Što je Vinkovska duhovnost?

Sv. Vinko i sv. Lujza bili su mistici koje “nije vodila prividna slika Krista”jer je su vidjeli Krista u siromasima. Tek kada su susreli bolno ljudsko siromaštvo, ljude gladne i željne kruha i riječi, Vinko i Lujza čuli su Kristov glas. Promatrajući siromahe susreli su Krista. Stoga duhovnost sv. Vinka i sv. Lujze možemo sažeti u riječ milosrđe. Milosrdnom ljubavlju osvajali su svijet svojih suvremenika. Njihovo zvanje bilo je: predati se Bogu i “služiti bližnjemu”, i tako biti odgovor na glad za Riječju i za Kruhom. Vinkovska duhovnost jest Krist milosrdni, Krist siromašni, Krist koji trpi, Krist koji ljubi. Krist čije se lice prepoznaje u osobi svakog čovjeka, a posebno u licu siromaha.

Za potrebnike našeg vremena

Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga – Zagreb

Tijekom svoje duge povijesti sestre su u Hrvatskoj i diljem svijeta razvile plodnu socijalno-karitativnu i odgojno-obrazovnu djelatnost. U tu svrhu podizale su bolnice i domove za njegu bolesnika i staraca, dječje vrtiće, pučke i razne druge škole za odgoj djece i mladih.

Prema zadnjoj statistici (30. 6. 2023.) Družba ima šest provincija i jednu delegaturu, u kojima djeluju 572 sestre, u 77 zajednica, u 10 zemalja svijeta (Hrvatska, BiH, Crna Gora, Bugarska, Italija, Austrija, Kanada, Argentina, Paragvaj i Salomonski Otoci).

Ma gdje bile, sestre se danomice trude sačuvati izvorni duh Družbe i iz ljubavi prema Bogu otvarati svoje srce potrebnicima svoga vremena.

Pročitaj više

Ustanove

Milosrdna ljubav osvaja svijet

Djelatnost

U skladu s poslanjem Družbe ‒ širiti milosrdnu ljubav, sestre nastoje služiti svim potrebnicima a posebice siromasima. Zato su u izazovima vremena maštovite u ljubavi te prema svojim mogućnostima nastoje biti osjetljive ne samo na stare već i na nove oblike siromaštva.

Djelotvornom snagom ljubavi, praštanja i pomirenja sestre nastoje izgraditi u pravdi svijet koji pruža nove i bolje mogućnosti te se trude uvijek i u svim prilikama promicati dostojanstvo ljudske osobe.

Da bi bolje i potpunije postigla svrhu apostolata i apostolskog poslanja, Družba je osnivala vlastite ustanove njegujući u njima duh utemeljiteljâ.

Na području Hrvatske djeluju ove ustanove: