Provincija Majke Divne – Sarajevo

Sestre milosrdnice došle su u Sarajevo 1871. godine, a Provincija Majke Divne – Sarajevo osnovana je 1974. godine. Odmah po dolasku sestre se posvećuju odgojno-obrazovnom radu i služenju bolesnicima sve do kraja Drugoga svjetskog rata kad im više nije bio dopušten rad u prosvjeti, a u bolnicama su mogle raditi jedino u građanskom odijelu. Devedesetih godina ova zajednica proživjela je još jedan rat kad su im dvije kuće srušene, a tri su morale napustiti pod prijetnjom agresora. Najteže od svega bilo je mučenička smrt sestre Cecilije Grgić koja je u Presnačama kod Banjaluke mučena, ubijena i zapaljena. Nakon rata Provincija se prilagođava novim prilikama. Sestre rade u školama, vrtićima, bolnicama i domovima za starije i nemoćne te djeluju u župskom apostolatu.

Prema statistici 2022. godine Provincija ima 58 sestara s doživotnim zavjetima. Sestre djeluje na području Bosne i Hercegovine, u Austriji te na Salomonskim Otocima.

Pročitaj više


Provincija Krista Kralja – Argentina

Prvih pet sestara milosrdnica došlo je u Argentinu 1934. godine. Započele su rad s djecom i bolesnicima u Dock Sudu, siromašnoj četvrti Buenos Airesa. Budući da se iz godine u godinu povećavao broj sestara, 1939. godine osnovana je provincija koja je stavljena pod zaštitu Krista Kralja. Danas sestre rade u bolnicama i sanatorijima, u Školskom zavodu Krista Kralja u Dock Sudu, kao i u školama u drugim manjim mjestima. Provincija Krista Kralja – Argentina djeluje na području Argentine. Prema statistici 2022. godine ima 43 sestre s doživotnim zavjetima i 3 sestre s privremenim zavjetima.

Pročitaj više


Provincija Marije Kraljice Mira – Paragvaj

Sestre milosrdnice dolaze u Paragvaj 1942. godine. Sve do 1997. godine sestre su u Paragvaju djelovale u sklopu Provincije Krista Kralja – Argentina. Tada je osnovana Provincija Marije Kraljice Mira sa sjedištem u Asuncionu. Sestre imaju bogatu odgojno-prosvjetnu djelatnost (u Školskom zavodu Bezgrješnog Srca Marijina), te djeluju i s bolesnicima te siromasima.

Prema statistici 2022. godine ima 24 sestre s doživotnim zavjetima i 2 sestre s privremenim zavjetima.

Pročitaj više


Delegatura Presvetih Srdaca Isusa i Marije – Rim

Sestre milosrdnice dolaze u Rim 1924. godine kad su preuzele vođenje domaćinstva u Hrvatskom zavodu sv. Jeronima, a poslije počinju raditi u bolnicama. Sestre su u početku pripadale Provinciji Majke Dobrog Savjeta – Rijeka, a 1959. godine osnovana je Delegatura Presvetih Srdaca Isusa i Marije – Rim. Sestre djeluju i u vlastitom dječjem vrtiću i u domu za starije i nemoćne.

Prema statistici 2022. godine Delegatura im 20 sestara u 2 zajednice u Rimu.

Pročitaj više


Sveti Vinko Paulski

Utemeljitelj Misijske družbe lazarista i družbe Kćeri kršćanske ljubavi i Dobrovoljnih bratovština

Rođen je u Pouyu, u pokrajini Gaskonji u Francuskoj, 24. travnja 1581., zaređen je za svećenika 23. rujna 1600. u Château l’Eveque. Najprije je bio župnik u Parizu, zatim kapelan obitelji Gondi. Potpuno se posvetio pomoći i služenju siromasima i u tu je svrhu osnovao Misijsku družbu kojoj je povjerio zadaću odgajanja svećenika. Osim toga, u suradnji sa sv. Lujzom de Marillac osnovao je Kćeri kršćanske ljubavi.

Umro je u Parizu 27. rujna 1660. Blaženim je proglašen 13. kolovoza 1729., a svetim 16. lipnja 1737. Papa Leon XIII. proglasio ga je zaštitnikom svih karitativnih djela u cijelom svijetu. U liturgiji se slavi 27. rujna.

Pročitaj više


Sveta Lujza de Marillac

Suutemeljiteljica družbe Kćeri kršćanske ljubavi i prva poglavarica (1633.-1660.)

Rođena je 12. kolovoza 1591., udala se za Antuna Le Gras 5. veljače 1613., udovicom je ostala 21. prosinca 1625., zavjetovala je udovištvo i za duhovnog vođu izabrala sv. Vinka Paulskog. Pod njegovim vodstvom predala se posve pomaganju siromasima i osnivanju i vodstvu bratovština kršćanske ljubavi. Zajedno sa sv. Vinkom osnovala je družbu Kćeri kršćanske ljubavi 29. studenoga 1633. godine.

Umrla je u Parizu 15. ožujka 1660. Blaženom je proglašena 9. svibnja 1920., a svetom 11. ožujka 1934. 10. veljače 1960. papa Ivan XXIII. proglasio ju je nebeskom zaštitnicom svih onih koji vrše djela kršćanske ljubavi.

U liturgiji se slavi 9. svibnja.

Pročitaj više


Kardinal Juraj Haulik

Prvi zagrebački nadbiskup, utemeljitelj samostana sestara milosrdnica u Zagrebu

Juraj Haulik rodio se u Trnavi u Slovačkoj 20. travnja 1788. godine. Plemenitaškog je roda obitelji Jurja Haulika i Klare Rapkay. Osnovnu školu pohađa u rodnom mjestu, gimnaziju u Ostrogonu, a teološku izobrazbu stječe u Trnavi i Beču. Za svećenika je zaređen 1811. godine. Školuje se uz rad te stječe doktorat teologije na peštanskom sveučilištu 1819. godine.

Kardinal Juraj Haulik svoj plodan i plemeniti život završava u Zagrebu 11. svibnja 1869. godine. U zagrebačkoj katedrali u desnoj strani lađe stoji poprsje kardinala Jurja Haulika. U kamenu uklesani natpis govori nam da tu počiva „Čovjek znamenit po dobru glasu, a još znamenitiji po izvršenim djelima“.

Pročitaj više


Za potrebnike našeg vremena

Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga – Zagreb

Kroz svoju dugu povijest sestre su u Hrvatskoj i diljem svijeta razvile plodnu socijalno-karitativnu i odgojno-obrazovnu djelatnost. U tu svrhu podizale su bolnice i domove za njegu bolesnika i staraca, te dječje vrtiće, pučke i razne druge škole za odgoj djece i mladih.

Prema zadnjoj statistici (31. 12. 2020.) Družba ima šest provincija i jednu delegaturu, u kojima djeluje 621 sestra, u 85 zajednica, u 12 zemalja svijeta (Hrvatska, BiH, Srbija, Crna Gora, Bugarska, Italija, Njemačka, Austrija, Kanada, Argentina, Paragvaj i Salomonski Otoci).

Ma gdje bile, sestre se danomice trude sačuvati izvorni duh Družbe, te iz ljubavi prema Bogu otvarati svoje srce potrebnicima našeg vremena.

Pročitaj više

Ustanove

Milosrdna ljubav osvaja svijet

Djelatnost

U skladu s poslanjem Družbe ‒ širiti milosrdnu ljubav, sestre nastoje služiti svim potrebnicima a posebice siromasima. Zato su u izazovima vremena maštovite u ljubavi te prema svojim mogućnostima nastoje biti osjetljive ne samo na stare već i na nove oblike siromaštva.

Djelotvornom snagom ljubavi, praštanja i pomirenja sestre nastoje izgraditi u pravdi svijet, koji pruža nove i bolje mogućnosti, te se trude uvijek i u svim prilikama promicati dostojanstvo ljudske osobe.

Da bi bolje i potpunije postigla svrhu apostolata i apostolskog poslanja Družba je osnivala vlastite ustanove njegujući u njima duh utemeljiteljâ.

Na području Hrvatske djeluju ove ustanove: