Razmatranje za treći dan korizme: “Oče oprosti im!”

Objavljeno: 7. ožujka 2014.

RAZMATRANJE ZA 3. DAN KORIZME:

“Oče Oprosti im!”

Nema na svijetu riječi kao što su ove tri: “Oče, oprosti im!” Sva snaga i svetost Božja nalaze se u njima; to su nesavladive riječi; nemogu biti nadvaladen od nikakvog zla,  jer su izgovorene pod najvećim od svih zločina, u trenutku kad je zlo bilo na vrhuncu svoje moći, odakle dalje nije moglo ići. “Pobjeda iskapi smrt. Gdje je, smrti, pobjeda tvoja? Gdje je, smrti, žalac tvoj?” (1Kor 15,54-55). Ove riječi su kao sakramentalne riječi. One također, na svoj način, imaju “uzročno značenje”. Izražavaju puni osjećaj i svrhu muke – koja je pomirenje svijeta s Bogom – i, izražavajući, to ostvaruju.

To pomirnje započinje odmah, oko križa, s onima koji su razapinjali Krista.  Uvjeren sam da su oni koji su razapeli Krista spašeni i da ćemo ih naći u raju. Oni će biti tu da svjedoče za vijeke vjekova gdje ih je gurnula dobrota Gospodnja. Isus je molio za njih svim svojim autoritetom, i Otac je uvijek slušao molitvu Sina za vrijeme njegova života (usp. Iv 11,42) stoga nije mogao ne čuti molitvu Sina u trenutku smrti. Nakon onih koji su ga razapeli dolazi dobri razbojnik, zatim rimski satnik (usp. Mc 15,39), zatim mnoštvo koje se obratilo na dan Pedesetnice.

To je povorka koja raste sve više i više, sve dok ne shvatimo također i mi da smo ovu večer ovdje da bismo proslavili smrt Kristovu. Sluzi Patniku, Bog je rekao preko Izaije proroka: “Zato ću mu mnoštvo dati u baštinu…, jer sâm se ponudio na smrt i među zlikovce bio ubrojen, da grijehe mnogih ponese na sebi i da se zauzme za zločince” (Iz 53,12). Zato što se zauzima za zločince govoreći:  “Oče, oprosti im!”, Bog je mnoštvu kao nagradu dao Isusa iz Nazareta!

Padre Reniero Cantalamessa


Za potrebnike našeg vremena

Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga – Zagreb

Kroz svoju dugu povijest sestre su u Hrvatskoj i diljem svijeta razvile plodnu socijalno-karitativnu i odgojno-obrazovnu djelatnost. U tu svrhu podizale su bolnice i domove za njegu bolesnika i staraca, te dječje vrtiće, pučke i razne druge škole za odgoj djece i mladih.

Danas Družba ima oko 650 sestara u 12 zemalja svijeta: Hrvatska, BiH, Srbija, Crna Gora, Bugarska, Italija, Njemačka, Austrija, Kanada, Argentina, Paragvaj i Salomonski Otoci.

Ma gdje bile, sestre se danomice trude sačuvati izvorni duh Družbe, te iz ljubavi prema Bogu otvarati svoje srce potrebnicima našeg vremena.

Pročitaj više

Ustanove

Milosrdna ljubav osvaja svijet

Djelatnost

U skladu s poslanjem Družbe ‒ širiti milosrdnu ljubav, sestre nastoje služiti svim potrebnicima a posebice siromasima. Zato su u izazovima vremena maštovite u ljubavi te prema svojim mogućnostima nastoje biti osjetljive ne samo na stare već i na nove oblike siromaštva.

Djelotvornom snagom ljubavi, praštanja i pomirenja sestre nastoje izgraditi u pravdi svijet, koji pruža nove i bolje mogućnosti, te se trude uvijek i u svim prilikama promicati dostojanstvo ljudske osobe.

Da bi bolje i potpunije postigla svrhu apostolata i apostolskog poslanja Družba je osnivala vlastite ustanove njegujući u njima duh utemeljiteljâ.

Na području Hrvatske djeluju ove ustanove: