PORUKA O. TOMAŽA MAVRIČA PRIGODOM SVETKOVINE SVETOG VINKA PAULSKOGA 2019.

Objavljeno: 8. rujna 2019.

Rim, 12. kolovoza 2019.
Na godišnjicu rođenja svete Lujze de Marillac

Svim članovima Vinkovske obitelji

Draga braćo i sestre,
milost i mir Isusov bili uvijek s nama!

U 2017. proslavili smo četiristotu obljetnicu rođenja vinkovske karizme. Zahvalili smo Isusu za karizmu koja je uvijek živa, za sve brojne muškarce i žene po raznim prostranstvima svijeta koji su joj se darivali tijekom ta četiri stoljeća i za one koji nastavljaju svakodnevno nesebično služenje Kristu u osobi siromaha s tolikom zauzetošću, zanosom i ljubavlju.

Po svom božanskom nadahnuću vinkovska nam karizma uvijek označava put koji trebamo slijediti kako bismo odgovorili na brojne rastuće potrebe osoba koje su širom svijeta napuštene, žive na rubu društva i zanemarene su duhovno, materijalno, tjelesno i osjećajno. Kao plod jubilarne godine, mi, članovi različitih ogranaka Vinkovske obitelji diljem svijeta, željeli smo istaknuti inicijativu kojom bismo produbili svoju suradnju i učinkovitost svojim odgovorom na »krik siromaha«.

U tu svrhu, tijekom simpozija Vinkovske obitelji u listopadu 2017., na Trgu svetog Petra, u prisutnosti pape Franje, najavili smo »Savez FAMVIN s beskućnicima« (FHA). FHA je svjetski pothvat usmjeren na beskućništvo pod raznim vidovima. Inicijativa pomaže članovima Vinkovske obitelji suočiti se s nekom od žurnih potreba našega doba na način »prihvaćanja stranca« u naše zajednice.

Pomaganje beskućnicima nije novost raznim ograncima Vinkovske obitelji. Odavno su uspješno angažirani oko rješavanja njihovih ogromnih potreba kako bi iskorjenjivali beskućništvo u svijetu.

Ova je  inicijativa naumila udružiti 150 ogranaka Vinkovske obitelji u borbi protiv problema beskućništva. Inicijativom FHA koordinira međunarodno vijeće; jedinstvena međunarodna komisija prati FHA u svim zemljama svijeta. Posebna joj je svrha pomagati da jedni uče od drugih, da se međusobno pomažu i da zajednički djeluju u pružanju izravne pomoći beskućnicima, a isto tako da surađuju oko njihove zaštite i time postaju snažniji i učinkovitiji. U svrhu ostvarenja cilja međunarodna komisija FHA predlaže brojna sredstva u borbi protiv ove pojave što zahvaća 1,2 milijarde osoba po cijelome svijetu.

Kada govorimo o beskućnicima imamo na umu tri skupine osoba:

  • osobe koje žive na ulici
  • izbjeglice koje su bile primorani napustiti svoje kuće
  • osobe koje žive u nezdravim prostorima.

Nitko od njih ne posjeduje odgovarajući dom pa je stoga beskućnik.

Vrlo sam zahvalan na svim dosadašnjim učinjenim poboljšanjima.

Želio bih istaknuti tri inicijative:

1.dinamična i plodna međunarodna vinkovska Konferencija za beskućnike (Rim, studeni 2018.)

2.doprinos Vinkovske obitelji da, po prvi put, beskućništvo postaje prioritetna tema na jednoj važnoj skupštini Ujedinjenih naroda (Komisija za društveni razvoj, skupština u siječnju 2020.)

3.sudjelovanje u trajnom napretku kampanje FHA »13 kuća«.

Ovogodišnja svetkovina svetog Vinka, na početku V. stoljeća vinkovske karizme, tako postaje čudesna prilika za produbljivanje zauzetosti u FHA-u i naše suradnje među ograncima ili pak započinjanje suradnje i sudjelovanja u toj inicijativi. Cilj je uključenost svih ogranaka Vinkovske obitelji: družbi, laičkih udruženja i udruga iz 158 zemalja gdje je prisutna Vinkovska obitelj.

Brojni ogranci Vinkovske obitelji već su vrlo aktivni u FHA-u. Mnogi drugi su još na putu da to učine.

S ciljem pripreme za slavlje svetkovine svetog Vinka Paulskoga u svim zemljama gdje je prisutna Vinkovska obitelj ovim bih pismom želio pozvati nacionalna vijeća Vinkovske obitelji na ujedinjenost njihovih članova. A u zemljama u kojima još ne postoje, potičem pojedinačno nekoga od odgovornih da sazove sve predstavnike raznih ogranaka. U oba slučaja radi se o vrlo konkretnoj stvari: zauzeti se zajednički na projektu FHA.

Ogranci Vinkovske obitelji mogu sudjelovati u FHA na razne načine:

Poslati FHA-i svoje planove u svezi s beskućništvom. To će FHA-i omogućiti oblikovanje zajedničke mape naših udruženih nastojanja, dokazujući time snažnost služenja  Vinkovske obitelji beskućnicima.

Podijeliti svoje iskustvo s velikom Vinkovskom obitelji. FHA je u potrazi za projektima koji bi mogli uključiti nekog mladog odgovornog za kratku razmjenu iskustava. Možete se isto tako povezati u partnerstva s ostalim skupinama angažiranim u pothvatima na području beskućništva.

Sudjelovati u istraživanju, razmjeni i poukama koje nam mogu pomoći bolje razumjeti brojne nepodnošljive izbjegličke krize, prečesto zaboravljene.

Osim ovih triju gore navedenih točaka, prigodom nadolazeće proslave svetog Vinka, htio bih ohrabriti sve zemlje u kojima  Kampanja »13 kuća« još ne postoji da poduzmu konkretne mjere da on zaživi. To je jedan od pothvata FHA koji ima izravan utjecaj na život beskućnika.

Naziv »13 kuća« dolazi od inicijative svetog Vinka Paulskoga kao odgovor na razorno siromaštvo u Parizu njegova doba. S Kćerima kršćanske ljubavi, s Kongregacijom za misije i s Gospođama kršćanske ljubavi (AIC) on je izgradio 13 kuća za djecu koja ih nisu imala.

Cilj Kampanje »13 kuća« jest uključivanje ogranaka Vinkovske obitelji u dotičnoj zemlji u zajedničku izgradnju smještaja za one koji ga nemaju. Broj kuća ili sredstava za izgradnju koja pomažu oko ostvarenja smještaja za beskućnike varirat će od zemlje do zemlje. U nekim zemljama Vinkovska obitelj može ostvariti dvije ili deset kuća; u drugima pak više od trinaest. U svakom slučaju, svi možemo sudjelovati u Kampanji »13 kuća«. Međunarodna komisija FHA spremna je i željna doprinijeti ostvarenju vašega projekta uz pomoć svoje skupine stručnjaka koji će vas podupirati u planiranju i izvedbi te, ako bude potrebno, putem bratimljenja, kumstava, fondova solidarnosti ili agencija za subvencioniranje pomoći će vam iznaći sredstva potrebna za realizaciju. 

Ohrabrujem međunarodne, nacionalne i lokalne voditelje raznih ogranaka vinkovske obitelji da – zajednički na međunarodnoj, a odvojeno na nacionalnoj i mjesnoj razini – stupe u kontakt s gospođom Jasminom Cajuste, članicom koordinacijskog ureda (fha.info@famvin.org), radi razmjene ili traženja informacija. Možete isto tako otvoriti web stranicu FHA: vfhomelessalliance.org .

Prilažem i link za video koji ohrabruje na sudjelovanje u Kampanji „13 kuća“: https://youtu.be/42xwaMfCjO4.

Nadam se da će svima nama članovima Vinkovske obitelji godišnje slavlje svetkovine svetog Vinka Paulskoga uvijek sve djelotvornije pomoći u službi siromasima. Dok se mi zauzimamo u služenju osobama u potrebi, neke druge se trude odgovoriti na naše potrebe. To postaje posvećena razmjena, sveta zemlja.

Nek nam sveti Vinko Paulski, »mistik kršćanske ljubavi« pomogne sve više i više rasti u našem odnosu s Bogom i siromasima, da prosvijetljeni Duhom i mi sami sve više želimo postati misticima kršćanske ljubavi.

Vaš brat u svetom Vinku,
Tomaž Mavrič, CM,
predsjednik Izvršnog vijeća Vinkovske obitelji

Prijevod s francuskoga:
s. M. Arkanđela Smoljo


Za potrebnike našeg vremena

Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga – Zagreb

Tijekom svoje duge povijesti sestre su u Hrvatskoj i diljem svijeta razvile plodnu socijalno-karitativnu i odgojno-obrazovnu djelatnost. U tu svrhu podizale su bolnice i domove za njegu bolesnika i staraca, dječje vrtiće, pučke i razne druge škole za odgoj djece i mladih.

Prema zadnjoj statistici (30. 6. 2023.) Družba ima šest provincija i jednu delegaturu, u kojima djeluju 572 sestre, u 77 zajednica, u 10 zemalja svijeta (Hrvatska, BiH, Crna Gora, Bugarska, Italija, Austrija, Kanada, Argentina, Paragvaj i Salomonski Otoci).

Ma gdje bile, sestre se danomice trude sačuvati izvorni duh Družbe i iz ljubavi prema Bogu otvarati svoje srce potrebnicima svoga vremena.

Pročitaj više

Ustanove

Milosrdna ljubav osvaja svijet

Djelatnost

U skladu s poslanjem Družbe ‒ širiti milosrdnu ljubav, sestre nastoje služiti svim potrebnicima a posebice siromasima. Zato su u izazovima vremena maštovite u ljubavi te prema svojim mogućnostima nastoje biti osjetljive ne samo na stare već i na nove oblike siromaštva.

Djelotvornom snagom ljubavi, praštanja i pomirenja sestre nastoje izgraditi u pravdi svijet koji pruža nove i bolje mogućnosti te se trude uvijek i u svim prilikama promicati dostojanstvo ljudske osobe.

Da bi bolje i potpunije postigla svrhu apostolata i apostolskog poslanja, Družba je osnivala vlastite ustanove njegujući u njima duh utemeljiteljâ.

Na području Hrvatske djeluju ove ustanove: