Sestra Bernardina Horvat

Sestra Bernardina (Franjka) Horvat rođena je 29. listopada 1899. u Zenici. U Družbu sestara milosrdnica stupila je 1918. godine, a doživotne redovničke zavjete položila je 1924. godine.

Njezino školovanje, priprava za nastavničko zvanje, vezano je uz nekoliko gradova – Zagreb, Milano i Paviju, gdje je, pokazavši izuzetnu nadarenost, studirala hrvatski i talijanski jezik i filozofiju. Po završetku školovanja djelovala je u Derventi, Brčkom, a potom najdulje u Gimnaziji sestara milosrdnica u Zagrebu. Krhkost njezina zdravlja nije ju spriječila da u svom služenju bude predana i puna ljubavi prema povjerenim učenicima.

U svom je djelovanju bila vođena idealima ljubavi prema Bogu i domovini. Djelovala je s ciljem prosvjećivanja i odgoja u vjeri našeg hrvatskog naroda, a posebno njegovih nižih slojeva. U pedagoškom je radu pokazivala širinu znanja i iskustva dobivenog kroz dugogodišnje školovanje. Primjenjivala je ponajprije Isusovu pedagogiju, a nadahnjivala se i primjerom i duhom svetog Ivana Boska, njegovim načelom: „dopustiti djeci sve osim grijeha.“ Učenice su je stoga nazivale „najmilijom profesoricom“, „najboljom nastavnicom“, „dobrom i dragom majčicom.“ Sestra Bernardina je sav svoj život posvetila odgoju mladih koji su joj bili povjereni. Pisala je za njih različita poučna djela. Na taj je način željela progovoriti njihovim srcima i naučiti ih poštivati ljudske i kršćanske vrednote. Pisala je priče, pjesme i drame, pokazujući velike umjetničke sposobnosti, ali je uvijek vješto i mudro bježala od ljudske hvale i priznanja, često se krijući iza različitih pseudonima. U jednoj od svojih pjesama (Blago) otkriva nam povijest svojeg redovničkog zvanja. Ova je pjesma i njezina molitva da svoj ljiljan – zvanje – sačuva netaknutim do dana svoje smrti:

Da l’ skoro, Bože, Ti ljiljan taj ćeš iskati,

Il još ga moram čuvati, i jošte nad njim drhtati?

Ah ne daj, da mi svene, o prije uzmi mene s ljiljanom!

Shrvana bolešću tuberkuloze sestra Bernardina je umrla u Zagrebu 23. siječnja 1932. u 33. godini života.