Razmatranje za 39. dan korizme: Razlozi srca

Objavljeno: 19. travnja 2014.

RAZMATRANJE ZA TRIDESET I DEVETI DAN KORIZME:

Razlozi srca

Uvijek smo se pitali zašto su “pobožne žene” prve vidjele Uskrsloga i da su dobile zadatak to navijestiti apostolima. To je bio najsigurniji način da uskrsnuće bude neuvjerljivo.  Svjedočanstvo jedne žene nije imalo nikakvu težinu na sudu. Možda je ovo bio razlog zašto se nijedna žena na Pavlovu popisu ne spominje među onima koji su vidjeli Uskrsloga (usp. 1Kor 15,5-8). Sami apostoli su prvi put riječi žena razumjeli kao ženske “tlapnje i nisu im vjerovali (Lk 24,11).

Stari pisci su smatrali da znaju odgovor na to pitanje. Žene, govori Romano il Melode, su prve vidjele Uskrsloga jer je jedna žena, Eva, bila prva koja je sagriješila!” (Romano il Melode, Himni, 45, 6 (a cura di G. Gharib, Edizioni Paoline, Milano 1981, p. 406). Ali pravi odgovor je drugi: žene su prve vidjele Uskrsloga jer su bile posljednje koje su ga napustile dok je umirao, a i poslije smrti došle su s miomirisima pomazati mu tijelo (Mk 16,1). Moramo se zapitati zašto je to tako: zašto su žene preživjele skandal križa? Zažto su mu ostale blize kada se činilo da je sve svršilo, kada su čak i njegovi najbliži učenici napustili i planirali da se vrate kući?

Odgovor je unaprijed dao Isus, kada, je odgovarajući Šimunu, rekao grješnici koja mu je oprala i ljubila noge: “ljubljaše mnogo!” (Lk 7,47). Žene su slijedile Isusa zbog njega samoga, iz zahvalnosti za primljena dobra, ne zbog nade da će slijedeći ga postići neku karijeru. Njima nije obećano “dvanaest prijestolja”, nisu ga tražile da mu sjednu s desna i slijeva u njegovu kraljevstvu. One su ga slijedile, zapisano je, “da bi mu služile” (Lk 8,3; Mt 27,55); bile su jedine, nakon Majke Marije, koje su razumjele duh Evanđelja. Slijedile su ga iz razloga srca, a ono ih nije prevarilo.

Padre Reniero CantalamessaZa potrebnike našeg vremena

Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga – Zagreb

Kroz svoju dugu povijest sestre su u Hrvatskoj i diljem svijeta razvile plodnu socijalno-karitativnu i odgojno-obrazovnu djelatnost. U tu svrhu podizale su bolnice i domove za njegu bolesnika i staraca, te dječje vrtiće, pučke i razne druge škole za odgoj djece i mladih.

Prema zadnjoj statistici (31. 12. 2020.) Družba ima šest provincija i jednu delegaturu, u kojima djeluje 621 sestra, u 85 zajednica, u 12 zemalja svijeta (Hrvatska, BiH, Srbija, Crna Gora, Bugarska, Italija, Njemačka, Austrija, Kanada, Argentina, Paragvaj i Salomonski Otoci).

Ma gdje bile, sestre se danomice trude sačuvati izvorni duh Družbe, te iz ljubavi prema Bogu otvarati svoje srce potrebnicima našeg vremena.

Pročitaj više

Ustanove

Milosrdna ljubav osvaja svijet

Djelatnost

U skladu s poslanjem Družbe ‒ širiti milosrdnu ljubav, sestre nastoje služiti svim potrebnicima a posebice siromasima. Zato su u izazovima vremena maštovite u ljubavi te prema svojim mogućnostima nastoje biti osjetljive ne samo na stare već i na nove oblike siromaštva.

Djelotvornom snagom ljubavi, praštanja i pomirenja sestre nastoje izgraditi u pravdi svijet, koji pruža nove i bolje mogućnosti, te se trude uvijek i u svim prilikama promicati dostojanstvo ljudske osobe.

Da bi bolje i potpunije postigla svrhu apostolata i apostolskog poslanja Družba je osnivala vlastite ustanove njegujući u njima duh utemeljiteljâ.

Na području Hrvatske djeluju ove ustanove: