Razmatranje za četvrti dan korizme: Rijeke žive vode

Objavljeno: 8. ožujka 2014.

RAZMATRANJE ZA ČETVRTI DAN KORIZME:

Rijeke žive vode

Jednoga dana, u doba kada je hram u Jeruzalemu bio uništen, a ljudi protjerani u Babilon, prorok Ezekiel imao je viđenje. Vidio je pred sobom obnovljen hram i kako ispod praga hrama, na desnoj strani, voda teče van prema istoku. Počeo je slijediti tok vode i primjetio je da ona sve više i više buja, najprije mu je sezala do gležnja, a zatim do koljena, a zatim do pojasa, sve dok nije postala rijeka koju se nije moglo prijeći. Vidio je da na obali rijeke rastu svakovrsne voćke i čuo je glas koji govoraše:  “Ove se vode spuštaju u pustinju i teku u Mrtvo more, a kad se u more izliju, vode mu ozdrave. I kuda god potok protječe, sve živo što se miče oživi, jer kamo god dođe ova voda, sve ozdravi i oživi (usp. Ez 47,1ss).

Evanđelista Ivan vidio je da se ovo proročanstvo ostvarilo u Kristovoj muci. “… nego mu jedan od vojnika kopljem probode bok i odmah poteče krv i voda” (Iv 19,34). Liturgija Crkve prikupila je ovo učenje, pjevajući na početku svake svečane mise u uskrsnom vremenu ove proročke riječi koje se odnose na Krista: “Vidi aquam egredientem de tempio – Vidjeh vodu što izvire iz hrama”.

Isus je hram koji su ljudi razrušili, ali kojeg je Bog obnovio, uskrsnuvši ga od mrtvih: “Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići”; i evanđelista tumači “da je on govorio o hramu svoga tijela” (Iv 2,19-21). Kristovo tijelo na križu je dakle novi hram, središte novog štovanja, konačno mjesto slave i Božje prisutnosti među ljudima. I sada, evo, iz desnog boka ovog novog hrama provrela je voda.

I ova voda, također, kao ona koju je video prorok, započela je kao mali potočić, ali je sve više i više bujala sve dok i ona nije postala velika rijeka. Od tog potočića voda se spušta, zapravo, duhovno, u sve krstionice Crkve. U lateransku krstionicu, papa Leon Veliki dao je urezati dva latinska stiha koja, prevedeno, znače: “Ovo je izvor koji cijeli svijet pere – izvirući iz rane Kristove iz svog iskona. Fons hic est qui totum di- luit orbem – sumens de Christi vulnereprincipium”. Uistinu “izvori žive vode” potekli su iz njegovih grudi, iz Kristovih grudi na križu!

Padre Reniero Cantalamessa


Za potrebnike našeg vremena

Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga – Zagreb

Kroz svoju dugu povijest sestre su u Hrvatskoj i diljem svijeta razvile plodnu socijalno-karitativnu i odgojno-obrazovnu djelatnost. U tu svrhu podizale su bolnice i domove za njegu bolesnika i staraca, te dječje vrtiće, pučke i razne druge škole za odgoj djece i mladih.

Danas Družba ima oko 650 sestara u 12 zemalja svijeta: Hrvatska, BiH, Srbija, Crna Gora, Bugarska, Italija, Njemačka, Austrija, Kanada, Argentina, Paragvaj i Salomonski Otoci.

Ma gdje bile, sestre se danomice trude sačuvati izvorni duh Družbe, te iz ljubavi prema Bogu otvarati svoje srce potrebnicima našeg vremena.

Pročitaj više

Ustanove

Milosrdna ljubav osvaja svijet

Djelatnost

U skladu s poslanjem Družbe ‒ širiti milosrdnu ljubav, sestre nastoje služiti svim potrebnicima a posebice siromasima. Zato su u izazovima vremena maštovite u ljubavi te prema svojim mogućnostima nastoje biti osjetljive ne samo na stare već i na nove oblike siromaštva.

Djelotvornom snagom ljubavi, praštanja i pomirenja sestre nastoje izgraditi u pravdi svijet, koji pruža nove i bolje mogućnosti, te se trude uvijek i u svim prilikama promicati dostojanstvo ljudske osobe.

Da bi bolje i potpunije postigla svrhu apostolata i apostolskog poslanja Družba je osnivala vlastite ustanove njegujući u njima duh utemeljiteljâ.

Na području Hrvatske djeluju ove ustanove: