Razmatranje za 13. dan korizme: Bolni Očev zagrljaj

Objavljeno: 18. ožujka 2014.

RAZMATRANJE ZA TRINAESTI DAN KORIZME:

Bolni Očev zagrljaj

Bog ni svojega Sina nije poštedio, nego ga je za sve nas predao! Kako nam onda s njime neće sve darovati? (Rim 8,32). Liturgija Crkve primjenjuje ovaj dio na Postanak 22, ali o kome se govori u ovom odlomku? Govori se o Abrahamu. Abrahamu Bog govori: “Kad si to učinio i nisi mi uskratio svog jedinca sina, svoj ću blagoslov na te izliti. Budući da si poslušao moju zapovijed, svi će se narodi zemlje blagoslivljati tvojim potomstvom”. Starac Abraham koji u tišini ide prema brdu Moria, iza sina Izaka, bio je, dakle, lik i symbol jednog drugog oca. Bio je symbol Boga Oca koji je pratio Isusa na njegovu putu prema Kalvariji. Napuštajući večeru, Isus je, okrerenut prema svojim učenicima, rekao: “raspršit ćete se svaki na svoju stranui mene ostaviti sáma. No ja nisam sâm jer Otac je sa mnom” (Iv 16,32).

Tko može opisati osjećaje Abrahamove, dok je vodio svoga dječaka na goru, da bude žrtvovan? Origen kaže da je trenutak najveće opasnosti za Abrahamo bio, kad se šetajući, Izak, nesvjestan svega, okreće prema ocu i kaže: Oče moj, evo drva za žrtvu, ali gdje je žrtva? Nije znao da je on žrtva. Ove riječi, “oče, oče moj”, piše Origen, su takve da su Abrahama dovele u napast, i kakvo nasilje je morao učiniti prema samom sebi da ne bi izdao i da se ne bi vratio! I kad Isus u Getsemaniju govoraše: ”Abba! Oče! Tebi je sve moguće! Otkloni čašu ovu od mene!” (Mk 14,36), tko može reći što se događalo u srcu Boga Oca? Abraham je tisuću puta vise želio da umre on, umjesto sina.

Isto su, dakle, Otac nebeski i njegov Sin Isus, bili u muci, i zajedno su bili na križu. Više od zagrljaja drva križa, Isus je bio razapet u zagrljaju Oca, to jest njeogovm voljom. I kao što je, u vječnosti, iz neizrecivog i radosnog zagrljaja Oca i Sina nastao Duh Sveti, dar međusobne ljubavi, tako sada, u vremenu iz bolnog zagrljaja Oca i Sina na križu izvire Duh Sveti, dar Oca i Sina za nas. Isus, prignuvši glavu “preda Duh” (Iv 19,30).

Padre Reniero CantalamessaZa potrebnike našeg vremena

Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga – Zagreb

Kroz svoju dugu povijest sestre su u Hrvatskoj i diljem svijeta razvile plodnu socijalno-karitativnu i odgojno-obrazovnu djelatnost. U tu svrhu podizale su bolnice i domove za njegu bolesnika i staraca, te dječje vrtiće, pučke i razne druge škole za odgoj djece i mladih.

Danas Družba ima oko 650 sestara u 12 zemalja svijeta: Hrvatska, BiH, Srbija, Crna Gora, Bugarska, Italija, Njemačka, Austrija, Kanada, Argentina, Paragvaj i Salomonski Otoci.

Ma gdje bile, sestre se danomice trude sačuvati izvorni duh Družbe, te iz ljubavi prema Bogu otvarati svoje srce potrebnicima našeg vremena.

Pročitaj više

Ustanove

Milosrdna ljubav osvaja svijet

Djelatnost

U skladu s poslanjem Družbe ‒ širiti milosrdnu ljubav, sestre nastoje služiti svim potrebnicima a posebice siromasima. Zato su u izazovima vremena maštovite u ljubavi te prema svojim mogućnostima nastoje biti osjetljive ne samo na stare već i na nove oblike siromaštva.

Djelotvornom snagom ljubavi, praštanja i pomirenja sestre nastoje izgraditi u pravdi svijet, koji pruža nove i bolje mogućnosti, te se trude uvijek i u svim prilikama promicati dostojanstvo ljudske osobe.

Da bi bolje i potpunije postigla svrhu apostolata i apostolskog poslanja Družba je osnivala vlastite ustanove njegujući u njima duh utemeljiteljâ.

Na području Hrvatske djeluju ove ustanove: