U Zagrebu proslavljena svetkovina sv. Vinka Paulskoga

Objavljeno: 28. rujna 2022.

Naša Družba proslavila je u utorak, 27. rujna, svetkovinu svog nebeskog zaštitnika i utemeljitelja sv. Vinka Paulskoga. Koncelebrirano euharistijsko slavlje 18.30, u crkvi sv. Vinka Paulskoga u Zagrebu, predvodio je đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, a svetu misu u 10 sati za korisnike i djelatnike Kuće milosrđa u Gundulićevoj ulici predslavio je o. Milan Lojić, CM.

Svetkovini je prethodila trodnevnica, od 24. do 26. rujna, s molitvom Večernje, krunice i mise u 18.30 sati koju su predvodili oci karmelićani (o. Nikola Grizelj, o. Zlatko Pletikosić i o. Danijel Čolo).

Prenosimo u cijelosti homiliju nadbiskupa Hranića:

HOMILIJA

Liturgijska čitanja: Dj 9,36-42; 1 Kor 1,26-31; 2,1.2; Mt 25,31-46
Poštovane i drage sestre milosrdnice, mnogopoštovana Majko Generalice i Provincijalna poglavarice te članice generalne i provincijalne uprave, draga braćo svećenici, Rektore ove crkve, redovnici i redovnice, draga braćo i sestre, dragi vjernici!
U evanđeoskom odlomku što smo ga čuli Isus sebe samoga uspoređuje s pastirom koji razlučuje svoje ovce. Pojavljuje se u svojoj slavi okružen svojim anđelima. On će na koncu vremena sjesti na svoje prijestolje, a pred njim će se sabrati svi narodi svijeta. Cijeli će se svijet razdvojiti na dvije strane: na desno i lijevo. Kriterij razdvajanja jesu djela učinjena drugim ljudima. U kriteriju razdvajanja zrcale se blaženstva o kojima je bilo riječi na početku Isusova javnog djelovanja. Prihvaćanje i ulazak u Kraljevstvo ili odbacivanje i zabrana ulaska ovisit će o tome što je tko činio drugom čovjeku. Na koncu vremena neće biti ni saslušanja niti rasprava. Odnos s Bogom i vječna sudbina ovise o našim odnosima prema drugim ljudima, nadasve prema najneznatnijima. Krist Gospodin ima zadnju riječ o sudbini svih naroda. On razlučuje ljude na dvije skupine. Naliči pastiru koji razlučuje ovce od jaraca. Razlučuje dobre od zlih i izriče konačan sud. Naš odnos prema Bogu mjeri se po tome kakav je naš odnos prema čovjeku, i to onom najmanjem. Isus jedne proglašava blagoslovljenima, a druge prokletima. Tko je izabrao život i dobro drugog čovjeka, sada je blagoslovljen, a tko nije, sada je proklet. Isus sebe poistovjećuje s najmanjima. Naša konačna sudbina ovisi o tome što je tko činio najmanjima. Konačna sudbina ne ovisi o tome je li netko bio običan vjernika laik ili biskup; ne ovisi o sposobnostima i društvenom ugledu. Nego, Isus na ljudski život gleda iz perspektive najmanjih, neprimjetnih, onih od kojih nitko nije mogao očekivati ništa. Iz njihove se perspektive vidi tko je nahranio gladne, napojio žedne, primio strance, zaogrnuo gole, pohodio bolesne i zatvorene. Jedni su proglašeni blagoslovljenima. O njima se ne kaže da su susreli Isusa u molitvi, u slušanju propovijedi ili katehizaciji. Odlučujući je odnos prema najmanjima. Slutimo da vjera u Isusa, pobožnost i odnos s njim nisu svrha sebi samima. Nego onaj tko ima odnos s njim, taj otkriva i svijet drugih ljudi te zna kako odgovoriti na njihove potrebe. Odnos vjere je otvaranje očiju za tuđu glad i žeđ, za tuđu golotinju, bolest ili utamničenost, za drugog čovjeka koji nije moje krvi, jezika, naroda i vjere.

Tko vjeruje da je Isus Sin Čovječji, on druge ljude gleda njegovim očima te i u najmanjima prepoznaje njegovu prisutnost. Djela ljubavi dobivaju vrijednost po tome što su učinjena Isusu na čast, ali tako da se Isus poistovjećuje s čovjekom koji je u potrebi. To načelo vrijedi za sve ljude, pa i one izvan vidljivog prostora Isusovih učenika. Kršćanski je poziv univerzalan, on je upućen svim ljudima.
Prokletima Sin Čovječji govori da ga nisu nahranili, napojili, zaodjenuli, pohodili. Oni su zatečeni tim sudom jer se ne sjećaju da su ga ikada susreli. Isus im tada otvara oči da vide kako se on sam skrivao u gladnima, žednima, golima, bolesnima, strancima i utamničenima. Sve što su propustili činiti najmanjima, nisu učinili njemu. Sada im ne sude najmanji, nego Sin Čovječji koji se poistovjetio s njima. Ova slika pojednostavnjuje pitanje ljudskoga zla. Ljudsko zlo se ne sastoji samo u grešnim i u sebi zlim činim, nego se zlo krije i u propustima. Ljudi propuštaju činiti dobro. Ali i propustiti činiti dobro je zlo. Ljudi čine zlo i propuštaju činiti dobro. I činjenje zlih čina i propuštanje dobrih čina su zlo. I zadnji kriterij Božjega suda ostaje uvijek isti: pitanje odnosa prema drugom čovjeku.

Drage sestre i braćo, svaki od nas koji po sakramentima krsta i potvrde imamo odnos s Kristom Gospodinom, zato nužno otkrivamo i svijet drugih ljudi te stječemo oči za tuđu glad i žeđ, za tuđu golotinju, bolest ili utamničenost, za drugog čovjeka koji nije naše krvi, jezika, naroda i vjere. Snagom vjere da se Bog po utjelovljenju druge božanske osobe i po rođenju od Djevice Marije poistovjetio s čovjekom pozvani smo druge ljude gledati Isusovim očima i njegovim srcem te i u najmanjima prepoznavati Isusovu prisutnost. Slavimo danas sv. Vinka Paulskog, zaštitnika karitativnih ustanova, kao i reda lazarista i sestara milosrdnica te klera, sirotišta i bolnica, siročadi i zatvorenika. Slavimo jednoga koji je kao rijetko tko nasljedovao Krista siromaha i u siromasima prepoznavao i ljubio Krista, za njega se zauzimao i njemu činio dobro. Ljubio je ono što Bog ljubi, a to su, kako sv. Pavao kaže, prvenstveno maleni, siromašni, prezreni, tj. ljudi koji u društvu ne znače puno.

Sv. Vinko je u svojoj ljubavi prema siromasima bio i revolucionaran. Ustvrdio je nešto što može biti i opasan izvor anarhije. Napisao je: „Karizma je uvijek ispred institucije, ispred ustanove: život se odvija prije zakona, stvaralačka djelatnost ide prije odredaba i normi“.
Do sv. Vinka su sve redovnice isključivo živjele klauzurnim oblikom života u samostanu, a sveti Vinko je znao da njegove sestre ne mogu pomoći siromasima i bolesnicima na takav način, nego nužno moraju djelovati u bolnicama, sirotištima, domovima, ubožnicama, po kućama i na drugim mjestima. I uspio je da sestre milosrdnice postanu prva ženska kongregacija za koju ne vrijedi pravilo stroge klauzure. „Njihov je samostan bolnica, njihova ćelija iznajmljena sobica, njihova kapelica župna crkva, njihov klaustar otvorena cesta, njihova klauzura poslušnost, njihov zid strah Božji, a veo sveta skromnost“, kaže pravilo sv. Vinka. Sestre milosrdnice su tako utrle put i mnogim drugim tzv. aktivnim ženskim redovima, odnosno onima koji nisu isključivo vezani uz samostan, nego svoje djelovanje organiziraju izvan njega, a ii vi same ste mogle s vremenom otvorenije pokazati svoju karizmu.
Drage sestre, svaki put kad se sabiremo oko Kristove prisutnosti u Riječi, u tijelu i krvi, susrećemo se uvijek na neki način i s današnjim evanđeoskim odlomkom te smo pozvani propitati svoje odnose i svoje stavove te svoja opredjeljenja. Svi smo podložni zadnjoj mjeri Isusova suda, a to je odnos prema neznatnima. Nismo pozvani brinuti se samo za svoje ili samo za članove svoje zajednice. Krist Gospodin nas poziva na otvaranje očiju za najmanje, za najneznatnije, za najmanje primjetne. Oni mogu biti začeta djeca kojima prijeti ubojstvo, bolesni i stari izloženi odbacivanju, izbjeglice istjerane iz svoje domovine, nezaposleni, siromašni, zapušteni i osamljeni. Svaka zajednica ima svoje neznatne. Krist je u njima bez obzira na izvanjske okolnosti njihova života. On se uvijek nalazi i u gladnima i žednima, u strancima, u golima, bolesnima i zatvorenima. Tako mi vjernici iskustveno znamo da se euharistijski susret s Uskrslim zrcali u našem svakodnevnom odnosu prema potrebama drugih ljudi, a susret s neznatnima kao lomljenje euharistijskoga kruha od kojega živimo. Zadnje mjerilo suda, patnja i potreba drugog čovjeka, prvo je mjerilo i prvi imperativ žive vjere.


Za potrebnike našeg vremena

Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga – Zagreb

Tijekom svoje duge povijesti sestre su u Hrvatskoj i diljem svijeta razvile plodnu socijalno-karitativnu i odgojno-obrazovnu djelatnost. U tu svrhu podizale su bolnice i domove za njegu bolesnika i staraca, dječje vrtiće, pučke i razne druge škole za odgoj djece i mladih.

Prema zadnjoj statistici (30. 6. 2023.) Družba ima šest provincija i jednu delegaturu, u kojima djeluju 572 sestre, u 77 zajednica, u 10 zemalja svijeta (Hrvatska, BiH, Crna Gora, Bugarska, Italija, Austrija, Kanada, Argentina, Paragvaj i Salomonski Otoci).

Ma gdje bile, sestre se danomice trude sačuvati izvorni duh Družbe i iz ljubavi prema Bogu otvarati svoje srce potrebnicima svoga vremena.

Pročitaj više

Ustanove

Milosrdna ljubav osvaja svijet

Djelatnost

U skladu s poslanjem Družbe ‒ širiti milosrdnu ljubav, sestre nastoje služiti svim potrebnicima a posebice siromasima. Zato su u izazovima vremena maštovite u ljubavi te prema svojim mogućnostima nastoje biti osjetljive ne samo na stare već i na nove oblike siromaštva.

Djelotvornom snagom ljubavi, praštanja i pomirenja sestre nastoje izgraditi u pravdi svijet koji pruža nove i bolje mogućnosti te se trude uvijek i u svim prilikama promicati dostojanstvo ljudske osobe.

Da bi bolje i potpunije postigla svrhu apostolata i apostolskog poslanja, Družba je osnivala vlastite ustanove njegujući u njima duh utemeljiteljâ.

Na području Hrvatske djeluju ove ustanove: