Provincija Bezgrješnog Začeća Blažene Djevice Marije – Zagreb

Na dan svog osnutka, 8. prosinca 1932. godine, Provincija Bezgrješnog Začeća Blažene Djevice Marije – Zagreb, svoj plodan apostolat vršila je na razne načine: u prosvjetno-odgojnim radom na svim razinama (u školama, obdaništima, dječjim domovima i sirotištima), zdravstveno-karitativnim radom (u bolnicama, domovima za starije i nemoćne te ostalim socijalnim ustanovama), raznim djelatnostima unutar redovničke zajednice.

Nakon Drugog svjetskog rata život redovničkih zajednica poprima sasvim drugo lice. Oduzete su im brojne škole i odgojne ustanove te velik dio imovine pa je sestrama bilo potpuno onemogućeno prosvjetno-odgojno djelovanje. Mnoge su tada ostale bez posla, mnoge su morale svoje redovničko odijelo zamijeniti građanskim i zaposliti se u državnim ustanovama ili se uključiti u župski apostoplat: katehizaciju, vođenje crkvenog pjevanja, uređivanje crkve i vođenje kućanstva svećenicima i redovnicima.

Iako je politička situacija bila vrlo nepovoljna, ipak je na brojne molbe roditelja godine 1975. otvoren u Kući matici u Zagrebu dječji vrtić. Djelovao je ilegalno, tj. bez odobrenja državnih vlasti, sve do godine 1995. Danas je zakonski registriran kao Dječji vrtić „Sveti Vinko“ i sestre se brinu za preko stotinu djece. Zahvaljujući novim društvenim i političkim prilikama, godine 1995. Družba obnavlja i svoju prosvjetnu djelatnost i otvara u Zagrebu Žensku opću gimnaziju s pravom javnosti. Škola danas ima oko 320 učenica. Provincija je, zahvaljujući dobrom Bogu i dobroti ljudi posebno njemačkom karitasu Renovabis, 13. listopada 2007. godine otvorila Duhovno-obrazovni centar Marijin dvor, Lužnica.

Danas sestre rade u bolnicama i domovima za starije i nemoćne u domovini i inozemstvu, poučavaju djecu vjerskim istinama u školama i na župama, rade u raznim crkvenim ustanovama.

Tražeći nove oblike milosrdničkog djelovanja u duhu svetog Vinka i potrebama vremena, Vrhovna uprava Družbe i Provincije Bezgrješnog Začeća Blažene Djevice Marije – Zagreb prepustila je veliko imanje i dvorac u Lovrečini kod Vrbovca na raspolaganje bivšim ovisnicima u zajednici Cenacolo. U zagrebačkom samostanu u Frankopanskoj ulici, u našem Duhovno-kulturnom centru Marijin dvor, Lužnica, te po brojnim župama, sestre nastoje organizirati susrete djevojaka, kako bi im kroz molitvu i meditaciju pomogle odabrati pravi životni put.

Provincija Bezgrješnog Začeća Blažene Djevice Marije – Zagreb ima 245 sestara s doživotnim zavjetima, 4 sestre s privremenim zavjetima i 3 postulantice. Djeluje na području Zagrebačke i Đakovačko-osječke nadbiskupije, Srijemske, Požeške, Varaždinske, Bjelovarske i Sisačke biskupije, te izvan granica Hrvatske – u Srbiji, Njemačkoj, Kanadi, SAD-u, te na Salomonskim Otocima.

Web sjedište Provincije: www.milosrdnice-zagreb.hr