Velika subota – liturgija tišine

Objavljeno: 7. travnja 2012.

Subota, drugi dan vazmenoga trodnevlja, u liturgijskoj je tradiciji ostao dan bez liturgijskih slavlja kršćanske zajednice. Unatoč odsutnosti slavlja Veliku subotu nije ispravo smatrati aliturgijskim danom. Odsutnost obreda nudi kršćanskoj zajednici poseban vid ‘liturgije’: liturgiju tišine i iščekivanja. Liturgija Velikoga petka završila je razilaženjem u tišini, a oltar je ostao ogoljen. Te nam obredne geste posvješćuju da slavljenje Gospodnje muke i smrti nije završeno zajedničkim obredom.

Crkva na Veliku subotu ostaje uz Gospodnji grob razmatrajući otajstvo njegove muke i smrti. Zaustavljanje nije bez značenja. Nije li vazmeni post, kojeg Crkva na taj dan preporučuje, posebni oblik klanjanja pred Gospodinom? Nisu li tiha molitva i razmatranje, na koje su vjernici pozvani, svojevrsna liturgija nade koja Crkvu ujedinjuje i pripravlja na svečanu liturgiju vazmenoga bdjenja.

Na veliku subotu nema sakramentalnih slavlja, pa niti pričesti (osim bolesnicima kao popudbina). Crkva živi Gospodinovu odsutnost. Gospodinova odsutnost, njegov silazak u smrt, vraćaju nas na početak, u iščekivanje novoga stvaranja. Tome bi danu stoga odgovarao opis iz Knjige Postanka: Zemlja bijaše pusta i prazna. (1,2).

Post, tišina i molitva žive tu svetu prazninu koja je bila potrebna i od Boga s ljubavlju izabrana radi novoga zajedništva ljudi s Ocem nebeskim. Iz te praznine Bog će stvoriti novi svijet.


Za potrebnike našeg vremena

Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga – Zagreb

Kroz svoju dugu povijest sestre su u Hrvatskoj i diljem svijeta razvile plodnu socijalno-karitativnu i odgojno-obrazovnu djelatnost. U tu svrhu podizale su bolnice i domove za njegu bolesnika i staraca, te dječje vrtiće, pučke i razne druge škole za odgoj djece i mladih.

Prema zadnjoj statistici (31. 12. 2020.) Družba ima šest provincija i jednu delegaturu, u kojima djeluje 621 sestra, u 85 zajednica, u 12 zemalja svijeta (Hrvatska, BiH, Srbija, Crna Gora, Bugarska, Italija, Njemačka, Austrija, Kanada, Argentina, Paragvaj i Salomonski Otoci).

Ma gdje bile, sestre se danomice trude sačuvati izvorni duh Družbe, te iz ljubavi prema Bogu otvarati svoje srce potrebnicima našeg vremena.

Pročitaj više

Ustanove

Milosrdna ljubav osvaja svijet

Djelatnost

U skladu s poslanjem Družbe ‒ širiti milosrdnu ljubav, sestre nastoje služiti svim potrebnicima a posebice siromasima. Zato su u izazovima vremena maštovite u ljubavi te prema svojim mogućnostima nastoje biti osjetljive ne samo na stare već i na nove oblike siromaštva.

Djelotvornom snagom ljubavi, praštanja i pomirenja sestre nastoje izgraditi u pravdi svijet, koji pruža nove i bolje mogućnosti, te se trude uvijek i u svim prilikama promicati dostojanstvo ljudske osobe.

Da bi bolje i potpunije postigla svrhu apostolata i apostolskog poslanja Družba je osnivala vlastite ustanove njegujući u njima duh utemeljiteljâ.

Na području Hrvatske djeluju ove ustanove: