Sveti Vinko Paulski

Utemeljitelj Misijske družbe lazarista i družbe Kćeri kršćanske ljubavi i Dobrovoljnih bratovština

Rođen je u Pouyu, u pokrajini Gaskonji u Francuskoj, 24. travnja 1581., zaređen je za svećenika 23. rujna 1600. u Château l’Eveque. Najprije je bio župnik u Parizu, zatim kapelan obitelji Gondi. Potpuno se posvetio pomoći i služenju siromasima i u tu je svrhu osnovao Misijsku družbu kojoj je povjerio zadaću odgajanja svećenika. Osim toga, u suradnji sa sv. Lujzom de Marillac osnovao je Kćeri kršćanske ljubavi.

Umro je u Parizu 27. rujna 1660. Blaženim je proglašen 13. kolovoza 1729., a svetim 16. lipnja 1737. Papa Leon XIII. proglasio ga je zaštitnikom svih karitativnih djela u cijelom svijetu. U liturgiji se slavi 27. rujna.

Pročitaj više


Sveta Lujza de Marillac

Suutemeljiteljica družbe Kćeri kršćanske ljubavi i prva poglavarica (1633.-1660.)

Rođena je 12. kolovoza 1591., udala se za Antuna Le Gras 5. veljače 1613., udovicom je ostala 21. prosinca 1625., zavjetovala je udovištvo i za duhovnog vođu izabrala sv. Vinka Paulskog. Pod njegovim vodstvom predala se posve pomaganju siromasima i osnivanju i vodstvu bratovština kršćanske ljubavi. Zajedno sa sv. Vinkom osnovala je družbu Kćeri kršćanske ljubavi 29. studenoga 1633. godine.

Umrla je u Parizu 15. ožujka 1660. Blaženom je proglašena 9. svibnja 1920., a svetom 11. ožujka 1934. 10. veljače 1960. papa Ivan XXIII. proglasio ju je nebeskom zaštitnicom svih onih koji vrše djela kršćanske ljubavi.

U liturgiji se slavi 9. svibnja.

Pročitaj više


Kardinal Juraj Haulik

Prvi zagrebački nadbiskup, utemeljitelj samostana sestara milosrdnica u Zagrebu

Juraj Haulik rodio se u Trnavi u Slovačkoj 20. travnja 1788. godine. Plemenitaškog je roda obitelji Jurja Haulika i Klare Rapkay. Osnovnu školu pohađa u rodnom mjestu, gimnaziju u Ostrogonu, a teološku izobrazbu stječe u Trnavi i Beču. Za svećenika je zaređen 1811. godine. Školuje se uz rad te stječe doktorat teologije na peštanskom sveučilištu 1819. godine.

Kardinal Juraj Haulik svoj plodan i plemeniti život završava u Zagrebu 11. svibnja 1869. godine. U zagrebačkoj katedrali u desnoj strani lađe stoji poprsje kardinala Jurja Haulika. U kamenu uklesani natpis govori nam da tu počiva „Čovjek znamenit po dobru glasu, a još znamenitiji po izvršenim djelima“.

Pročitaj više


Za potrebnike našeg vremena

Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga – Zagreb

Kroz svoju dugu povijest sestre su u Hrvatskoj i diljem svijeta razvile plodnu socijalno-karitativnu i odgojno-obrazovnu djelatnost. U tu svrhu podizale su bolnice i domove za njegu bolesnika i staraca, te dječje vrtiće, pučke i razne druge škole za odgoj djece i mladih.

Prema zadnjoj statistici (31. 12. 2020.) Družba ima šest provincija i jednu delegaturu, u kojima djeluje 621 sestra, u 85 zajednica, u 12 zemalja svijeta (Hrvatska, BiH, Srbija, Crna Gora, Bugarska, Italija, Njemačka, Austrija, Kanada, Argentina, Paragvaj i Salomonski Otoci).

Ma gdje bile, sestre se danomice trude sačuvati izvorni duh Družbe, te iz ljubavi prema Bogu otvarati svoje srce potrebnicima našeg vremena.

Pročitaj više

Ustanove

Milosrdna ljubav osvaja svijet

Djelatnost

U skladu s poslanjem Družbe ‒ širiti milosrdnu ljubav, sestre nastoje služiti svim potrebnicima a posebice siromasima. Zato su u izazovima vremena maštovite u ljubavi te prema svojim mogućnostima nastoje biti osjetljive ne samo na stare već i na nove oblike siromaštva.

Djelotvornom snagom ljubavi, praštanja i pomirenja sestre nastoje izgraditi u pravdi svijet, koji pruža nove i bolje mogućnosti, te se trude uvijek i u svim prilikama promicati dostojanstvo ljudske osobe.

Da bi bolje i potpunije postigla svrhu apostolata i apostolskog poslanja Družba je osnivala vlastite ustanove njegujući u njima duh utemeljiteljâ.

Na području Hrvatske djeluju ove ustanove: