Delegatura Presvetih Srdaca Isusa i Marije – Rim

Prisutnost sestara milosrdnica u Rimu počinje 1924. godine, kada sestre preuzimaju brigu za domaćinstvo u Hrvatskom zavodu sv. Jeronima.

Godine 1935. sestre Provincije Majke Dobrog Savjeta – Rijeka dolaze i započinju rad u klinici “Mendicini” u Rimu, Centocelle, a godine 1941. kupuju i kuću na istoj lokaciji, gdje je danas središte Delegature Presvetih Srdaca Isusa i Marije – Rim, osnovane 1. studenog 1959. godine. Sestre su nastojale uvidjeti i osluškivati potrebe ljudi te su otvorile dječji vrtić, u kojem je bilo smješteno tridesetak djece, i dom za starice.

Uz socijalno – karitativnu djelatnost sestre su postupno razvijale i odgojno – obrazovnu djelatnost. Kako je broj djece sve više rastao, osjećala se potreba za izgradnjom i otvaranjem škole godine 1967.

Delegatura ima 28 sestara u 3 zajednice u Rimu.