Sestra Janjka Mazić obranila doktorski rad

Objavljeno: 24. studenoga 2021.

Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u srijedu 17. studenoga 2021. godine, sestra Janjka Mazić, članica Družbe sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga – Provincije Majke Dobrog Savjeta – Rijeka, obranila je doktorski rad „Pastoral psihički oboljelih odraslih osoba u Republici Hrvatskoj“.

U Povjerenstvu za obranu doktorskog rada bili su: prof. dr. sc. Josip Šimunović, predsjednik; izv. prof. dr. sc. Nikola Vranješ, mentor-član; doc. dr. sc. Josip Bošnjaković, sumentor-vanjski član, prof. dr. sc. Alojzije Čondić, vanjski član i doc. dr. sc. Mijo Nikić, vanjski član. Povjerenstvo je obranu rada ocijenilo najvišom ocjenom, summa cum laude. Zbog epidemiološke situacije svečanost javne obrane doktorskog rada odvijala se uz manji broj sudionika, a prof. dr. sc. Alojzije Čondić tijekom obrane sudjelovao je online.

Doktorski rad Pastoral psihički oboljelih odraslih osoba u Republici Hrvatskoj koncipiran je u četiri poglavlja. Premda je središnja tema ovog rada pastoral psihički oboljelih osoba, potrebno je bilo stvoriti širi kontekstualni okvir koji se odnosi na govor o zdravlju i bolesti u biblijskom kontekstu i kontekstu suvremenog društva.

U prvom poglavlju autorica polazi od predstavljanja biblijskog poimanju zdravlja te ukazuje na osnovne karakteristike koje prate depresiju, shizofreniju i posttraumatski stresni poremećaj.

Drugo poglavlje iznosi glavne naglaske razumijevanja zdravlja u suvremenom društvenom kontekstu, a zatim predstavlja organizaciju skrbi za psihički oboljele osobe koja se ostvaruje u zdravstveno-socijalnim ustanovama u Republici Hrvatskoj.

U trećem poglavlju autorica metodom teološko-pastoralnog razlučivanja polazi od sakramentalnog izvorišta pastorala bolesnika te u svjetlu glavnih elemenata sakramenata propituje mogućnosti aktivnog sudjelovanja psihički oboljelih osoba u životu Crkve. Poseban naglasak stavljen je na aktualnu pastoralnu praksu koja je prisutna u bolnicama i ustanovama socijalne skrbi te doprinos pastoralu psihički oboljelih odraslih osoba koji se prepoznaje u radu crkvenih bračnih i obiteljskih savjetovališta u Republici Hrvatskoj.

U prvom dijelu četvrtog poglavlja izložena je dinamična narav pastorala psihički oboljelih osoba kako bi se, u drugom dijelu istog poglavlja, na temelju teološko-pastoralnog razlučivanja, ispitale pretpostavke glede pastorala psihički oboljelih osoba te prepoznali izazovi za pastoralno djelovanje.

U zaključku autorica iznosi perspektive za pastoralno djelovanje koje su usmjerene prema ostvarivanju i unaprjeđenju pastorala psihički oboljelih osoba.

Janjka Mazić rođena je 29. srpnja 1977. godine u Tuzli. Nakon završene osnovne škole upisala je Srednju medicinsku školu u Tuzli. Po završetku trećeg razreda srednje škole odlazi u samostan Družbe sestara milosrdnica, u Rijeku. Prve redovničke zavjete položila je 1998. godine, a doživotne 2003. u Rijeci.

Diplomirala je Teologiju u Rijeci – područni studij Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2006. godine. Godine 2012. upisuje Poslijediplomski sveučilišni studij licencijata i doktorata na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Specijalizacija u pastoralnoj teologiji. Licencijatski rad na temu Djelatnost sestara milosrdnica u službi pastoralno-zdravstvene skrbi u današnjim društvenim prilikama izradila je pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Nikole Vranješa i obranila 2019. godine.

Trenutno radi kao vjeroučiteljica u OŠ Kraljevica i u OŠ Vladimira Nazora u Crikvenici.


Za potrebnike našeg vremena

Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga – Zagreb

Kroz svoju dugu povijest sestre su u Hrvatskoj i diljem svijeta razvile plodnu socijalno-karitativnu i odgojno-obrazovnu djelatnost. U tu svrhu podizale su bolnice i domove za njegu bolesnika i staraca, te dječje vrtiće, pučke i razne druge škole za odgoj djece i mladih.

Prema zadnjoj statistici (31. 12. 2020.) Družba ima šest provincija i jednu delegaturu, u kojima djeluje 621 sestra, u 85 zajednica, u 12 zemalja svijeta (Hrvatska, BiH, Srbija, Crna Gora, Bugarska, Italija, Njemačka, Austrija, Kanada, Argentina, Paragvaj i Salomonski Otoci).

Ma gdje bile, sestre se danomice trude sačuvati izvorni duh Družbe, te iz ljubavi prema Bogu otvarati svoje srce potrebnicima našeg vremena.

Pročitaj više

Ustanove

Milosrdna ljubav osvaja svijet

Djelatnost

U skladu s poslanjem Družbe ‒ širiti milosrdnu ljubav, sestre nastoje služiti svim potrebnicima a posebice siromasima. Zato su u izazovima vremena maštovite u ljubavi te prema svojim mogućnostima nastoje biti osjetljive ne samo na stare već i na nove oblike siromaštva.

Djelotvornom snagom ljubavi, praštanja i pomirenja sestre nastoje izgraditi u pravdi svijet, koji pruža nove i bolje mogućnosti, te se trude uvijek i u svim prilikama promicati dostojanstvo ljudske osobe.

Da bi bolje i potpunije postigla svrhu apostolata i apostolskog poslanja Družba je osnivala vlastite ustanove njegujući u njima duh utemeljiteljâ.

Na području Hrvatske djeluju ove ustanove: