Što je Vinkovska duhovnost?

Sv. Vinko i sv. Lujza bili su mistici koje “nije vodila prividna slika Krista”jer je su vidjeli Krista u siromasima. Tek kada su susreli bolno ljudsko siromaštvo, ljude gladne i željne kruha i riječi, Vinko i Lujza čuli su Kristov glas. Promatrajući siromahe susreli su Krista. Stoga duhovnost sv. Vinka i sv. Lujze možemo sažeti u riječ milosrđe. Milosrdnom ljubavlju osvajali su svijet svojih suvremenika. Njihovo zvanje bilo je: predati se Bogu i “služiti bližnjemu”, i tako biti odgovor na glad za Riječju i za Kruhom. Vinkovska duhovnost jest Krist milosrdni, Krist siromašni, Krist koji trpi, Krist koji ljubi. Krist čije se lice prepoznaje u osobi svakog čovjeka, a posebno u licu siromaha.

Za potrebnike našeg vremena

Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga – Zagreb

Kroz svoju dugu povijest sestre su u Hrvatskoj i diljem svijeta razvile plodnu socijalno-karitativnu i odgojno-obrazovnu djelatnost. U tu svrhu podizale su bolnice i domove za njegu bolesnika i staraca, te dječje vrtiće, pučke i razne druge škole za odgoj djece i mladih.

Prema zadnjoj statistici (31. 12. 2020.) Družba ima šest provincija i jednu delegaturu, u kojima djeluje 621 sestra, u 85 zajednica, u 12 zemalja svijeta (Hrvatska, BiH, Srbija, Crna Gora, Bugarska, Italija, Njemačka, Austrija, Kanada, Argentina, Paragvaj i Salomonski Otoci).

Ma gdje bile, sestre se danomice trude sačuvati izvorni duh Družbe, te iz ljubavi prema Bogu otvarati svoje srce potrebnicima našeg vremena.

Pročitaj više

Ustanove

Milosrdna ljubav osvaja svijet

Djelatnost

U skladu s poslanjem Družbe ‒ širiti milosrdnu ljubav, sestre nastoje služiti svim potrebnicima a posebice siromasima. Zato su u izazovima vremena maštovite u ljubavi te prema svojim mogućnostima nastoje biti osjetljive ne samo na stare već i na nove oblike siromaštva.

Djelotvornom snagom ljubavi, praštanja i pomirenja sestre nastoje izgraditi u pravdi svijet, koji pruža nove i bolje mogućnosti, te se trude uvijek i u svim prilikama promicati dostojanstvo ljudske osobe.

Da bi bolje i potpunije postigla svrhu apostolata i apostolskog poslanja Družba je osnivala vlastite ustanove njegujući u njima duh utemeljiteljâ.

Na području Hrvatske djeluju ove ustanove: