ODRŽAN PRVI NACIONALNI SUSRET VINKOVSKE OBITELJI U HRVATSKOJ

Objavljeno: 19. siječnja 2016.

Središnji događaj u Hrvatskoj u Godini suradnje, proglašenoj u međunarodnoj Vinkovskoj obitelji na Duhove 2015., bio je prvi Nacionalni susret Vinkovske obitelji – Hrvatska, održan 16. siječnja 2016. u Duhovno-obrazovnom centru Marijin dvor – Lužnica.

Pojam “Vinkovska obitelj” nastao je godine 1995., a odnosi se na članove više od 260 laičkih, redovničkih ili svećeničkih družbi, zajednica, udruga i pokreta širom svijeta kojima je zajedničko poslanje služenje najsiromašnijima od siromašnih, u duhu svetog Vinka Paulskog. U Hrvatskoj djeluje šest ogranaka Vinkovske obitelji: Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskog – Zagreb, Udruga sv. Vinka Paulskog, Misijska družba (lazaristi), Kćeri kršćanske ljubavi, Marijine sestre od Čudotvorne medaljice i Marijanska-vinkovska mladež. Susret u Lužnici, uz članove iz Hrvatske, okupio je i članove Vinkovskih obitelji iz Slovenije i Bosne i Hercegovine.

Na početku, okupljenima se u ime Družbe sestara milosrdnica, kao domaćina susreta, obratila vrhovna glavarica Družbe s. Miroslava Bradica te pritom pozdravila nazočne, među kojima su bili o. Pavle Novak, provincijal Slovenske provincije Misijske družbe; Igor Pranić, predsjednik Udruge sv. Vinka Paulskog u Hrvatskoj; Petra Štokić, predsjednica Marijanske-vinkovske mladeži – Hrvatska i ostali predstavnici različitih vinkovskih ogranaka iz navedenih država. Nakon zajedničkog euharistijskog slavlja, kojeg je predvodio o. Dario Grbac, uz koncelebraciju subraće lazarista iz Slovenije, slijedio je susret s međunarodnim Povjerenstvom za suradnju Vinkovske obitelji (sa sjedištem u Philadelphiji).

Koordinator Povjerenstva o. Joseph Agostino, član Misijske družbe, pritom je nazočnima izložio viziju organiziranog i djelotvornog djelovanja Vinkovske obitelji u duhu suradnje njezinih različitih ogranaka, koja je sastavni a možda i ključni dio identiteta članova Vinkovske obitelji. Pritom su predstavljeni primjeri dobre prakse koji su ostvareni u različitim zemljama svijeta (primjerice u Brazilu, Španjolskoj, Ukrajini, Slovačkoj) upravo kroz suradničko djelovanje različitih grana Vinkovske obitelji. Navedena svjedočanstva uspješno ostvarenih projekata pomoći najpotrebnijima bila su snažan poticaj na međusobno upoznavanje, umrežavanje i dogovor oko zajedničke formacije članova iz Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine u duhu poslanja Vinka Paulskog. U tom pogledu, što se tiče Vinkovske obitelji – Hrvatska, prvi zajednički iskorak prema ostvarivanju suradničkog djelovanja bila je karitativna akcija provedena tijekom Došašća u kojoj je Vinkovska obitelj – Hrvatska pomogla omogućavanjem godišnje školarine jednoj učenici u potrebi (s područja Slavonije). Nacionalno vijeće Vinkovske obitelji – Hrvatska osnovano je u rujnu 2014. godine, a na području Hrvatske osnovana su tada i četiri područna vijeća sa sjedištima u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku.

Nacionalnom susretu 16. siječnja 2016. prethodio je sastanak međunarodnog Povjerenstva za suradnju održan također u Duhovno-obrazovnom centru Marijin dvor – Lužnica od 13. do 17. siječnja 2016. Sastanak je okupio deset članova navedenog Povjerenstva iz različitih zamalja svijeta (SAD, Haiti, Brazil, Dominikanska Republika, Libanon, Hrvatska, Velika Britanija, Južni Sudan, Peru) i iz različitih ogranaka Vinkovske obitelji. Budući da je jedna od ključnih dimenzija vinkovskog poslanja upravo međusobna suradnja ogranaka Vinkovske obitelji i zajedničko, organizirano djelovanje usmjereno prema najpotrebitijima, zadaća Povjerenstva je promoviranje suradnje između različitih grana na nacionalnim i internacionalnim razinama. To se ostvaruje oblikovanjem i provođenjem različitih formativnih programa, koji vode prema ostvarivanju konkretnih zajedničkih projekata služenja najpotrebnijima.

Upravo zbog uočene važnosti suradnje u zajedničkom poslanju, u međunarodnoj Vinkovskoj obitelji ova godina 2015./2016. proglašena je Godinom suradnje te su u tom smjeru na nacionalnim razinama, poticajima Povjerenstva, već poduzeti konkretni projekti i započeti programi formacije te inicijative s ciljem međusobnog umrežavanja što je Povjerenstvo evaluiralo tijekom svojih sastanaka. Nadalje, Povjerenstvo se osvrnulo na obilježavanje nadolazeće 2017. godine tijekom koje će se u cijeloj Vinkovskoj obitelji obilježiti 400. obljetnica postojanja vinkovske karizme.

s. Veronika Popić


Za potrebnike našeg vremena

Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga – Zagreb

Kroz svoju dugu povijest sestre su u Hrvatskoj i diljem svijeta razvile plodnu socijalno-karitativnu i odgojno-obrazovnu djelatnost. U tu svrhu podizale su bolnice i domove za njegu bolesnika i staraca, te dječje vrtiće, pučke i razne druge škole za odgoj djece i mladih.

Prema zadnjoj statistici (31. 12. 2020.) Družba ima šest provincija i jednu delegaturu, u kojima djeluje 621 sestra, u 85 zajednica, u 12 zemalja svijeta (Hrvatska, BiH, Srbija, Crna Gora, Bugarska, Italija, Njemačka, Austrija, Kanada, Argentina, Paragvaj i Salomonski Otoci).

Ma gdje bile, sestre se danomice trude sačuvati izvorni duh Družbe, te iz ljubavi prema Bogu otvarati svoje srce potrebnicima našeg vremena.

Pročitaj više

Ustanove

Milosrdna ljubav osvaja svijet

Djelatnost

U skladu s poslanjem Družbe ‒ širiti milosrdnu ljubav, sestre nastoje služiti svim potrebnicima a posebice siromasima. Zato su u izazovima vremena maštovite u ljubavi te prema svojim mogućnostima nastoje biti osjetljive ne samo na stare već i na nove oblike siromaštva.

Djelotvornom snagom ljubavi, praštanja i pomirenja sestre nastoje izgraditi u pravdi svijet, koji pruža nove i bolje mogućnosti, te se trude uvijek i u svim prilikama promicati dostojanstvo ljudske osobe.

Da bi bolje i potpunije postigla svrhu apostolata i apostolskog poslanja Družba je osnivala vlastite ustanove njegujući u njima duh utemeljiteljâ.

Na području Hrvatske djeluju ove ustanove: