Lujza de Marillac i pobožnost Srcu Isusovu

Objavljeno: 15. lipnja 2012.

Sv. Lujza de Marillac poznata je kao svetica koja je bila sva uronjena u pobožnost i tajnu Isusove neizmjerne ljubavi prema čovjeku. Izvor te ljubavi svakako je bilo Isusovo Srce – probodeno za naše spasenje. U svom bogatom duhovnom i karitativnom životu bavila se i slikanjem. Tako je jednom prilikom uzela u ruke kist i dala je oduška svojoj sklonosti prema slikanju. Mnoge njene poznate slike nastale su u ovom razdoblju. Jedna, naslikana između 1625. i 1628., koja je gledajući s umjetničkog gledišta dosta skromna, značajna je po svom predmetu: prikazuje Krista kao Kralja ljubavi. Njegovo je Srce predočeno kao žarko „ognjište ljubavi“. Je li Lujza – i ne znajući – navijestila pobožnost prema Srcu Isusovu? Drugi sveci, kao Ivan Eudes i Margareta Marija de Alacoque, širili su tu pobožnost pomoću sličica, veoma sličnih ovoj Lujzinoj slici. Ali oni je nisu izravno poznavali, njima je slika pokazana u mističnim vizijama u kojima su motrili Isusa.

U očekivanju određenije i trajnije djelatnosti Lujza je za druge, za siromahe, šivala i krpala odjeću. Osim toga vezla je i izrađivala crkveno ruho za kapelu zavoda svetog Lazara. Ali – ona je željela činiti više! Međutim, gospodin Vinko, kojem je očitovala tu svoju želju za djelovanjem, poticao ju je da bude smirena, da se ne žuri. Pisao joj je: „Trajno častite čekanje i skroviti život Sina Božjega. To je vaše središte, to Bog i od vas očekuje, za sada, za budućnost, zauvijek. Ako vam njegovo božansko Veličanstvo na nedvojben način ne objavi da od vas želi nešto drugo, onda na drugo ne pomišljajte i neka se vaš duh drugim ne bavi“.Za potrebnike našeg vremena

Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga – Zagreb

Kroz svoju dugu povijest sestre su u Hrvatskoj i diljem svijeta razvile plodnu socijalno-karitativnu i odgojno-obrazovnu djelatnost. U tu svrhu podizale su bolnice i domove za njegu bolesnika i staraca, te dječje vrtiće, pučke i razne druge škole za odgoj djece i mladih.

Prema zadnjoj statistici (31. 12. 2020.) Družba ima šest provincija i jednu delegaturu, u kojima djeluje 621 sestra, u 85 zajednica, u 12 zemalja svijeta (Hrvatska, BiH, Srbija, Crna Gora, Bugarska, Italija, Njemačka, Austrija, Kanada, Argentina, Paragvaj i Salomonski Otoci).

Ma gdje bile, sestre se danomice trude sačuvati izvorni duh Družbe, te iz ljubavi prema Bogu otvarati svoje srce potrebnicima našeg vremena.

Pročitaj više

Ustanove

Milosrdna ljubav osvaja svijet

Djelatnost

U skladu s poslanjem Družbe ‒ širiti milosrdnu ljubav, sestre nastoje služiti svim potrebnicima a posebice siromasima. Zato su u izazovima vremena maštovite u ljubavi te prema svojim mogućnostima nastoje biti osjetljive ne samo na stare već i na nove oblike siromaštva.

Djelotvornom snagom ljubavi, praštanja i pomirenja sestre nastoje izgraditi u pravdi svijet, koji pruža nove i bolje mogućnosti, te se trude uvijek i u svim prilikama promicati dostojanstvo ljudske osobe.

Da bi bolje i potpunije postigla svrhu apostolata i apostolskog poslanja Družba je osnivala vlastite ustanove njegujući u njima duh utemeljiteljâ.

Na području Hrvatske djeluju ove ustanove: