Provincija Navještenja Gospodinova – Split

Ova Družbina provincija osnovana je 1932. godine. Sestre dolaze u Dalmaciju davno prije osnutka Provincije: u Zadar 1874. godine., u Split 1875., u Dubrovnik 1878., a poslije i u druga dalmatinska mjesta i gradove. Na tim su prostorima sestre najprije radile po bolnicama, ubožnicama i sličnim socijalnim ustanovama, potom u raznim crkvenim ustanovama, te u školama, zabavištima i obdaništima. Stanovale su u ustanovama gdje su i djelovale, jer su svoj samostan imale samo u Sinju i od 1907. u Splitu.

Provincija je rasla brojem svojih članova i svojih samostana sve do početka Drugoga svjetskog rata. Tada se na tijelu Provincije otvaraju bolne rane. Ratni je vihor neke sestre pokosio i zameo im svaki trag, neke su napustile Družbu, a mnoge su se pod prijetnjom smrti morale na neodređeno vrijeme smjestiti kod svojih obitelji. K tome, komunistička je vlast počela oduzimati samostanska dobra i zabranila je sestrama bilo kakvo prosvjetno-odgojno djelovanje. Otkazi su slijedili jedan za drugim. Iz bolnica u Južnoj Hrvatskoj u poratnim je godinama otpušteno gotovo stotinu sestara. Ti su otkazi povlačili za sobom i oduzimanje prava sestrama na bolnički stan, a Provincijalna kuća u Splitu nije ih, nažalost, mogla sve udomiti. U tim i takvim prilikama neke su sestre, a po uputama crkvenih vlasti, prihvatile građansko odijelo i nastavile raditi u bolnicama, a stanovale su po privatnim stanovima. Druge su se pak uključile u župski apostolat kao voditeljice crkvenih zborova ili domaćice u župnim stanovima, samostanima redovnika i drugim crkvenim ustanovama. Prihvaćale su rado i dvorbu bolesnika po kućama gdje god je to bilo moguće. Tako su i u tim teškim vremenima pronalazile načina za iskazivanje milosrdne ljubavi potrebnima.

Stvaranjem nove države Hrvatske, demokratska vlast omogućila je sestrama nesmetano djelovanje u karizmi Družbe. Mogu ponovo nositi redovničko odijelo na svim mjestima svog djelovanja. Vraćena im je i mogućnost da u školama poučavaju djecu i mlade vjerskim istinama. Osobitom se ljubavlju, u tri vlastita dječja vrtića: u Kaštel Starome, Sinju i Zadru, posvećuju odgoju najmlađih nastojeći usaditi u njihova srca zdrav kršćanski duh i pripremati ih da budu graditelji civilizacije ljubavi.

Provincija ima 177 sestara s doživotnim zavjetima i 2 sestre s privremenim zavjetima. Djeluje na području Splitsko-makarske i Zadarske nadbiskupije, te Šibenske, Hvarske i Dubrovačke biskupije. Izvan granica Hrvatske djeluju u Crnoj Gori, u Njemačkoj, Kanadi, SAD-u i na Salomonskim Otocima.

Web sjedište Provincije: www.png-split.hr