Redovnička formacija

Djevojka koju Gospodin poziva u duhovno zvanje prolazi određene stupnjeva redovničke formacije: kandidatura, postulatura, novicijat, juniorat i doživotni zavjeti.

Sestre novakinje Provincije Bezgrješnog Začeća Blažene Djevice Marije – Zagreb, Provincije Majke Dobrog Savjeta – Rijeka, Provincije Navještenja Gospodinova – Split, Provincije Majke Divne – Sarajevo i Delegature Presvetih Srdaca Isusa i Marije – Rim obavljaju novicijat u Kući matici u Zagrebu. Sestre novakinje Provincije Krista Kralja – Argentina obavljaju novicijat u Villa Elisi u Argentini, a novakinje Provincije Marije Kraljice Mira – Paragvaj u Asuncionu.

 

Stupnjevi početne redovničke formacije:

Djevojka koju Gospodin poziva u duhovno zvanje, u našoj Družbi sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga – prolazi ove stupnjeve redovničke formacije:

1. Kandidatura (srednjoškolska naobrazba)

2. Postulatura (u trajanju od šest mjeseci do godinu dana)

3. Novicijat (novicijatom započinje redovnički život. Novicijat traje dvije godine, a svrha mu je da Novakinje upoznaju bitne i glavne zahtjeve redovničkog života)

4. Vrijeme privremenih zavjeta – juniorat (u trajanju od pet godina). Zavjeti se prvi put polažu na tri godine, nakon završenog novicijata. Tada se zavjeti polažu na daljnje dvije godine, a nakon pet godina juniorata sestra polaže doživotne zavjete.

Do svojeg doživotnog zavjetovanja mlada sestra mora postići jasnu sliku sebe u Crkvi i u svijetu, kao milosrdnica, i članica Družbe sv. Vinka Paulskoga.

Cilj formacije može se iskazati na sljedeći način:

  • Nastojati pomoći pozvanoj osobi da poziv prihvati slobodno i radosno.
  • Da po primjeru sv. Vinka i sv. Lujze usvoji vrednote i zahtjeve naše karizme.

Redovnički poziv ima značajku radikalnosti i cjelovitosti kako to pokazuje Isusov poziv bogatome mladiću: „Idi, prodaj… dođi i slijedi me.“ (Mt 19, 21)

Poziv uključuje „odricanje od dobara“ da bi se sav život preoblikovao prema vjerskim istinama, i potpuno predao Bogu, živeći samo za Njega i Njegovo kraljevstvo, a u svijesti da Njemu služiti – znači kraljevati.

 

Trajna formacija obuhvaća razdoblje cijeloga našega redovničkog života. To je razdoblje od položenih doživotnih zavjeta do četvrte (starosne) dobi sestara.

Završetkom odgojnih razdoblja: kandidature, postulature, novicijata i juniorata nastavljamo svoj redovnički hod živeći iz onoga što su nam prethodne faze redovničkog života ponudile kao vrijednost, ali s trajnim nastojanjem oko napredovanja u redovničkom i milosrdničkom duhu. Na to nas poziva konkretna stvarnost, vrijeme u kojem živimo i koje gotovo svakodnevno pred nas donosi nove izazove, te zahtjeva zrelost i znanje. Trajan odgoj i obrazovanje je potreba našeg vremena jer „tko ne napreduje – nazaduje, gdje nema formacije dolazi do deformacije”.

Za sv. Vinka je temeljna životna motivacija poistovjećivanje s Isusom Kristom, djelovanje poput Isusa Krista: “na duše ne utječu ni filozofija, ni teologija, niti rasprave; potrebno je da Krist bude s nama i mi s njim; da djelujemo u njemu i on u nama, da govorimo kao on nasljedujući njegov duh, kako je on sam bio u Ocu i naučavao ono što je primio…” (Savjeti o. Antoniju Durand 1656.)

 

Za potrebnike našeg vremena

Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga – Zagreb

Tijekom svoje duge povijesti sestre su u Hrvatskoj i diljem svijeta razvile plodnu socijalno-karitativnu i odgojno-obrazovnu djelatnost. U tu svrhu podizale su bolnice i domove za njegu bolesnika i staraca, dječje vrtiće, pučke i razne druge škole za odgoj djece i mladih.

Prema zadnjoj statistici (30. 6. 2023.) Družba ima šest provincija i jednu delegaturu, u kojima djeluju 572 sestre, u 77 zajednica, u 10 zemalja svijeta (Hrvatska, BiH, Crna Gora, Bugarska, Italija, Austrija, Kanada, Argentina, Paragvaj i Salomonski Otoci).

Ma gdje bile, sestre se danomice trude sačuvati izvorni duh Družbe i iz ljubavi prema Bogu otvarati svoje srce potrebnicima svoga vremena.

Pročitaj više

Ustanove

Milosrdna ljubav osvaja svijet

Djelatnost

U skladu s poslanjem Družbe ‒ širiti milosrdnu ljubav, sestre nastoje služiti svim potrebnicima a posebice siromasima. Zato su u izazovima vremena maštovite u ljubavi te prema svojim mogućnostima nastoje biti osjetljive ne samo na stare već i na nove oblike siromaštva.

Djelotvornom snagom ljubavi, praštanja i pomirenja sestre nastoje izgraditi u pravdi svijet koji pruža nove i bolje mogućnosti te se trude uvijek i u svim prilikama promicati dostojanstvo ljudske osobe.

Da bi bolje i potpunije postigla svrhu apostolata i apostolskog poslanja, Družba je osnivala vlastite ustanove njegujući u njima duh utemeljiteljâ.

Na području Hrvatske djeluju ove ustanove: