Razmatranje za deseti dan korizme: Isus, Gospodar sviju

Objavljeno: 14. ožujka 2014.

RAZMATRANJE ZA DESETI DAN KORIZME:

Isus, Gospodar sviju

“Gospodar” je božansko ime koje nas se izravno tiče. Bog bijaše “Bog” i “Otac” prije nego je postojao svijet, anđeli i ljudi, ali još nije bio “Gospodar”. Postaje Gospodar, Dominus, od trenutka u kojem postoje bića nad kojima obnaša svoju “vlast” i koja slobodno prihvaćaju tu vlast. U Trojstvu ne postoje “gospodari”, jer ne postoje sluge, i jer su svi jednaki. Mi smo, na neki način, učinili Boga «Gospodarom»! Ova Božja vladavina, grijehom odbačena, obnovljena je Kristovom poslušnošću, koji je novi Adam. Bog je, u Kristu, ponovno i na još izrazitiji način postao Gospodar: po stvaranju i otkupljenju. Bog je ponovno zavladao s križa! – Regnavit a ligno Deus. “Ta Krist zato umrije i oživje da gospodar bude i mrtvima i živima” (Rim 14,9).

Objektivna snaga? izraza “Isus je Gospodin” stoji u činjenici da je ona bila prisutna u povijesti. Ona je dovršetak dvaju temeljnih događaja: Isus je umro za naše grijehe; uskrsnuo je radi našeg opravdanja: zato, Isus je Gospodin! Događaji koji su joj predhodili, potom, dovršili, tako reći, u ovom su dovršetku prisutni i aktivni, kad su izgovoreni vjerom: “Jer ako ustima ispovijedaš da je Isus Gospodin, i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen” (Rim 10,9).

Kršćanstvo je bogato božanskim primjerima i iskustvima. Postoje mnogi “putevi duha k Bogu”, ali riječ Božja nam otkriva jedan koji je služio da otvori Božje horizonte prvim kršćanskim generacijama. To je putovanje koje nije rezervirano samo za malobrojne (privilegirane), nego je otvoreno svim ljudima čista srca – onima koji vjeruju kao i onima koji su tražitelji vjere, njegovo ostvarenje se ne događa u kontemplaciji, već preko spasenjskih događaja; ne proizlazi iz tišine, već iz slušanja, i to je put kerygmenavještaja: “Isus Krist je umro! Isus Krist je uskrsnuo! Krist je Gospodin!”

Padre Reniero Cantalamessa
Za potrebnike našeg vremena

Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga – Zagreb

Kroz svoju dugu povijest sestre su u Hrvatskoj i diljem svijeta razvile plodnu socijalno-karitativnu i odgojno-obrazovnu djelatnost. U tu svrhu podizale su bolnice i domove za njegu bolesnika i staraca, te dječje vrtiće, pučke i razne druge škole za odgoj djece i mladih.

Danas Družba ima oko 650 sestara u 12 zemalja svijeta: Hrvatska, BiH, Srbija, Crna Gora, Bugarska, Italija, Njemačka, Austrija, Kanada, Argentina, Paragvaj i Salomonski Otoci.

Ma gdje bile, sestre se danomice trude sačuvati izvorni duh Družbe, te iz ljubavi prema Bogu otvarati svoje srce potrebnicima našeg vremena.

Pročitaj više

Ustanove

Milosrdna ljubav osvaja svijet

Djelatnost

U skladu s poslanjem Družbe ‒ širiti milosrdnu ljubav, sestre nastoje služiti svim potrebnicima a posebice siromasima. Zato su u izazovima vremena maštovite u ljubavi te prema svojim mogućnostima nastoje biti osjetljive ne samo na stare već i na nove oblike siromaštva.

Djelotvornom snagom ljubavi, praštanja i pomirenja sestre nastoje izgraditi u pravdi svijet, koji pruža nove i bolje mogućnosti, te se trude uvijek i u svim prilikama promicati dostojanstvo ljudske osobe.

Da bi bolje i potpunije postigla svrhu apostolata i apostolskog poslanja Družba je osnivala vlastite ustanove njegujući u njima duh utemeljiteljâ.

Na području Hrvatske djeluju ove ustanove: