OKRUŽNO PISMO O. TOMAŽA MAVRIČA ZA SVETKOVINU SV. VINKA 2022.

Objavljeno: 22. rujna 2022.

Rim, 19. rujna 2022.

SVETKOVINA SV. VINKA PAULSKOGA

PRIJEĆI OD STRUKTURIRANE VINKOVSKE OBITELJI U POKRET VINKOVSKE OBITELJI

VINKOVSKI CENTRI DUHOVNOSTI I FORMACIJE DILJEM SVIJETA

Članovima vinkovske obitelji širom svijeta

Drage sestre i braćo,
milost i mir Isusov bili uvijek s nama!

Približavamo se velikoj svetkovini svetoga Vinka Paulskoga koja se službeno slavi 27. rujna, ali, vodeći računa o mjesnoj stvarnosti, slavlje se može premjestiti na neki drugi dan kako bi se omogućilo što većem broju osoba sudjelovanje u njemu.

Vidimo povratak okupljanja uživo, što nas raduje i ohrabruje jer, kao vjernici, sudjelovanjem u euharistiji i drugim slavljima – koja su nam prošlu godinu još bila onemogućena zbog pandemije – ponovno možemo obiteljski posvjedočiti svoju vjeru. To nam je dodatni razlog da pokrenemo sve svoje snage i talente kako bismo od ovogodišnje svetkovine svetoga Vinka Paulskoga učinili nezaboravnu svečanost nakon ovih nekoliko posljednjih godina u kojima su nam okupljanja bila vrlo ograničena ili zabranjena.

Zasigurno, cijeli mjesec rujan nazvan je vinkovskim. Prema organizaciji i programu Vinkovske obitelji u svakoj zemlji, različiti događaji, okupljanja i inicijative mogu se rasporediti tijekom čitavoga mjeseca. To mogu biti dani sabranosti za mlade koji razmišljaju o razlučivanju poziva na posvećeni život, razne odgojne inicijative radi produbljivanja kršćanske ljubavi, naše duhovnosti i naše karizme. Pozovimo isto tako i ostale osobe koje možda ne poznaju svetoga Vinka Paulskoga i ostale svetce, blaženike i sluge Božje iz vinkovske obitelji da po našim riječima i djelima otkriju našu duhovnost.

Pismo ovogodišnje svetkovine svetog Vinka naslovljeno je: Prijeći od strukturirane Vinkovske obitelji na Pokret Vinkovske obitelji i Vinkovski centri duhovnosti i odgoja širom svijeta.

Nije tako davno da su međunarodni voditelji različitih družbi posvećenoga života i laičke vinkovske udruge započeli okupljati se svake godine radi uspostave što bližega odnosa i suradnje, kao pripadnici iste grupacije s istom duhovnošću i istovjetnom karizmom, premda je svatko sačuvao svoju specifičnost i jedinstvenost. Ta skupina počela se nazivati „Vinkovskom obitelji” i predočena je kao stablo s brojnim granama. Deblo stabla sa svojim korijenima predočuje našu duhovnost i našu zajedničku vinkovsku karizmu, a svaka grana predočuje jednu kongregaciju ili pojedino udruženje. Stoga mi često koristimo riječ ogranci, imajući na umu lijepi simbol stabla.

Vinkovska obitelj, to lijepo stablo, razraslo se i nastavlja rasti. Kada otkrijemo nove kongregacije i udruženja laika koja žive i oživotvoruju vinkovsku duhovnost i karizmu, pozivamo ih da se pridruže Vinkovskoj obitelji, dodajući tako novu granu tome stablu koje uvijek biva veće.

Zbližavanje skupina, neovisno o njihovu nastanku, s ciljem služenja i surađivanja, pripada vinkovskoj tradiciji. Promotrite uvod u pravilo Gospođa kršćanske ljubavi na dvoru:

Udruženje gospođa kršćanske ljubavi utemeljit će se radi proslave Našega Gospodina i njegove Presvete Majke i gospođa što su ga slijedile i posluživale u stvarima potrebnima njegovoj osobi, njegovoj družbi te ponekad grupama što su slijedile njega i siromahe, štiteći i poslužujući udruženja kršćanske ljubavi u Hôtel-Dieu, nahočad, zatvorenike, djevojčice gospođa Poulaillon i Lestang, siromašne djevojke bratovština po župama, Magdalenke i sve oblike dobrotvornosti što su ih utemeljile žene u tome stoljeću.[1]

U naše doba, u brojnim zemljama Srednje i Južne Amerike, počele su nastajati bratovštine nazvane vinkovskima, poput bratovštine vinkovskih odvjetnika, vinkovskih nastavnika, prevoditelja, vinkovskih stručnjaka za područje komunikacije, itd. Oni okupljaju druge osobe koje žive istu duhovnost, istu karizmu, i osjećaju se članovima Vinkovske obitelji. Njih ujedinjuje služenje siromasima.

Strukturirane skupine ženskih i muških kongregacija te udruženja laika broje 165 članica. Povrh toga, brojne ostale osobe, privučene i nadahnute osobnošću svetoga Vinka Paulskoga i ostalih svetaca, blaženika i slugu Božjih iz vinkovske obitelji ne pripadaju službeno nijednoj od tih grana. Njih je privukla duhovnost i karizma svetoga Vinka preko knjiga, članaka, interneta, radija, televizije i društvenih medija. Oni žele produbiti svoje spoznaje vinkovskoga načina razmišljanja, govorenja i življenja, postajući tako aktivnim sudionicima duha svetoga Vinka Paulskoga, stječući time pravo biti nazvanima „vinkovski”. Već sada, brojne osobe, ne pripadajući specifično nekoj skupini, svojim načinom življenja, služenja, razmišljanja, govorenja i djelovanja, utjelovljuju vinkovski duh i karizmu. Ja tu vidim trajni razvitak vinkovske obitelji i toga čudesnog vinkovskoga stabla prema kojem mi se čini da se usmjerio „Pokret Vinkovske obitelji”.

Koja sredstva bismo mogli koristiti ili ih već koristimo da bismo ponudili strukturiranim skupinama, a isto tako i osobama koje ne pripadaju nijednoj skupini Vinkovske obitelji, duhovne susrete i predavanja vinkovske formacije i aktivno ih uključili u različite projekte i inicijative u okrilju Vinkovske obitelji?

U brojnim područjima svijeta to je već stvarnost ili pak to postupno postaje. Nastavnici, profesori, obitelji studenata vinkovskih škola i fakulteta, prijašnji učenici tih različitih ustanova, zaposlenici bolnica i zdravstvenih centara, ostali članovi zaposlenika i njihovih obitelji, socijalni radnici, župljani vinkovskih župa i ostale osobe s njima povezane na različite načine, uče i usvajaju vinkovski stil. Međunarodna mrežna stranica Vinkovske obitelji, famvin.org, već ima brojne materijale iz područja formacije u vinkovskome duhu i karizmi. Isto tako, druge mrežne stranice unutar Vinkovske obitelji nude svakoj osobi u bilo kojem dijelu svijeta slična sredstva za formaciju preko društvenih mreža.

Brojne ženske i muške družbe formiraju laičko osoblje za svoje određene ustanove kako bi oživotvorivali vinkovski duh i karizmu. Kad sestre, braća i svećenici odu iz škole, fakulteta, bolnice, zdravstvenog centra, itd., suradnici laici bit će spremni nastaviti službe odgoja, zdravstvenih usluga, socijalnog rada u vinkovskoj tradiciji.

Osim svih gore navedenih osoba postoje brojne ostale skupine ili osobe što žive vinkovsku duhovnost i karizmu, ali nisu uvijek povezane s Vinkovskom obitelji – tim čudesnim stablom! Kako im možemo pomoći?

Drugi dio naslova ovogodišnjega pisma prigodom svetkovine svetoga Vinka Paulskoga jest organizirati „vinkovske centre duhovnosti i formacije” u različitim zemljama svijeta gdje je prisutna Vinkovska obitelj. U nekim zemljama takvi centri duhovnosti i formacije već postoje ili pak brojni ogranci već nude poduke iz toga područja.

Povezivanje s već postojećim centrima omogućilo bi nam doznati koji su materijali na raspolaganju na razini cjelokupne Vinkovske obitelji. Pozivamo ostale zemlje i područja da otvore centre vinkovske duhovnosti i formacije tamo gdje još ne postoje, a da s njima dijelimo obilne materijale što su ih već pripremili postojeći centri.

Sveti je Vinko naglasio potrebu biti formiranima kako bismo formirali druge, precizirajući jednom subratu:

Slavim Boga zbog brojnih klerika koje Vam g. biskup iz … šalje: Nećete propustiti odgajati ih u istinskom duhu njihova poziva koji se poglavito sastoji u unutarnjem životu i praktičnom življenju molitve i kreposti; jer nije dostatno poučiti ih u pjevanju, liturgiji i malo morala; bitno je formirati ih u čvrstoj pobožnosti i odanosti. Stoga, gospodine, najprije mi moramo biti time ispunjeni, jer će biti gotovo beskorisno njima davati poduke, a ne primjer. Mi moramo biti ispunjene posude da bi iz njih tekle naše vode, a da nas ne isprazne, i mi trebamo biti ispunjeni takvim duhom kojim želimo njih poticati, jer nitko ne može dati ono što nema.[2]

Sljedećeg studenoga Izvršno vijeće Vinkovske obitelji iznijet će ovaj prijedlog za raspravu tijekom godišnjega susreta u Rimu.

Želio bih ohrabriti sve voditelje međunarodnih, nacionalnih i područnih strukturiranih ogranaka ovoga lijepoga stabla – Vinkovske obitelji – da pozovu što veći broj članova bratskih udruga i suradnika koji ne pripadaju nijednoj određenoj skupini na sudjelovanje u raznim događanjima što će biti organizirana u raznim zemljama tijekom studenoga.

Zahvaljujem što ćete nam poslati fotografije i video poruke raznih slavlja koja ćete organizirati tijekom cijeloga vinkovskoga rujna kao i na člancima na tu temu na ove dvije elektroničke adrese, a mi ćemo razaslati informacije putem raznih sredstava komunikacije.

Javier Fernández Chento : chento@famvin.org
Hugo Marcelo Vera, CM : nuntia@cmglobal.org

Neka Gospa od Čudotvorne Medaljice, sveti Vinko Paulski i svi svetci, blaženici i sluge Božje iz vinkovske obitelji, posreduju kod Isusa za sve nas!

Vaš brat u svetom Vinku,
Tomaž Mavrič, CM

 

Prijevod s francuskoga: s. M. Arkanđela Smoljo

[1]Coste XIII, 821, Dokument 199, Pravilnik za Gospođe kršćanske ljubavi na Dvoru.

[2]Coste IV, 596-597. Pismo jednom poglavaru bogoslovije, br. 1623.


Za potrebnike našeg vremena

Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga – Zagreb

Tijekom svoje duge povijesti sestre su u Hrvatskoj i diljem svijeta razvile plodnu socijalno-karitativnu i odgojno-obrazovnu djelatnost. U tu svrhu podizale su bolnice i domove za njegu bolesnika i staraca, dječje vrtiće, pučke i razne druge škole za odgoj djece i mladih.

Prema zadnjoj statistici (30. 6. 2023.) Družba ima šest provincija i jednu delegaturu, u kojima djeluju 572 sestre, u 77 zajednica, u 10 zemalja svijeta (Hrvatska, BiH, Crna Gora, Bugarska, Italija, Austrija, Kanada, Argentina, Paragvaj i Salomonski Otoci).

Ma gdje bile, sestre se danomice trude sačuvati izvorni duh Družbe i iz ljubavi prema Bogu otvarati svoje srce potrebnicima svoga vremena.

Pročitaj više

Ustanove

Milosrdna ljubav osvaja svijet

Djelatnost

U skladu s poslanjem Družbe ‒ širiti milosrdnu ljubav, sestre nastoje služiti svim potrebnicima a posebice siromasima. Zato su u izazovima vremena maštovite u ljubavi te prema svojim mogućnostima nastoje biti osjetljive ne samo na stare već i na nove oblike siromaštva.

Djelotvornom snagom ljubavi, praštanja i pomirenja sestre nastoje izgraditi u pravdi svijet koji pruža nove i bolje mogućnosti te se trude uvijek i u svim prilikama promicati dostojanstvo ljudske osobe.

Da bi bolje i potpunije postigla svrhu apostolata i apostolskog poslanja, Družba je osnivala vlastite ustanove njegujući u njima duh utemeljiteljâ.

Na području Hrvatske djeluju ove ustanove: