Razmatranje za 22. dan korizme: Novi život u Duhu

Objavljeno: 26. ožujka 2014.

RAZMATRANJE ZA DVADESET I DRUGI DAN KORIZME:

Novi život u Duhu

Jednog dana – zadnjeg dana blagdana Sjenica – Isus, stade i povika iza glasa: “Ako je tko žedan, neka dođe k meni! Neka pije koji vjeruje u mene! I evanđelista dodaje: To reče o Duhu kojega su imali primiti oni što vjeruju u njega” (Iv 7,37-39). Voda, dakle simbolizira Duha. “Jer troje je što svjedoči: Duh, voda i krv; i to je troje jedno (1Iv 5,7-8). Ove tri stvari nisu na istoj razini: voda i krv bili su onon èto je provrelo iz boka, to su sakramentalni znakovi; Duh je nevidljiva stvarnost skrivena u njima i koja djeluje u njima.

Prije ovog trenutka još nije bilo Duha u svijetu, ili je tu samo kao sila, ne kao prisutnost, ali sada kad je Krist umro za nas, očistivši nas od naših grijeha, Duh je iznova lebdi nad vodama, kao u osvit stvaranja (usp. Post 1,2). Nakon što je uzviknuo: “Sve je dovršeno”, Isus “ispusti duh” (Iv 19,30), to jet: daje svoj posljednji dah, umire, ali također: izlijeva Duha, Duha Svetoga! I jedan i drugi smisao imaju evanđeosko značenje. Posljednji Isusov izdah postaje prvi udah Crkve! Ovo je kruna čitavog djela otkupljenja, njegov najdragocjeniji plod. Jer otkupljenje se ne odnosi samo na oproštenje grijeha, nego, pozitivno, dar novog života po Duhu. Sve dakle, vodi tome da se i danas otpuštenje grijeha u Crkvi događa jedino po snazi Duha Svetoga.

Padre Reniero Cantalamessa


Za potrebnike našeg vremena

Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga – Zagreb

Kroz svoju dugu povijest sestre su u Hrvatskoj i diljem svijeta razvile plodnu socijalno-karitativnu i odgojno-obrazovnu djelatnost. U tu svrhu podizale su bolnice i domove za njegu bolesnika i staraca, te dječje vrtiće, pučke i razne druge škole za odgoj djece i mladih.

Danas Družba ima oko 650 sestara u 12 zemalja svijeta: Hrvatska, BiH, Srbija, Crna Gora, Bugarska, Italija, Njemačka, Austrija, Kanada, Argentina, Paragvaj i Salomonski Otoci.

Ma gdje bile, sestre se danomice trude sačuvati izvorni duh Družbe, te iz ljubavi prema Bogu otvarati svoje srce potrebnicima našeg vremena.

Pročitaj više

Ustanove

Milosrdna ljubav osvaja svijet

Djelatnost

U skladu s poslanjem Družbe ‒ širiti milosrdnu ljubav, sestre nastoje služiti svim potrebnicima a posebice siromasima. Zato su u izazovima vremena maštovite u ljubavi te prema svojim mogućnostima nastoje biti osjetljive ne samo na stare već i na nove oblike siromaštva.

Djelotvornom snagom ljubavi, praštanja i pomirenja sestre nastoje izgraditi u pravdi svijet, koji pruža nove i bolje mogućnosti, te se trude uvijek i u svim prilikama promicati dostojanstvo ljudske osobe.

Da bi bolje i potpunije postigla svrhu apostolata i apostolskog poslanja Družba je osnivala vlastite ustanove njegujući u njima duh utemeljiteljâ.

Na području Hrvatske djeluju ove ustanove: