Razmatanje za drugi dan u korizmi: Bog vas ljubi!

Objavljeno: 6. ožujka 2014.

RAZMATRANJE ZA 2. DAN KORIZME:

Bog vas ljubi!

Na pitanje: “Zašto je Isus umro?», Crkva apostolska odgovara: “Za naše grijehe”; na pitanje: “A zašto je umro za naše grijehe? ”, odgovor koji rasvjetljuje vjeru Crkve bio bi: “Jer nas je ljubio!” “Ljubio nas je i sebe predao za nas” (Ef 5,2): “Ljubio me je i sebe samog predao za mene”  (Gal 2,20); “Krist je ljubio Crkvu te sebe predao za nju” (Ef 5,25). To je, kao što se vidi, prvobitna (temeljna) istina koja smiruje, koja sve prožima i koja vrijedi kako za cijelu Crkvu tako i za svakog pojedinca.

Sveti Ivan evanđelista, čije je evanđelje najmlađe, ovu objavu primjenjuje na zemaljskog Isusa: “Veće ljubavi nitko nema od ove, govori Isus u Ivanovu evanđelju, da tko život svoj položi za svoje prijatlje!” (Iv 15,13s).

Ovaj odgovor na “zašto” muke Kristove je uistinu definitivan i ne dopušta druga pitanja. Ljubio nas je jer nas je ljubio i dosta! Ljubav Božja doista nema “zašto”, ona je besplatna! Jedina uistinu i potpuno besplatna ljubav na svijetu koja ne traži ništa za sebe (već ima sve!), samo daruje, ili bolje: daruje se. “U ovom je ljubav: ne da smo mi ljubili Boga, nego – on je ljubio nas… Mi ljubimo jer on nas prije uzljubi” (1Iv 4,10.19).

Isus je, dakle, patio i umro slobodno, iz ljubavi. Ne slučajno, ne iz nužde, ne iz nekih mračnih povijesnih razloga ili sila koje su ga nadvladale bez njegova znanja ili protiv njegove volje. Tko zaključuje tako,  iskrivljuje evanđelje, uklanja dušu. Jer evanđelje nije drugo nego radosna vijest Božje ljubavi u Kristu Isusu.  Ne samo Evenđelje, nego i cijela Biblija nije drugo nego: vijest o neshvatljivom misteriju Božje ljubavi prema čovjeku. Ako bi sve Pismo zajedno govorilo, ako bi se, kojim čudom, sva pisana riječ pretvorila u izgovorenu, u glas, ovaj glas, jači od morskih valova, vikao bi: “Bog vas ljubi!”

Padre Reniero Cantalamessa


Za potrebnike našeg vremena

Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga – Zagreb

Kroz svoju dugu povijest sestre su u Hrvatskoj i diljem svijeta razvile plodnu socijalno-karitativnu i odgojno-obrazovnu djelatnost. U tu svrhu podizale su bolnice i domove za njegu bolesnika i staraca, te dječje vrtiće, pučke i razne druge škole za odgoj djece i mladih.

Danas Družba ima oko 650 sestara u 12 zemalja svijeta: Hrvatska, BiH, Srbija, Crna Gora, Bugarska, Italija, Njemačka, Austrija, Kanada, Argentina, Paragvaj i Salomonski Otoci.

Ma gdje bile, sestre se danomice trude sačuvati izvorni duh Družbe, te iz ljubavi prema Bogu otvarati svoje srce potrebnicima našeg vremena.

Pročitaj više

Ustanove

Milosrdna ljubav osvaja svijet

Djelatnost

U skladu s poslanjem Družbe ‒ širiti milosrdnu ljubav, sestre nastoje služiti svim potrebnicima a posebice siromasima. Zato su u izazovima vremena maštovite u ljubavi te prema svojim mogućnostima nastoje biti osjetljive ne samo na stare već i na nove oblike siromaštva.

Djelotvornom snagom ljubavi, praštanja i pomirenja sestre nastoje izgraditi u pravdi svijet, koji pruža nove i bolje mogućnosti, te se trude uvijek i u svim prilikama promicati dostojanstvo ljudske osobe.

Da bi bolje i potpunije postigla svrhu apostolata i apostolskog poslanja Družba je osnivala vlastite ustanove njegujući u njima duh utemeljiteljâ.

Na području Hrvatske djeluju ove ustanove: