Pismo vrhovnoga poglavara Vinkovske obitelji Gregoryja Gaya, CM

Objavljeno: 25. rujna 2015.

Dragi članovi Vinkovske obitelji,

milost i mir Gospodina našega Isusa Krista bio sa svima vama!

Prigodom ovogodišnje svetkovine sv. Vinka Paulskoga pridružujem vam se kako bismo zahvalili Gospodinu za blagoslov da možemo služiti njegovu preljubljenom puku, poglavito muškarcima i ženama isključenima iz društvenih zbivanja, osobama na rubu društva, njima – koji su naši učitelji i gospodari. Pozvani smo služiti upravo tim muškarcima i ženama i u njima prepoznavati Krista. Trajno smo poticani ne samo brinuti se za njih, nego također slušati ih i govoriti u njihovo ime. Nadajmo se da će nas oni – nakon što se poistovjetimo s njima – pozvati da im budemo prijatelji. (Usp. Papa Franjo, Radost evanđelja, br. 198).

Odgovorom na poziv da sudjelujemo u procesu Nove evangelizacije mi, kao članovi Vinkovske obitelji možemo ponuditi svoj jedinstveni doprinos. Prvo, tijekom ove Godine suradnje imamo priliku osnažiti veze suradnje i solidarnosti između gotovo tristo ogranaka vinkovske obitelji. U mjestima gdje su te veze možda slabe ili nepostojeće pozvani smo iznalaziti načine da zažive. Međusobna suradnja izuzetno je bitna ako želimo svjedočiti o stvarnosti da smo svi narod Božji i da smo jedna Vinkovska obitelj.

Vinko Paulski često je govorio o osjećajnom i djelotvornom procesu evangelizacije. Naše nastojanje oko ostvarivanja plodnije suradnje u našim sredinama najbolje je sredstvo da osiguramo osjećajniji i djelotvorniji pristup zaboravljenim članovima društva.

Povrh toga, smatram da mi Crkvi možemo ponuditi još jedan važan doprinos u procesu Nove evangelizacije. Tijekom zadnjih godina vidjeli smo da su se različiti ogranci Vinkovske obitelji ujedinili kako bi mijenjali nasilne i nepravedne strukture koje sprječavaju ljude da žive dostojanstveno. Naše uključivanje u suradničke procese radi sistemske promjene omogućuje nam biti vinkovski misionari-učenici.

Nastavimo raditi zajedno u stvaralačkim procesima sistemske promjene suradnje, sjećajući se da zadnja riječ nade pripada Knjizi otkrivenja: I vidjeh novo nebo i novu zemlju jer – prvo nebo i prva zemlja uminu; ni mora više nema (Otk, 21, 1)… i neka nas Bog blagoslovi danas i sve dane našega života.

o. Gregory Gay, CM
vrhovni poglavar


S francuskoga prevela:
s. M. Arkanđela Smoljo


Za potrebnike našeg vremena

Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga – Zagreb

Tijekom svoje duge povijesti sestre su u Hrvatskoj i diljem svijeta razvile plodnu socijalno-karitativnu i odgojno-obrazovnu djelatnost. U tu svrhu podizale su bolnice i domove za njegu bolesnika i staraca, dječje vrtiće, pučke i razne druge škole za odgoj djece i mladih.

Prema zadnjoj statistici (30. 6. 2023.) Družba ima šest provincija i jednu delegaturu, u kojima djeluju 572 sestre, u 77 zajednica, u 10 zemalja svijeta (Hrvatska, BiH, Crna Gora, Bugarska, Italija, Austrija, Kanada, Argentina, Paragvaj i Salomonski Otoci).

Ma gdje bile, sestre se danomice trude sačuvati izvorni duh Družbe i iz ljubavi prema Bogu otvarati svoje srce potrebnicima svoga vremena.

Pročitaj više

Ustanove

Milosrdna ljubav osvaja svijet

Djelatnost

U skladu s poslanjem Družbe ‒ širiti milosrdnu ljubav, sestre nastoje služiti svim potrebnicima a posebice siromasima. Zato su u izazovima vremena maštovite u ljubavi te prema svojim mogućnostima nastoje biti osjetljive ne samo na stare već i na nove oblike siromaštva.

Djelotvornom snagom ljubavi, praštanja i pomirenja sestre nastoje izgraditi u pravdi svijet koji pruža nove i bolje mogućnosti te se trude uvijek i u svim prilikama promicati dostojanstvo ljudske osobe.

Da bi bolje i potpunije postigla svrhu apostolata i apostolskog poslanja, Družba je osnivala vlastite ustanove njegujući u njima duh utemeljiteljâ.

Na području Hrvatske djeluju ove ustanove: