Misijsko djelovanje

Misije su jedno od najvećih i najpotrebnijih dobara koja poznajem, jer spasenje jedne duše je tako važno da za njega treba i život izložiti.

sv. Vinko Paulski

 

Prema svrsi Družbe sestre su u službi Crkve i u molitvi se sjedinjuju s Crkvom koja u Kristu i s Kristom moli bez prestanka. Stoga njihova molitva i ljubav obuhvaćaju sav Božji narod i misijske napore Crkve i Družbe. U duhu i po primjeru svojih utemeljiteljâ poglavarice brižljivo nastoje odgajati zvanja onih koje se po Božjem nadahnuću žele i hoće posvetiti misijskome djelovanju. Na to nas potiču i Konstitucije naše Družbe u članku 4.:

U skladu s Kristovim riječima: „Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode… I evo, ja sam s vama u sve dane ‒ do svršetka svijeta“ (Mt 28, 19-20), dio je Družbine karizme i misijska djelatnost.

Družba, poslušna volji Oca nebeskoga koji želi spasenje svih ljudi (1 Tim 2, 4), surađuje u misijskom radu Crkve.

Družba pobuđuje misijski duh svojih članova otvarajući se misijama ad gentes.

 

Misijsko djelovanje sestara milosrdnica utkano je duboko u povijest i karizmu Družbe

Već davne 1871. godine sestre milosrdnice odlaze u tada misijsku zemlju Bosnu da bi donijele milosrdnu Vinkovu ljubav, utjehu i pomoć ispaćenom kršćanskom narodu, kroz odgoj i obrazovanje, kršćanski nauk, njegu i skrb za bolesne, stare, nemoćne i napuštene.

Godine 1881. sestre milosrdnice kao misionarke odlaze na područje Turskog carstva na Balkanu. Danas žive i djeluju samo u Bugarskoj, u veoma malom broju (4 sestre) od kojih su tri sestre visoke starosne dobi.

Da bi pružile  duhovnu pomoć domaćem stanovništvu i iseljenom hrvatskom narodu sestre milosrdnice 1934. godine odlaze u Argentinu (Južna Amerika) gdje su kao misionarke najprije djelovale u siromašnoj četvrti Buenos Airesa a kasnije odlaze i u druga siromašna mjesta. Godine 1939. osnovana je Provincija Krista Kralja – Argentina. Razvile su opsežnu odgojno-obrazovnu i socijalno-karitativnu djelatnost koja nadahnuta Vinkovom karizmom i danas donosi obilne duhovne plodove. U Argentini trenutno djeluje oko 50 sestara, među kojima je pet Hrvatica.

Godine 1940. sestre iz Argentine kao misionarke odlaze u susjednu zemlju Paragvaj gdje kao misionarke šire odgojno-obrazovnu i socijalno-karitativnu djelatnost. Porastom broja domaćih duhovnih zvanja 1997. godine osniva se  Provincija Marije Kraljice Mira – Paragvaj, koja trenutno broji oko 26 sestara Paragvajki.

 

Misijska Družbina područja kroz povijest i danas

Tijekom cijele povijesti Družbe u sestrama se pobuđuje misijski duh kojim je izgarao i sv. Vinko. Znao je reći: »Spasenje jedne duše toliko je važno da za njega treba i život položiti… I što trebamo činiti? Ražariti srca ljudska i oduševiti ih da čine ono što je činio Sin Božji.«

Na poziv fra Paskala Vuičića, apostolskog vikara u Bosni, 1871. godine sestre su otišle u Bosnu. Od Zagreba do Sarajeva putovale su osam dana. Započele su rad u školi u skromnoj kućici pokraj župne crkve na rijeci Miljacki. Djelatnost su brzo širile i osnivale zajednice po Bosni i Hercegovini, tako da su do kraja 19. stoljeća imale dvanaest velikih zajednica u dvanaest gradova.

Hrvatske milosrdnice svoje misijsko djelovanje provode i u Rumeliji, Albaniji, Makedoniji i Bugarskoj. Sestre danas djeluju samo u Bugarskoj, gdje se poslije Drugog svjetskog rata za vrijeme komunizma život sestara sveo na puko preživljavanje zatvorivši ih doslovno u zvonike i sakristije.

Nove misijske izazove donosi XX. stoljeće kad prvih pet sestara 1934. godine odlazi u Južnu Ameriku, u Argentinu, među hrvatske iseljenike. Prekooceanskim brodom Neptunija putovale su 18 dana. Smjestile su se na Dock Sudu, predgrađu Buenos Airesa gdje je bilo puno Hrvata. Prvi dom bila im je limena kućica koju im je pronašao mjesni župnik o. Pablo Wassenberg. Ovaj uzorni redovnik Družbe Srca Isusova i Marijina zamolio je sestre da ostanu djelovati u njegovoj župi. Prihvatile su poziv i započele Vinkovo djelo milosrđa među tim siromasima.

 

Za potrebnike našeg vremena

Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga – Zagreb

Tijekom svoje duge povijesti sestre su u Hrvatskoj i diljem svijeta razvile plodnu socijalno-karitativnu i odgojno-obrazovnu djelatnost. U tu svrhu podizale su bolnice i domove za njegu bolesnika i staraca, dječje vrtiće, pučke i razne druge škole za odgoj djece i mladih.

Prema zadnjoj statistici (30. 6. 2023.) Družba ima šest provincija i jednu delegaturu, u kojima djeluju 572 sestre, u 77 zajednica, u 10 zemalja svijeta (Hrvatska, BiH, Crna Gora, Bugarska, Italija, Austrija, Kanada, Argentina, Paragvaj i Salomonski Otoci).

Ma gdje bile, sestre se danomice trude sačuvati izvorni duh Družbe i iz ljubavi prema Bogu otvarati svoje srce potrebnicima svoga vremena.

Pročitaj više

Ustanove

Milosrdna ljubav osvaja svijet

Djelatnost

U skladu s poslanjem Družbe ‒ širiti milosrdnu ljubav, sestre nastoje služiti svim potrebnicima a posebice siromasima. Zato su u izazovima vremena maštovite u ljubavi te prema svojim mogućnostima nastoje biti osjetljive ne samo na stare već i na nove oblike siromaštva.

Djelotvornom snagom ljubavi, praštanja i pomirenja sestre nastoje izgraditi u pravdi svijet koji pruža nove i bolje mogućnosti te se trude uvijek i u svim prilikama promicati dostojanstvo ljudske osobe.

Da bi bolje i potpunije postigla svrhu apostolata i apostolskog poslanja, Družba je osnivala vlastite ustanove njegujući u njima duh utemeljiteljâ.

Na području Hrvatske djeluju ove ustanove: