PISMO O. TOMAŽA MAVRIČA PRIGODOM SVETKOVINE SVETOGA VINKA PAULSKOGA

Objavljeno: 22. rujna 2018.

Svim članovima vinkovske obitelji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draga braćo i sestre u svetom Vinku!
Milost i mir Isusov bio uvijek s nama!

 

U ovoj 2018. godini slavimo svetkovinu svetog Vinka Paulskoga prvi put na početku petoga stoljeća vinkovske karizme. Kao prve korake na tome putu htio bih ponovno predložiti sljedeće inicijative:

 • Obnoviti i produbiti naš odnos sa svecima, blaženicima i slugama Božjim vinkovske obitelji cijeloga svijeta kao uzorima življenja vinkovske karizme.
 • Obnoviti i produbiti „kulturu zvanjâ“.

Vinkovska je obitelj u naše doba prisutna u 156 zemalja diljem svijeta. Prigodom proslave svetkovine svetog Vinka Paulskoga u zajednicama, župama, školama, sveučilištima i drugim službama i projektima u kojima su angažirani različiti ogranci vinkovske obitelji, na početku petog stoljeća vinkovske karizme potičem vas da se ove godine usredotočite na prvu točku:

 

Produbiti svoj odnos sa svecima, blaženicima i slugama Božjim vinkovske obitelji.

 

Radi toga, pozivam svaku od gore navedenih djelatnosti iz različitih ogranaka da odabere jednog sveca, blaženika ili slugu Božjega iz vinkovske obitelji i pripremi o njemu predstavljanje u određenoj skupini. Potom neka razradi konkretan plan za predstavljanje odabranoga sveca, blaženika ili sluge Božjega u svome okruženju, svome selu, gradskoj četvrti ili pak nekom drugom mjestu koje ćete odabrati izvan svoje zajednice ili skupine. Predstavljanje pripadnika vinkovske obitelji, čiji je život primjer uprisutnjivanja karizme u mjestu i u razdoblju povijesti koje je Bog dotičnome podario da proživi i širi misiju, bit će izvrsno sredstvo razmjene nasljeđa, duhovnosti i karizme svetoga Vinka Paulskoga.

Evo nekoliko dodatnih preporuka za razradu projekta:

 • Razmislite nad popisom svetaca, blaženika i slugu Božjih vinkovske obitelji.
 • Odaberite, prema vlastitoj prosudbi onoga koji će u vašem okruženju ili mjestu službovanja najviše značiti osobama kojima ćete ga predstaviti.
 • Oformite malu skupinu zaduženu za pripremu projekta koja će:
 1. proučiti koji je najprikladniji način predstavljanja života, duhovnosti i karizme odabranoga
 2. razraditi načine za predstavljanje informacija pomoću PowerPointa, brošura, interneta, društvenih mreža, YouTubea, Instagrama, itd.
 • Ohrabrite na poseban način mlade da pođu tim koracima, na primjer razmišljanjem o pozivu na posvećeni život kao sestra, brat ili svećenik (produbljujući tako kulturu zvanjâ).
 • Ukoliko ne uspijete pripremiti ili izložiti inicijativu prigodom svetkovine svetog Vinka Paulskoga, zadužite određenu skupinu da sve uskladi i na svetkovinu najavite dan kada i kako ćete razraditi projekt te obaviti različita predstavljanja.
 • Potaknite ostale da se posredovanjem tog sveca, blaženika ili sluge Božjega mole za različite potrebe i da imaju povjerenje u njegov zagovor kod Boga, budite otvoreni milostima, čudima, ozdravljenjima duše i tijela te obraćenjima. U tu svrhu, sastavite molitvu za posredovanje dotičnoga sveca, blaženika ili sluge Božjega i navedite poštansku ili mail adresu na koju osobe mogu poslati obavijest o primljenim milostima. To će isto tako pripomoći napredovanju postupaka kanonizacije ili beatifikacije naših blaženika i slugu Božjih. Brojnima od njih potrebno je još čudo koje bismo trebali predočiti Kongregaciji za proglašenje svetaca, kako bi njihova svetost bila službeno priznata od Crkve.
 • Pošaljite nam svoje obavijesti, kratke članke sa slikama na famvin.org ili cmglobal.org kako bismo vaše inicijative mogli razmijeniti s cjelokupnom vinkovskom obitelji.

Sam sveti Vinko je svojoj subraći priopćio svoja razmišljanja o posredništvu svetaca:

On kaže Družbi da se mora uzdignuti Bogu u sveti dan svih svetih i svakoga sveca moliti za milosti i potrebe svakoga od njih zasebno i za Družbu općenito. „Vidite, kaže on, naš Gospodin običava toga dana u izobilju izliti svoje milosti na sve vjernike koji ih ispravno zatraže, i to posredovanjem svakoga sveca; jer, budući da postoji više naših posrednika kod Boga, jednako tako ne trebamo sumnjati da milosti koje on izlijeva na vjernike toga dana ne bi mogle biti i još obilnije na dane posebnih svetkovina svetaca.

To što mi moramo učiniti, Gospodo i braćo, jest da zahvaljujemo njegovu Božanskom Veličanstvu na svim darovima i milostima koje se udostojao podariti općenito svim svecima koji su gore na nebu i svakome od njih pojedinačno, za to što su se dobro okoristili tim milostima, za ustrajnost koju su pokazali do kraja u vršenju dobrih djela; zahvaljivati Bogu na svemu i stoga što su oni tako dobro izvršavali prvu lekciju kojoj je naš Gospodin poučio njih i nas: blago siromasima duhom, njihovo je kraljevstvo nebesko (Mt 5, 3).“1

 

Vaš brat u svetom Vinku,
o. Tomaž Mavrič, CM
vrhovni poglavar

 

Rim, 3. rujna 2018.

Prijevod s francuskog: 
s. M. Arkanđela Smoljo

 

1 Coste XI, 433, Prijepis razmatranja od 1. studenoga 1657.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Za potrebnike našeg vremena

Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga – Zagreb

Tijekom svoje duge povijesti sestre su u Hrvatskoj i diljem svijeta razvile plodnu socijalno-karitativnu i odgojno-obrazovnu djelatnost. U tu svrhu podizale su bolnice i domove za njegu bolesnika i staraca, dječje vrtiće, pučke i razne druge škole za odgoj djece i mladih.

Prema zadnjoj statistici (30. 6. 2023.) Družba ima šest provincija i jednu delegaturu, u kojima djeluju 572 sestre, u 77 zajednica, u 10 zemalja svijeta (Hrvatska, BiH, Crna Gora, Bugarska, Italija, Austrija, Kanada, Argentina, Paragvaj i Salomonski Otoci).

Ma gdje bile, sestre se danomice trude sačuvati izvorni duh Družbe i iz ljubavi prema Bogu otvarati svoje srce potrebnicima svoga vremena.

Pročitaj više

Ustanove

Milosrdna ljubav osvaja svijet

Djelatnost

U skladu s poslanjem Družbe ‒ širiti milosrdnu ljubav, sestre nastoje služiti svim potrebnicima a posebice siromasima. Zato su u izazovima vremena maštovite u ljubavi te prema svojim mogućnostima nastoje biti osjetljive ne samo na stare već i na nove oblike siromaštva.

Djelotvornom snagom ljubavi, praštanja i pomirenja sestre nastoje izgraditi u pravdi svijet koji pruža nove i bolje mogućnosti te se trude uvijek i u svim prilikama promicati dostojanstvo ljudske osobe.

Da bi bolje i potpunije postigla svrhu apostolata i apostolskog poslanja, Družba je osnivala vlastite ustanove njegujući u njima duh utemeljiteljâ.

Na području Hrvatske djeluju ove ustanove: