SVIM ČLANOVIMA VINKOVSKE OBITELJI

Objavljeno: 8. ožujka 2017.

Draga braćo i sestre!

Milost i mir Isusov bili uvijek s nama!

Na početku ovoga pisma želio bih svim srcem svakome od vas zahvaliti na brojnim čestitkama što sam ih primio prigodom Božića i Nove godine putem pošte, e-poštom ili pak na druge načine. Divim se vašem svjedočenju i herojskomu služenju u teškim trenutcima i po najudaljenijim područjima svijeta. Moje srce je sa svakim od vas, a moje misli i molitve prate vas svakodnevno.

Vrijeme korizme posve je blizu!

U svome pismu za došašće razmišljao sam o Utjelovljenju kao jednomu od glavnih otajstava duhovnosti svetog Vinka Paulskoga. U pismu za korizmu ove godine želio bih s vama razmišljati o tajni Presvetoga Trojstva kao drugomu od glavnih otajstava Vinkove duhovnosti.

Sveti Vinko piše u zajedničkim Pravilima Kongregacije za misije:

Naša se Družba u samoj buli utemeljenja obvezala da će na posvema osobit način častiti neizreciva otajstva Presvete Trojice i Utjelovljenja. Trudit ćemo se prianjati uz tu dužnost s velikom brižljivošću i, koliko je to moguće, svakim načinom, ali prvenstveno čineći tri stvari: 1. pobuđujući često iz dna srca čine vjere i religioznosti prema tim otajstvima; 2. prikazujući svakoga dana njima u čast nekoliko molitava i dobrih djela, a poglavito proslavljajući njihove svetkovine koliko je moguće na najsvečaniji i pobožan način; 3. trudeći se produbljenim proučavanjem, poukama i našim primjerom postići da ih i pučanstvo upozna te uvelike slavi (Zajednička pravila, 10, 2).

U Konstitucijama Kongregacije za misije možemo pročitati:

Svjedoci i poslanici ljubavi Božje, moramo posvjedočiti osobitu pobožnost i sačuvati izrazito štovanje otajstava Trojstva i Utjelovljenja (Konstitucije IV, 48).

Koja je poruka Presvetoga Trojstva za mene osobno, za zajednicu u kojoj živim, družbu ili skupinu kojoj pripadam, za moju obitelj, za osobe kojima me Isus šalje da ih poslužujem?

Isus nam pomaže razumjeti Presveto Trojstvo: osobnost, poslanje i cilj Oca, Sina i Duha Svetoga. Isus nam pomaže razumjeti odnos koji postoji među trima božanskim Osobama, prisnu povezanost koja ih ujedinjuje i utjecaj Trojstva na svaku osobu ponaosob kao i na društvo kao cjelinu.

Postupnim otkrivanjem i napredovanjem, s milošću Božjom, nastaje neraskidiva povezanost između Trojstva i svake osobe, između Trojstva i zajednice, između Trojstva i čovječanstva, a mi se sve više i više približavamo savršenom modelu »odnosâ« koji su temeljne sastavnice naših života. Mi nismo bili stvoreni kao otoci, odijeljeni jedni od drugih, nego kao društvena bića i kao obitelj, na takav način da smo u dubini vlastitoga bića jedno s Bogom, to jest s Trojstvom i međusobno.

Trojstvo ostaje otajstvo za nas. Isus nam je priopćio ono što znamo o Ocu, Sinu i Duhu. Isus nam je pokazao Trojstvo kao savršeni model »odnosâ«.

Naše razmišljanje o Trojstvu treba biti popraćeno voljom i objektivnim usvajanjem tog savršenog modela »odnosâ« u situaciji svagdanjega života u kojoj se nalazim, u zajednici gdje živim, u družbi ili u skupini kojoj pripadam, u mojoj obitelji, s osobama kojima me Isus poziva da ih poslužujem.

Presveto Trojstvo je savršen model »odnosâ«! Isus nam pokazuje ideal.

Međusobni odnos između Oca i Sina.

Međusobni odnos između Oca i Duha.

Međusobni odnos između Sina i Duha.

Odnos Oca, Sina i Duha.

Što možemo vidjeti u ovim „odnosima“?

a)     Možemo vidjeti da je pozornost uvijek usmjerena na drugu osobu, a ne na sebe.

b)     Možemo vidjeti da je prednost uvijek pripisana drugome, a ne sebi.

c)     Možemo vidjeti da je slavljenje, zahvalnost i divljenje uvijek iskazano drugoj osobi, a ne sebi.

d)     Možemo vidjeti da svaka od triju Osoba Trojstva izražava uvijek potrebu suradnje s drugom radi ispunjenja poslanja.

e)     Možemo vidjeti da svaka od triju Osoba Trojstva ističe uvijek jasno da bi bilo nedostatno i neučinkovito za svaku od njih kada bi djelovale same.

Što ovaj model odnosa unutar Trojstva govori meni glede moga osobnog života:

a)     moj odnos s Bogom

b)     moj odnos sa zajednicom

c)     moj odnos s obitelji

d)     moj odnos s onima kojima me Isus šalje da ih poslužujem?

Budući da mi nismo otoci, nego pripadamo ljudskoj obitelji, »odnosi« su neodvojivi dio našega poslanja. Idealni model Trojstva koji nam je Isus ostavio jest uzor koji trebamo slijediti.

Sveti Vinko Paulski je od savršenog modela Presvetoga Trojstva učinio jedan od temelja svoje duhovnosti. U ovo vrijeme korizme pozvani smo napredovati kako bismo se približili savršenomu uzoru »odnosâ« koji nam daje Isus.

Ako svatko od nas daje prednost drugome, smjesti ga prije sebe, ispred svojih želja, vlastitih interesa, prije osobnih prohtjeva; ako je svatko pažljiv prema drugome, razmjenjuje s njim vrijeme, razmišljanja, poteškoće, sumnje, trpljenja, radosti, itd. nasljedujući savršeni uzor »odnosâ Trojstva«, tada će netko učiniti to isto za svakoga od nas. Tako će zaživjeti sveukupnost veličanstvenih i čudesnih odnosa gdje ćemo svi zajedno na najučinkovitiji način oživotvoriti poslanje što nam ga je povjerio Isus.

Kao pomoć u razmatranju o ovom savršenom modelu »odnosâ«, poslužimo se s dva druga teksta svetog Vinka o Trojstvu, a isto tako s kratkim promišljanjem o. Getúlija Mote Grossija, CM:

Usredotočimo se na taj duh ako želimo u sebi imati sliku ljubljenoga Trojstva, ako želimo imati sveti odnos s Ocem, Sinom i Duhom Svetim. Što je to što čini jedinstvo i zajedništvo u Bogu ako to nije jednakost i različitost triju osoba? A u čemu se sastoji njihova ljubav ako nije u sličnosti? Kada u njima ne bi bilo ljubavi što bi tu bilo zadivljujućega? – kaže blaženi Ženevski Biskup. Usklađenost je dakle u Presvetom Trojstvu: što želi Otac želi i Sin; što čini Duh Sveti to čine Otac i Sin; oni djeluju usklađeno; imaju istovjetnu moć i istu učinkovitost. To je izvor savršenstva i naš model. Uskladimo se; premda brojni, bit ćemo samo jedno i postići ćemo sveto jedinstvo u mnoštvu. Ako ga već imamo barem malo, a ne dostatno, zamolimo od Boga to što nam nedostaje, sagledajmo u čemu se razlikujemo jedni od drugih da bismo se svi okupili i ujedinili; jer sličnost i jednakost utjelovljuju ljubav, a ljubav teži k jedinstvu. Trudimo se dakle imati iste osjećaje i isti pristanak uz stvari koje se čine ili se trebaju učiniti među nama (Konferencija 206 od 23. svibnja 1659., o usklađenosti, Coste XII, 256-257).

Živite zajedno imajući samo jedno srce i jednu dušu (usp. Dj 4,32), kako biste po tomu jedinstvu duha postali istinska slika jedinstva u Bogu, da bi vaša brojnost predočavala tri osobe Presvetoga Trojstva.

Molim stoga Duha Svetoga, koji je jedinstvo Oca i Sina, da postane također i vaš, da vam podari duboki mir u protivštinama i poteškoćama koje su učestale kada ste uz siromahe; ali sjetite se također da je tu vaš križ kojim vas naš Gospodin poziva da dođete k njemu odmoriti se. Svatko cijeni vaš posao i plemeniti ljudi smatraju da na zemlji nema časnijega ni svetijega – ukoliko ga odano obavljamo (Pismo od 30. srpnja 1651. sestri Anne Hardemont, u Hennebontu, Coste IV, 235-236).

Pobožnost svetoga Vinka Paulskoga prema Trojstvu nije bila intelektualna vježba nego traganje njegovoga srca. Ta je pobožnost odvela njega, a i nas kao Kongregaciju koja živi karizmu utemeljitelja vodi k dvojakom iskustvu:

a) Nasljedovati odnose među trima Osobama. Kao Crkva i u Crkvi, Družba nalazi u Trojstvu vrhunski princip svoga djelovanja i života (Konstitucije II, 20). Mi smo pozvani biti slika Trojstva, Boga Ljubavi – milosrdne i suosjećajne (usp. Konferencija 152 od 6. kolovoza [1656.] o duhu suosjećanja i milosrđa, Coste XI, 340), Boga siromaha, malenih, najslabijih, kojima smo usmjereni svojom karizmom. To vrijedi za nas, za Kćeri kršćanske ljubavi i za cijelu Vinkovsku obitelj.

Pozvani na ujedinjenost u ljubavi, ujednačenost u pluralnosti, zajedništvo života, jedinstvo u različitosti darova što ga oživljava Duh Sveti, poslani kao Isus na misionarsku i evangelizirajuću ljubav prema siromasima, po karizmi što je Duh nadahnuo svetom Vinku i darovao Družbi čiji smo mi nasljednici, pozvani smo na stvaralačku vjernost toj karizmi, kao nasljedovatelji Isusa – evangelizatora siromaha.

b) Prema tome, naša pobožnost prema Trojstvu, kao i ona Vinkova, mora biti povezana s misijom. (usp. Konferencija 118 od 23. svibnja 1655. o molitvi, Coste XI, 180-182), proklamiranjem otajstva ljubavi Božje za siromahe, radi njihova spasenja (usp. isto, 181). Riječ se utjelovila iz ljubavi, poslana je od Oca (usp. Iv 3,16), začeta po Duhu Svetom (usp. Lk 1, 35) u krilu Marije i posvećena istim Duhom da donese Blagu Vijest siromasima. U utjelovljenoj Riječi, prisutnoj u siromasima, sveti Vinko je vidio najsavršenije očitovanje Božje ljubavi, preferencijalnu ljubav trojstvenoga Boga prema najneznatnijima ovoga svijeta (Getúlio Mota Grossi, CM).

Slavimo četiristotu obljetnicu karizme svetog Vinka Paulskoga. Neka nam ova jubilarna godina donese izobilne plodove! S posvemašnjim pouzdanjem u Providnost, po zagovoru naše Gospe od Čudotvorne Medaljice, svetog Vinka Paulskoga i svih svetaca i blaženika vinkovske obitelji, nastavimo unutarnji hod prema sebi i izvanjski prema našim zajednicama, našim obiteljima i osobama kojima nas Isus šalje radi posluživanja, prema onima koji možda još ne poznaju karizmu ili prema onim mjestima gdje se karizma još nije ukorijenila.

Nadam se i molim se da slavlja Svetog tjedna, Uskrsa i uskrsnog vremena ove godine donesu izobilje radosti i smisla za nas i naše poslanje dok razmišljamo o Trojstvu i koračamo prema savršenom modelu »odnosâ«.

Nastavimo moliti jedni za druge!

Vaš brat u svetom Vinku
Tomaž Mavrič, CM
vrhovni poglavarPrijevod s francuskoga
s. M. Arkanđela Smoljo


Za potrebnike našeg vremena

Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga – Zagreb

Kroz svoju dugu povijest sestre su u Hrvatskoj i diljem svijeta razvile plodnu socijalno-karitativnu i odgojno-obrazovnu djelatnost. U tu svrhu podizale su bolnice i domove za njegu bolesnika i staraca, te dječje vrtiće, pučke i razne druge škole za odgoj djece i mladih.

Prema zadnjoj statistici (31. 12. 2020.) Družba ima šest provincija i jednu delegaturu, u kojima djeluje 621 sestra, u 85 zajednica, u 12 zemalja svijeta (Hrvatska, BiH, Srbija, Crna Gora, Bugarska, Italija, Njemačka, Austrija, Kanada, Argentina, Paragvaj i Salomonski Otoci).

Ma gdje bile, sestre se danomice trude sačuvati izvorni duh Družbe, te iz ljubavi prema Bogu otvarati svoje srce potrebnicima našeg vremena.

Pročitaj više

Ustanove

Milosrdna ljubav osvaja svijet

Djelatnost

U skladu s poslanjem Družbe ‒ širiti milosrdnu ljubav, sestre nastoje služiti svim potrebnicima a posebice siromasima. Zato su u izazovima vremena maštovite u ljubavi te prema svojim mogućnostima nastoje biti osjetljive ne samo na stare već i na nove oblike siromaštva.

Djelotvornom snagom ljubavi, praštanja i pomirenja sestre nastoje izgraditi u pravdi svijet, koji pruža nove i bolje mogućnosti, te se trude uvijek i u svim prilikama promicati dostojanstvo ljudske osobe.

Da bi bolje i potpunije postigla svrhu apostolata i apostolskog poslanja Družba je osnivala vlastite ustanove njegujući u njima duh utemeljiteljâ.

Na području Hrvatske djeluju ove ustanove: