Svetkovina sv. Vinka Paulskoga

Objavljeno: 27. rujna 2013.

Danas, 27. rujna Crkva slavi velikog apostola Božje milosrdne ljubavi – Sv. vinka Paulskoga. Zato rado, sv. Vinka nazivamo svecem srca. Vinko je imao oči srca, imao je srce koje vidi, srce koje je bilo spremno vidjeti i djelovati u duhu kršćanske ljubavi. Sav je gorio od želje da i drugi upoznaju i zavole Krista onako kako ga je on prepoznao u svom životu. Zto je često ponavljao: “Mi živimo od baštine Isusa Krista, od znoja siromašnih ljudi. Doista siromasi nas hrane. Zapravo smo krivi mi (svećenici) zbog svega što trpe, ako ne žrtvujemo sav svoj život da ih poučimo. I kad im pomažemo mi vršimo djelo pravednosti, a ne milosrđa”.

Upoznati Isusa Krista i širiti njegov nauk

Upoznavanje Krista usmjerava nas i potiče da drugima prenosimo Njegov nauk. Nakon što proniknemo u taj nauk, glavna briga ostaje kako ga predstaviti (=ponuda). Poglavito je važno ne činiti to služeći se velikim riječima. Sveti Vinko ih je izbjegavao zajedno s kićenim frazama i ushićenjima kakva su u njegovo doba bila na visokoj cijeni. On hvalom obasipa “skromni način”, jer je to način kojim se služio Sin Božji za naviještanje svoga evanđelja ljudima (XI, 265). Neovisno o određenom načinu koji danas pobuđuje na smijeh: narav, motivi, sredstva, sveti Vinko živo preporuča jednostavan, izravan, prisan, uobičajeni način izražavanja. Neka navjestitelj pripazi da ne bi “zasjenio i krivotvorio riječ Božju” (XI, 284). Svetom Vinku je najvažnije navijestiti Krista i to učiniti jasnim riječima koje su shvatljive suvremenicima. I dok se njegovo stoljeće služi zamršenim i zapletenim izrazima, on zazire od tzv. načina govora s katedre i živo preporuča jednostavnost. Ističe primjer nad primjerima: “Naš Gospodin kada je pošao sjesti na kamen u blizini zdenca …, započeo je poučavati ženu upitavši je da mu dade vode. ‘Ženo, daj mi vode’, reče joj”. Na sličan način i mi trebamo upitati ovoga ili onoga s kim se susrećemo: “E pa dobro! Kako su vam konji? Kako ide ovo? Kako je ono? Kako ste Vi?” (XI, 383). Još ga čujemo kako nam govori: “Oh! Kako će sretni biti oni koji će u trenutku svoje smrti moći izgovoriti ove lijepe riječi našega Gospodina: Gospodin me je poslao propovijedati Evanđelje siromasima! Vidite, draga moja braćo, glavna djelatnost našega Gospodina bila je raditi za siromahe …” (XI, 133-135).

I mi danas, moramo gorjeti Vinkovom revnošću i duhom kako bimo Krista učinili prepoznatljivim i djelotvornim u svakodnevnom životu.


Za potrebnike našeg vremena

Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga – Zagreb

Kroz svoju dugu povijest sestre su u Hrvatskoj i diljem svijeta razvile plodnu socijalno-karitativnu i odgojno-obrazovnu djelatnost. U tu svrhu podizale su bolnice i domove za njegu bolesnika i staraca, te dječje vrtiće, pučke i razne druge škole za odgoj djece i mladih.

Prema zadnjoj statistici (31. 12. 2020.) Družba ima šest provincija i jednu delegaturu, u kojima djeluje 621 sestra, u 85 zajednica, u 12 zemalja svijeta (Hrvatska, BiH, Srbija, Crna Gora, Bugarska, Italija, Njemačka, Austrija, Kanada, Argentina, Paragvaj i Salomonski Otoci).

Ma gdje bile, sestre se danomice trude sačuvati izvorni duh Družbe, te iz ljubavi prema Bogu otvarati svoje srce potrebnicima našeg vremena.

Pročitaj više

Ustanove

Milosrdna ljubav osvaja svijet

Djelatnost

U skladu s poslanjem Družbe ‒ širiti milosrdnu ljubav, sestre nastoje služiti svim potrebnicima a posebice siromasima. Zato su u izazovima vremena maštovite u ljubavi te prema svojim mogućnostima nastoje biti osjetljive ne samo na stare već i na nove oblike siromaštva.

Djelotvornom snagom ljubavi, praštanja i pomirenja sestre nastoje izgraditi u pravdi svijet, koji pruža nove i bolje mogućnosti, te se trude uvijek i u svim prilikama promicati dostojanstvo ljudske osobe.

Da bi bolje i potpunije postigla svrhu apostolata i apostolskog poslanja Družba je osnivala vlastite ustanove njegujući u njima duh utemeljiteljâ.

Na području Hrvatske djeluju ove ustanove: