Program za Godinu posvećenog života

Objavljeno: 1. studenoga 2014.

Godina posvećenog života proglašena je prigodom 50. obljetnice objavljivanja Dekreta Drugog vatikanskog koncila o prilagođenoj obnovi redovničkog života Perfectae caritatis (28. listopada 1965.)


1. Godina posvećenog života na međunarodnoj razini


U Godini posvećenog života, koja kao geslo ima «Posvećeni život u današnjoj Crkvi: evanđelje, proroštvo, nada» na međunarodnoj je razini predviđeno nekoliko skupova i zajedničkih događaja:

– Otvaranje Godine posvećenog života, Rim, 30. studenog 2014. (prva nedjelja došašća) s molitvenim bdjenjem uoči otvorenja

– Ekumenski kongres redovnikâ i redovnicâ, Rim, 22. – 24. siječnja 2015., s molitvenim bdjenjem posljednjeg dana

– Seminar za odgojitelje i odgojiteljice u posvećenom životu, Rim, 8. – 11. travnja 2015., s molitvenim bdjenjem posljednjeg dana

– Radionica za mlade redovnike i redovnice, Rim, 23.-26. rujna 2015.

– Sabor posvećenog života u jedinstvu, s temom «Posvećeni život u Crkvi – nasljedovanje evanđelja prema budućnosti», Rim, 24. siječnja – 2. veljače 2016.
(U okviru sabora održat će se poseban skup za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života s temom «Evanđeosko nasljedovanje – trajni oblik života u Crkvi, pema budućnosti. Procesi koji su u tijeku», Rim, 27.-30. siječnja 2016.; osim toga će se u okviru sabora održati i posebni skupovi za monaški život, za svjetovne ustanove i za «Ordo virginum»)

– Molitveno bdjenje u Sv. Petru «Proroštvo, svetost i mučeništvo u svijetu», Rim, 30. siječnja 2016. u 20 sati

– Audijencija kod Svetog Oca, Rim, 1. veljače 2016.

– Euharistijsko slavlje na zaključenju Godine posvećenog života, Rim, 2. veljače 2016.


Za biskupijsku, regionalnu, nacionalnu i kontinentalnu razinu predlažu se i sugeriraju:

I. ISTRAŽIVAČKE RADIONICE u organizaciji papinskih sveučilišta koja vode redovnički redovi o temama i pitanjima (quaestiones) povezanima s posvećenim životom 50 godina od Drugoga vatikanskog koncila.

II. MEMORIA SANCTORUM posvećenog života. Stationes u mjestima od posebnog značenja za apostolat u svijetu.

III. MEMORIA MARTYRUM 20. i 21. stoljeća. Stationes u mjestima posebnog svjedočenja u svijetu.

IV. «CRKVA KOJA IZLAZI». Putovi svjedočenja evanđelja koje utvrđuju i zajednički provode apostolske ustanove, družbe apostolskog života, monaške ustanove, svjetovne ustanove, ordo virginum, nove ustanove.

V. SVJETSKI MOLITVENI LANAC MEĐU SAMOSTANIMA. Stationes u samostanima od posebnog značenja za monaštvo u svijetu.

VI. VIA PULCHRITUDINIS. «Za jedno molim Jahvu, samo to ja tražim: da živim u domu Jahvinu sve dane života svoga, da uživam milinu Jahvinu i dom njegov gledam» (Ps 27,4). Umjetnički jezici u posvećenom životu za kontemplaciju i naviještanje istine i ljepote vjere.

VII. STUDIUM Kongregacije za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života [Interdisciplinarna škola za formaciju u crkvenom učenju i u kanonskim odredbama o posvećenom životu]. On-line monaški odsjek za monahinje.

2. Godina posvećenog života na nacionalnoj razini u Hrvatskoj

U prigodnom pismu redovnicima, redovnicama i posvećenim laicima dubrovački biskup Mate Uzinić, predsjednik Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za uszanove posvećenog života i družbe apostolskog života, poziva na suradnju i obavještava o događajima koji se za sada planiraju na nacionalnoj razini:

a) Nacionalni susret «svih redovnika i redovnica i Bogu posvećenih laika, redovničkih pripravnika, biskupijskih povjerenika za posvećeni život, kao i laika povezanih s redovničkim zajednicama preko trećih redova», Marija Bistrica, 14. ožujka 2015.

b) «Redovnice, redovnici i posvećeni laici će svojim svjedočanstvom aktivno sudjelovati u predprogramu drugog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji koji će se održati na Trsatu u nedjelju, 19. travnja 2014.»

c) Redovnički dani 2015., u Zagrebu i Splitu, progovorit će o ostvarenju ciljeva Godine posvećenog života, a oni su, prema pročelniku Kongregacije za UPŽ i DAŽ, kardinalu Joaou Braz de Avizu, «sa zahvalnošću se spomenuti nedavne prošlosti», «s nadom prigrliti budućnost» i «sa strašću živjeti sadašnjost».

«Neka Božjom pomoću i zagovorom blažene Djevice Marije Godina posvećenog života bude plodonosna za sve nas, kako bi posvećeni život, koji i u našoj domovini ima slavnu prošlost, mogao biti tako autentično življen i u sadašnjosti te postati izazov i za budućnost svima onima koje Bog poziva da mu se posvećenim životom stave potpuno na raspolaganje», piše na kraju svog pisma biskup Mate Uzinić.
Za potrebnike našeg vremena

Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga – Zagreb

Kroz svoju dugu povijest sestre su u Hrvatskoj i diljem svijeta razvile plodnu socijalno-karitativnu i odgojno-obrazovnu djelatnost. U tu svrhu podizale su bolnice i domove za njegu bolesnika i staraca, te dječje vrtiće, pučke i razne druge škole za odgoj djece i mladih.

Prema zadnjoj statistici (31. 12. 2020.) Družba ima šest provincija i jednu delegaturu, u kojima djeluje 621 sestra, u 85 zajednica, u 12 zemalja svijeta (Hrvatska, BiH, Srbija, Crna Gora, Bugarska, Italija, Njemačka, Austrija, Kanada, Argentina, Paragvaj i Salomonski Otoci).

Ma gdje bile, sestre se danomice trude sačuvati izvorni duh Družbe, te iz ljubavi prema Bogu otvarati svoje srce potrebnicima našeg vremena.

Pročitaj više

Ustanove

Milosrdna ljubav osvaja svijet

Djelatnost

U skladu s poslanjem Družbe ‒ širiti milosrdnu ljubav, sestre nastoje služiti svim potrebnicima a posebice siromasima. Zato su u izazovima vremena maštovite u ljubavi te prema svojim mogućnostima nastoje biti osjetljive ne samo na stare već i na nove oblike siromaštva.

Djelotvornom snagom ljubavi, praštanja i pomirenja sestre nastoje izgraditi u pravdi svijet, koji pruža nove i bolje mogućnosti, te se trude uvijek i u svim prilikama promicati dostojanstvo ljudske osobe.

Da bi bolje i potpunije postigla svrhu apostolata i apostolskog poslanja Družba je osnivala vlastite ustanove njegujući u njima duh utemeljiteljâ.

Na području Hrvatske djeluju ove ustanove: