Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet

Objavljeno: 20. prosinca 2011.

Tama je svud vladala tad,
Snivao san Betlem je grad.
Budna je tek čekala noć,
Znala je: Bog k zemlji će doć!

Dragutin Domjanić


Dok je u tišini sve snivalo, pa čak i Betlem grad, samo je noć bila budna.

Ovi nas stihovi iz Domjanićeve božićne pjesme svojom smirenošću uvode u iščekivanje otajstva prve božićne noći, kada je Sin Božji u obličju nemoćnog djeteta došao na svijet i u svojoj se neizmjernoj ljubavi darovao za spas ljudi; preuzeo je na sebe svu ljudsku patnju, bol, križ, sav grijeh čovječanstva. Neka to bude razlog naše budnosti, radosti, našega potpunog predanja i služenja u ljubavi po primjeru naših svetih Utemeljitelja, koji su sve svoje snage i svoj život predali Gospodinu u služenju ljudskoj bijedi.

U želji da svi zajedno rastemo u toj Božjoj ljubavi, svim sestrama Družbe uz srdačne pozdrave želim radostan Božić i blagoslovljenu i mirnu novu 2012. godinu.

S. M. Vlasta Tkalec

provincijalna glavarica
“Raduj se, nebo, i kliči, zemljo pred Gospodinom, jer dolazi!”

usp. Ps 96, 11.13

Rođen u noći, objavljen po anđelima, sišao je k nama, sam Bog i čovjek, posredstvom Majke Marije. Tom Djetešcu iz jaslica, velikom Bogu otvorimo svoja srca da ga primimo, prignimo svoja koljena da mu se poklonimo i divimo mu se jer došao je među nas da nas spasi i oslobodi ropstva grijeha.

Sretan Božić i milošću obilnu novu 2012. godinu svim sestrama Družbe želi

S. M. Danijela Sinčić

provincijalna glavaricaI Riječ tijelom postade
i nastani se među nama!

Iv 1, 14a

S radošću slavimo taj sretni spasenjski događaj, događaj kad je Ljubav Božja prevelika primila pravu put čovjeka. Slavimo otajstvo vjere kad je Sin Božji postao čovjekom, došao k nama i nastanio se među nama.

I što poželjeti već da Emanuel – Bog s nama, trajno ostane među nama! Njega da slušamo, od Njega da učimo i za Njim idemo. Neka Novorođeni Sin Božji, Svjetlo svijeta, bude uistinu smisao i nadahnuće našeg poziva i zajedništva, svjetlo našeg života.

Neka se rodi u nama i ostane s nama!

Sretan Božić i božićne blagdane, te svim darovima Neba blagoslovljenu 2012. godinu, želi Vam u ime sestara Provincije Navještenja Gospodinova – Split

S. M. Antonija Vugdelija

provincijalna glavarica
“U ovom se očitova ljubav Božja u nama: Bog Sina svoga jedinorođenoga posla u svijet da živimo po njemu”.

1 Iv 4, 9

Isusov povijesni dolazak po kojemu je kao dijete zaživio naš ljudski život – poziva nas na vjeru u Sina Božjega Spasitelja svijeta. Njegovi milosni svakodnevni dolasci bude nas pozaspale i pomažu nam oko duše držati otvorenim za vječno i neprolazno, a zora obećanog, konačnog Kristova dolaska snažno zove na budnost i ustrajan hod života s Kristom i po Kristu.

Učimo od Isusa biti otvorene volji Božjoj kako bismo u sadašnjosti živjele budućnost!

Vjerom, nadom i ljubavlju obilježen Božić kao i sve dane nove 2012. godine žele svim sestrama Družbe, uz srdačne pozdrave, sestre Provincije Majke Divne.

S. M. Terezija Karača

provincijalna glavarica
Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje
svakog čovjeka dođe na svijet.

Iv 1,9

To je otajstvo kojemu se danas klanjamo. Vječni Bog postao je malim djetetom kao jedan od nas i ušao u našu ljudsku povijest. Došao je podijeliti s nama našu krhkost i učiniti nas dionicima svoje Božanske naravi da živimo kao braća.

Želimo podijeliti sa svim sestrama Družbe poruku nade koju nam je donio Novorođeni i čija veličina je zasjala u izvanjskoj slabosti malog Djeteta. Neka ovo veliko otajstvo prožme naš život, da budemo blagovjesnice te iste nade onima kojima nas Gospodin šalje.

Sretan Božić i blagoslovljenu Novu godinu dragoj Časnoj majci Miroslavi i svim sestrama Družbe žele sestre Provincije Krista Kralja – Argentina, posebno

s. M. Noelia Rivas Salinas

provincijalna glavarica
Bog Sina svoga jedinorođenoga posla u svijet da živimo po njemu. U ovom je ljubav: ne da smo mi ljubili Boga, nego – on je ljubio nas i poslao Sina svoga kao pomirnicu za grijehe naše. Ljubljeni, ako je Bog tako ljubio nas, i mi smo dužni ljubiti jedni druge.

1 Iv 4,9-11

Milosrdni Otac nebeski pokazao nam je svoju neizmjernu ljubav po svom ljubljenom Sinu Isusu Kristu.

Neka nam Novorođeni podari milost da živimo u uzajamnoj ljubavi u našim zajednicama jer ako se međusobno ljubimo Bog će biti među nama i bit ćemo znak njegove prisutnosti u ovome svijetu.

Sretan Božić i blagoslovljenu Novu godinu mnogopoštovanoj Časnoj majci kao i svim sestrama Družbe žele sestre Provincije Marije Kraljice Mira – Paragvaj, posebno

s. Teresita Aguilar Samudio

provincijalna glavarica
“Slava na visinama Bogu,
a na zemlji mir ljudima,
miljenicima njegovim!”

Lk 2, 14

U radosnom iščekivanju svetkovine Božića u nama odzvanja pjev anđela i potiče nas da zastanemo pred tajnom Utjelovljenja. Bog se utjelovio da bismo mi postali djeca Božja, braća i sestre u Kristu, nositelji Radosne vijesti spasenja svim ljudima, a osobito siromasima. I dok se budemo klanjale Djetetu Isusu ovog Božića, dopustimo da se u nama utjelovi Riječ Božja i naš život uistinu postane čin zahvale Bogu za sva dobročinstva i ljubav koju nam svakodnevno iskazuje. Ispunjene Božjom Riječi i mi poput anđela budimo nositeljice mira i dobrote u svojim redovničkim zajednicama, a potom i svim “ljudima miljenicima njegovim”. Neka Isusovo rođenje rasprši tamu noći i očituje da smo djeca svjetla, nade i spasenja čovječanstvu koje vapi za Bogom. Probudimo u ljudima želju da poput pastira pohite k Isusu, da uvide ljepotu Božje blizine, da povjeruju u milosrđe Božje i uzljube Boga svog.

Radostan Božić i blagoslovljenu novu 2012. godinu želimo svim sestrama naše Družbe sestre delegature Presvetih Srdaca Isusa i Marije u Rimu.

S. M. Katarina Saganić

delegata
“Jer, dijete nam se rodilo, Sin nam je darovan”

Iz 9,5

Tko je to dijete?! Bog i čovjek, prorok i svećenik, kralj i sluga, koji za sebe reče: “Ja sam Put, Istina i Život” (Iv 14,6). Put koji nam je slijediti da ne lutamo, Riječ koju nam je slušati i po njoj živjeti, Kruh životvorni koji nam je s povjerenjem blagovati kako bismo živjele. Zato i ove godine vapimo Njemu: Isuse, probudi i obnovi, očisti, ojačaj i posveti nas snagom svoga Duha kako bismo Te dočekale otvorena i radosna srca s onima kojima nas šalješ na mjestu i u vremenu koje nam darivaš. Neka nas tvojom dobrotom prožme ona – “ljubav koja sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi” (1 Kor 13,7).

Mnogopoštovanoj Časnoj majci i svim sestrama Družbe žele sretan Bozić i blagoslovljenu novu 2012. godinu sestre Delegature Svete braće Ćirila i Metoda

S. M. Berislava Tutić

delegata


Za potrebnike našeg vremena

Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga – Zagreb

Tijekom svoje duge povijesti sestre su u Hrvatskoj i diljem svijeta razvile plodnu socijalno-karitativnu i odgojno-obrazovnu djelatnost. U tu svrhu podizale su bolnice i domove za njegu bolesnika i staraca, dječje vrtiće, pučke i razne druge škole za odgoj djece i mladih.

Prema zadnjoj statistici (30. 6. 2023.) Družba ima šest provincija i jednu delegaturu, u kojima djeluju 572 sestre, u 77 zajednica, u 10 zemalja svijeta (Hrvatska, BiH, Crna Gora, Bugarska, Italija, Austrija, Kanada, Argentina, Paragvaj i Salomonski Otoci).

Ma gdje bile, sestre se danomice trude sačuvati izvorni duh Družbe i iz ljubavi prema Bogu otvarati svoje srce potrebnicima svoga vremena.

Pročitaj više

Ustanove

Milosrdna ljubav osvaja svijet

Djelatnost

U skladu s poslanjem Družbe ‒ širiti milosrdnu ljubav, sestre nastoje služiti svim potrebnicima a posebice siromasima. Zato su u izazovima vremena maštovite u ljubavi te prema svojim mogućnostima nastoje biti osjetljive ne samo na stare već i na nove oblike siromaštva.

Djelotvornom snagom ljubavi, praštanja i pomirenja sestre nastoje izgraditi u pravdi svijet koji pruža nove i bolje mogućnosti te se trude uvijek i u svim prilikama promicati dostojanstvo ljudske osobe.

Da bi bolje i potpunije postigla svrhu apostolata i apostolskog poslanja, Družba je osnivala vlastite ustanove njegujući u njima duh utemeljiteljâ.

Na području Hrvatske djeluju ove ustanove: