Otajstvo Presvetog Trojstva

Objavljeno: 25. svibnja 2013.

Vrijeme od Uzašašća Gospodnjeg pa do svetkovine Presvetih Srdaca Isusa i Marije jest vrijeme u kojem Crkva slavi velike tajne naše vjere: Duhovi, Presveto Trojstvo, Tijelovo, Srce Isusovo i Marijino. Upravo nedjelju nakon Duhova slavimo otajstvo Presvetog Trojstva. Otajstvo jednog Boga u trima Osobama. Jednoboštvo i troosobnost, najizrazitija je kršćanska značajka poimanja Boga. I vjernici teško, a još teže nevjernici, shvaćaju ovo Otajstvo. To je tajna pred kojom ostajemo nemoćni i koju ljudski um ne može do kraja dokučiti. No upravo u Pismima i po Pismima možemo nešto od te Tajne dokučiti, razumijeti i vjerom prihvatiti. Nužno je, kako je već naglasio sv. Jeronim, poznavati Pisma.

Pred tom Tajnom možemo jedino s Pavlom uskliknuti:

“O dubino bogatstva, i mudrosti, i spoznanja Božjega! Kako li su nedokučivi sudovi i neistraživi putovi njegovi! Doista, tko spozna misao Gospodnju, tko li mu bi savjetnikom? Ili: tko ga darom preteče da bi mu se uzvratiti moralo? Jer sve je od njega i po njemu i za njega! Njemu slava u vjekove! Amen” (Rim 11,33-36).

Bog nam o sebi govori, otkriva nam se, daje nam priliku da razumijemo i da prihvatimo. Najkraći put ulaska u tu Tajnu jesu liturgija i njezini izražaji koji vode u radost. Tko nam govori o Bogu Ocu, o Sinu Isusu Kristu, o Duhu Svetomu? Govori nam Isus – vjerujemo na riječ njegovu. On nam u isto vrijeme govori o Bogu kao jednomu, a opet se sam ispovijeda Sinom Božjim. Boga naziva svojim Ocem i osjeća se njegovim Sinom i Poslanikom. U taj govor Isus uvodi i Trećega, Duha Svetoga. Isus izriče: „Sve je meni predao Otac moj i nitko ne pozna Sina doli Otac niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoće objaviti“ (Mt 11, 27). Danas proslavljamo otajstvo Ljubavi, a to otajstvo je istina koja nas nadilazi i obasjava poput sunca koje zasljepljuje i ne možemo ga vidjeti. Otajstvo je nešto što ne shvaćamo bez govora vjere. Bog postoji u svakoj ljubavi koja nam se očituje. Kršćansko otajstvo, ta čovjeku nedostupna tajna, objavljuje se u Isusu Kristu, On je onaj koji nam je otkrio Oca, On je onaj koji nam obećaje Branitelja kojeg će Otac poslati.

Za prihvaćanje i razumijevanje ove Tajne potrebna je vjera i Duh koji će nas uvesti u svu Istinu. Stoga svaki pokušaj ulaska u otajstvo bez vjere, uzaludan je pokušaj. Naš Bog je Trojstveni Bog: Bog Otac je Stvoritelj. Bog Sin je Otkupitelj (Spasitelj). Bog Duh Sveti je Životvorac (Sveznajući, Posvetitelj, koji Oživljuje). Trojstvo je odnos, savršen odnos ljubavi i istine. U taj odnos ljubavi uključeni smo i mi po vjeri, po Isusu u kojem smo postali sinovi u Sinu.

Naši utemeljitelji, sv. Vinko Paulski i sv. Lujza de Marillac bili su veliki štovatelji Presvetog Trojstva. Lujza je Ovako molila:

ŠTOVANJE PRESVETOG TROJSTVA


Slavim Te,

Presveto Trojstvo,

jedan Bože u trima osobama,

Oče, Sine i Duše Sveti


Zahvaljujem Ti za milosti

koje sam primila

od Tvoje dobrote.


Darujem Ti svoje srce

i sve što mi pripada

kako bih uvijek

vršila Tvoju svetu volju.


Podaj mi snage, molim Te,

o moj Bože,

da dan provedem tako

da Te ne uvrijedim

i ne nanesem nepravdu

svome bližnjemu.


Priredila: S. Stjepanka Stanić


Za potrebnike našeg vremena

Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga – Zagreb

Kroz svoju dugu povijest sestre su u Hrvatskoj i diljem svijeta razvile plodnu socijalno-karitativnu i odgojno-obrazovnu djelatnost. U tu svrhu podizale su bolnice i domove za njegu bolesnika i staraca, te dječje vrtiće, pučke i razne druge škole za odgoj djece i mladih.

Prema zadnjoj statistici (31. 12. 2020.) Družba ima šest provincija i jednu delegaturu, u kojima djeluje 621 sestra, u 85 zajednica, u 12 zemalja svijeta (Hrvatska, BiH, Srbija, Crna Gora, Bugarska, Italija, Njemačka, Austrija, Kanada, Argentina, Paragvaj i Salomonski Otoci).

Ma gdje bile, sestre se danomice trude sačuvati izvorni duh Družbe, te iz ljubavi prema Bogu otvarati svoje srce potrebnicima našeg vremena.

Pročitaj više

Ustanove

Milosrdna ljubav osvaja svijet

Djelatnost

U skladu s poslanjem Družbe ‒ širiti milosrdnu ljubav, sestre nastoje služiti svim potrebnicima a posebice siromasima. Zato su u izazovima vremena maštovite u ljubavi te prema svojim mogućnostima nastoje biti osjetljive ne samo na stare već i na nove oblike siromaštva.

Djelotvornom snagom ljubavi, praštanja i pomirenja sestre nastoje izgraditi u pravdi svijet, koji pruža nove i bolje mogućnosti, te se trude uvijek i u svim prilikama promicati dostojanstvo ljudske osobe.

Da bi bolje i potpunije postigla svrhu apostolata i apostolskog poslanja Družba je osnivala vlastite ustanove njegujući u njima duh utemeljiteljâ.

Na području Hrvatske djeluju ove ustanove: