnica u Domu za žene i djecu – žrtve nasilja u obitelji Sv. Ana u Rijeci. Do odlaska u Vatikan vodila je Tranzitni punkt za migrante u Rijeci.

Preuzeto sa redovništvo.hr

Intervju s. M. Nine Benedikte za HKM


Za potrebnike našeg vremena

Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga – Zagreb

Tijekom svoje duge povijesti sestre su u Hrvatskoj i diljem svijeta razvile plodnu socijalno-karitativnu i odgojno-obrazovnu djelatnost. U tu svrhu podizale su bolnice i domove za njegu bolesnika i staraca, dječje vrtiće, pučke i razne druge škole za odgoj djece i mladih.

Prema zadnjoj statistici (30. 6. 2023.) Družba ima šest provincija i jednu delegaturu, u kojima djeluju 572 sestre, u 77 zajednica, u 10 zemalja svijeta (Hrvatska, BiH, Crna Gora, Bugarska, Italija, Austrija, Kanada, Argentina, Paragvaj i Salomonski Otoci).

Ma gdje bile, sestre se danomice trude sačuvati izvorni duh Družbe i iz ljubavi prema Bogu otvarati svoje srce potrebnicima svoga vremena.

Pročitaj više

Ustanove

Milosrdna ljubav osvaja svijet

Djelatnost

U skladu s poslanjem Družbe ‒ širiti milosrdnu ljubav, sestre nastoje služiti svim potrebnicima a posebice siromasima. Zato su u izazovima vremena maštovite u ljubavi te prema svojim mogućnostima nastoje biti osjetljive ne samo na stare već i na nove oblike siromaštva.

Djelotvornom snagom ljubavi, praštanja i pomirenja sestre nastoje izgraditi u pravdi svijet koji pruža nove i bolje mogućnosti te se trude uvijek i u svim prilikama promicati dostojanstvo ljudske osobe.

Da bi bolje i potpunije postigla svrhu apostolata i apostolskog poslanja, Družba je osnivala vlastite ustanove njegujući u njima duh utemeljiteljâ.

Na području Hrvatske djeluju ove ustanove: