NOVO VIJEĆE DELEGATURE PRESVETIH SRDACA ISUSA I MARIJE – RIM

5. ožujka 2018.

Na sjednici Vrhovnoga vijeća Družbe održanoj 1. veljače 2018. godine, a na osnovi članka 206., točka 5, Konstitucija naše Družbe, imenovano je vijeće Delegature Presvetih Srdaca Isusa i Marije – Rim, na drugo trogodište.

Za poglavaricu Delegature imenovana je sestra M. DILECTA API.

Članice Vijeća su:

  1. s. M. Andrea Martinović, prva savjetnica i zamjenica Poglavarice Delegature
  2. s. M. Beatriz Gomez, druga savjetnica
  3. s. M. KATARINA SAGANIĆ, treća savjetnica

 

 

 

 

 

Vodstvu Delegature čestitamo i molimo Božji blagoslov u radu.