Razmatranje za 27. dan korizme: Svako će se koljeno prignuti pred Njim

Objavljeno: 2. travnja 2014.

RAZMATRANJE ZA DVADESET I SEDMI DAN KROIZME:

Svako će se koljeno prignuti pred Njim

Kad pred našim očima bude “uzdignut” gol Raspeti, gledajmo ga dobro. To je Isus kojeg smo proglasili “Gospodinom”, ne neki drukčiji, neki jednostavni, sladunjavi Isus. Važno je da ovo razumijemo. Kako bismo mi mogli imati privilegij pozdraviti Kralja i istinskog Gospodina, kako činimo, Isus je prihvatio da ga podrugljivo pozdravljaju kraljem; kako bismo mi mogli imati privilegij ponizno prignuti koljeno pred njim, on je prihvatio da se pred njim prigibaju koljena uz podsmijeh i porugu. “Vojnici ga odvedu u unutarnjost dvora, to jest u pretorij, pa sazovu cijelu četu i zaogrnu ga grimizom; spletu trnov vijenac i stave mu na glavu te ga stanu pozdravljati: »Zdravo, kralju židovski!« I udarahu ga trskom po glavi, pljuvahu po njemu i klanjahu mu se prigibajući koljena” (Mk 15,16-19).

Moramo dobro razumijeti ovo što činimo, iskazati mu veliko klanjanje i zahvalnost, jer je jako velika cijena koju je platio. Svi “proglasi” koje je čuo za života, bile su proklamacije mržnje; sva “pokleknuća-prigibanja koljena” koje je gledao bili su pokleknuća sramote (izrugivanja). Ne bismo trebali dodavati druge s našom hladnoćom i površnošću. Dok je izdisao na križu, još su mu u ušima odzvanjali zaglušujući krici onih riječi “Kralj” koje su napisane iznad njegove glave kao osuda. Sada kad on živi s desne Ocu i kad je prisutan, u Duhu, među nama, i kad svojim očima gleda da se svako koljeno prigiba i s njim se prigiba um, srce, volja i sve; da svojim ušima sluša krik radosti koji izvire iz srca otkupljenih; “Isus Krist je Gospodin, na slavu Boga Oca!

Padre Reniero Cantalamessa


Za potrebnike našeg vremena

Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga – Zagreb

Kroz svoju dugu povijest sestre su u Hrvatskoj i diljem svijeta razvile plodnu socijalno-karitativnu i odgojno-obrazovnu djelatnost. U tu svrhu podizale su bolnice i domove za njegu bolesnika i staraca, te dječje vrtiće, pučke i razne druge škole za odgoj djece i mladih.

Prema zadnjoj statistici (31. 12. 2020.) Družba ima šest provincija i jednu delegaturu, u kojima djeluje 621 sestra, u 85 zajednica, u 12 zemalja svijeta (Hrvatska, BiH, Srbija, Crna Gora, Bugarska, Italija, Njemačka, Austrija, Kanada, Argentina, Paragvaj i Salomonski Otoci).

Ma gdje bile, sestre se danomice trude sačuvati izvorni duh Družbe, te iz ljubavi prema Bogu otvarati svoje srce potrebnicima našeg vremena.

Pročitaj više

Ustanove

Milosrdna ljubav osvaja svijet

Djelatnost

U skladu s poslanjem Družbe ‒ širiti milosrdnu ljubav, sestre nastoje služiti svim potrebnicima a posebice siromasima. Zato su u izazovima vremena maštovite u ljubavi te prema svojim mogućnostima nastoje biti osjetljive ne samo na stare već i na nove oblike siromaštva.

Djelotvornom snagom ljubavi, praštanja i pomirenja sestre nastoje izgraditi u pravdi svijet, koji pruža nove i bolje mogućnosti, te se trude uvijek i u svim prilikama promicati dostojanstvo ljudske osobe.

Da bi bolje i potpunije postigla svrhu apostolata i apostolskog poslanja Družba je osnivala vlastite ustanove njegujući u njima duh utemeljiteljâ.

Na području Hrvatske djeluju ove ustanove: