Razmatranje za 34. dan korizme: Nešivena tunika i jedinstvo Crkve

Objavljeno: 14. travnja 2014.

RAZMATRANJE ZA TRIDESET I ČETVRTI DAN KORIZME:

Nešivena tunika i jedinstvo Crkve

Radosna vijest koju navješta Veliki petak je da je jedinstvo, prije negoli cilj koji treba postići, dar koji treba primiti. Tunika koja je satkana “odzgor do dolje”, piše Ciprijan, označava da “jedinstvo koje je Krist uspostavio dolazi odozgor, od Oca nebeskoga, i stoga se ne može odvojiti od onoga koji ga je primo, ali mora biti prihvaćeno u potpunosti” (Ciprijan, Jedinstvo Crkve, 7 [CSEL 3, str. 215]).

Vojnici su razdijlili na četiri dijela “haljine”, ili “plašt” (fa imatià), tj. Isusovu izvanjsku odjeću, ne tuniku (chiton), a to je bila donja haljina, u direktnom kontaktu s tijelom. To je također  znak. Mi ljudi možemo razdijeliti Crkvu u njezinu vidljivom, ljudskom elementu, ali ne njezino duboko jedinstvo koje se poistovjećuje s Duhom Svetim. Kristova tunika nije bila i nikada neće biti razdijeljena. To je vjera koju ispovijedamo riječima: Vjerujem u Crkvu, jednu, svetu, katoličku i apostolsku”. Ali ako jedinstvo treba služiti kao znak “da svijet uzvjeruje”, ona mora biti također i vidljivo jedinstvo, zajedništvo.  Ovo jedinstvo koje je izgubljeno mi moramo pronaći. Ono je puno više od dobrosusjedskih odnosa; jednako je unutarnjem mističnom jedinstvu, ukoliko je doista prihvaćeno, življeno i očitovano od strane vjernika: “Jedno tijelo i jedan Duh – kao što ste i pozvani na jednu nadu svog poziva! Jedan Gospodin! Jedna vjera! Jedan krst! Jedan Bog i Otac sviju, nad svima i po svima i u svima!” (Ef 4,4-6).

Nakon Pashe apostoli su pitali Isusa: »Gospodine, hoćeš li u ovo vrijeme Izraelu opet uspostaviti kraljevstvo?« Danas često možemo postaviti Bogu isto pitanje: Hoćeš li u ovo vrijeme uspostaviti vidljivo jedinstvo Crkve?” Odgovor je isti kao i onda: »Nije vaše znati vremena i zgode koje je Otac podredio svojoj vlasti. Nego primit ćete snagu Duha Svetoga koji će sići na vas i bit ćete mi svjedoci” (Dj 1,6-8).

I danas će nas Duh Sveti dovesti do jedinstva, ako se dademo voditi. Na koji način će Duh Sveti provesti prvo temeljno jedinstvo Crkve, ovo između Židova i pogana? On je sišao na Kornelija i njegovu kuću na isti način na koji je sišao nad apostole na Duhove. Dakle, Petar nije imao izbora nego da izvuče zaključak: “Ako im je dakle Bog dao isti dar kao i nama koji povjerovasmo u Gospodina Isusa Krista, tko sam ja da bih se smio oprijeti Bogu?” (Dj 11,17).

Sada, stoljeće do danas, vidjeli smo kako se taj isti događaj ponovio pred našim očima na globalnoj razini. Bog je izlio svoga Svetog Duha na novi i neobičan način na milijune vjernika, koji pripadaju gotovo svim kršćanskim vjeroispovijestim i tako da nema sumnje u njegovim namjerama, izlio ga je na identičan način. Nije li to znak da nas Duh potiče prepoznati jedne druge kao Kristove učenike koji zajedno teže prema jedinstvu?

Padre Reniero Cantalamessa


Za potrebnike našeg vremena

Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga – Zagreb

Kroz svoju dugu povijest sestre su u Hrvatskoj i diljem svijeta razvile plodnu socijalno-karitativnu i odgojno-obrazovnu djelatnost. U tu svrhu podizale su bolnice i domove za njegu bolesnika i staraca, te dječje vrtiće, pučke i razne druge škole za odgoj djece i mladih.

Prema zadnjoj statistici (31. 12. 2020.) Družba ima šest provincija i jednu delegaturu, u kojima djeluje 621 sestra, u 85 zajednica, u 12 zemalja svijeta (Hrvatska, BiH, Srbija, Crna Gora, Bugarska, Italija, Njemačka, Austrija, Kanada, Argentina, Paragvaj i Salomonski Otoci).

Ma gdje bile, sestre se danomice trude sačuvati izvorni duh Družbe, te iz ljubavi prema Bogu otvarati svoje srce potrebnicima našeg vremena.

Pročitaj više

Ustanove

Milosrdna ljubav osvaja svijet

Djelatnost

U skladu s poslanjem Družbe ‒ širiti milosrdnu ljubav, sestre nastoje služiti svim potrebnicima a posebice siromasima. Zato su u izazovima vremena maštovite u ljubavi te prema svojim mogućnostima nastoje biti osjetljive ne samo na stare već i na nove oblike siromaštva.

Djelotvornom snagom ljubavi, praštanja i pomirenja sestre nastoje izgraditi u pravdi svijet, koji pruža nove i bolje mogućnosti, te se trude uvijek i u svim prilikama promicati dostojanstvo ljudske osobe.

Da bi bolje i potpunije postigla svrhu apostolata i apostolskog poslanja Družba je osnivala vlastite ustanove njegujući u njima duh utemeljiteljâ.

Na području Hrvatske djeluju ove ustanove: