Razmatranje za 36. dan korizme: Križ je Božji “da” svijetu

Objavljeno: 16. travnja 2014.

RAZMATRANJE ZA TRIDESET I ŠESTI DAN KORIZME:

Križ je Božji “da” svijetu

U svojoj muci – piše sveti Pavao Timoteju – Isus Krist “posvjedoči lijepo svjedočanstvo” (1Tim 6,13). Pitamo se: svjedočanstvo čega? Ne istinu njegova života i njegova slučaja. Mnogi su mrtvi, i umiru također danas, zbog nekog krivog razloga, vjerujući da je pravedan. Uskrsnuće, ono je svjedočanstvo istine o Kristu: “po Čovjeku kojega odredi, pred svima ovjerovi uskrisivši ga od mrtvih” (Dj 17,31).

Smrt ne svjedoči istinu, već ljubav Kristovu. Od ove ljubavi ona čini najveći dokaz: “Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje. (Iv 15,13).

Netko bi mogao prigovoriti da postoji veća ljubav od one položiti svoj život za svoje prijatelje: dati svoj ​​život za svoje neprijatelje. No, to je upravo ono što je Isus učinio: “Doista, dok mi još bijasmo nemoćni, Krist je, već u to vrijeme, za nas bezbožnike umro – piđe apostol Pavao u poslanici RImljanima. Zbilja, jedva bi tko za pravedna umro; možda bi se za dobra tko i odvažio umrijeti. A Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako: dok još bijasmo grešnici, Krist za nas umrije (Rim 5,6-8). “Ljubio nas je dok još bijasmo neprijatelji, da bi nas učinio prijateljima” (Augustin, Komentar Prve Ivanove poslanice, 9,9 (PL 35, 2051).

Izvjesna jednostranost: “teologije križa” može učiniti da zaboravimo bitno. Križ nije samo Božji sud nad svijetom, opovrgavanje njegove mudrosti i objava njegova grijeha. To nije Božji NE svijetu već DA njegove ljubavi: “Nepravda, realnost zla – piše papa Benedikt XVI. u svojoj knjizi o Isusu – ne mogu jednostavno biti ignorirane, prepušteni sami sebi. Mora biti odložena, pobjeđena. Ovo je istinsko milorđe. A sada, budući da ljudi nisu u stanju, to je učinio sam Bog – to je bezuvjetna Božja dobrota” (Usp. J. Ratzinger – Benedikt XVI., Isus iz Nazareta, II., Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2011, 151).


Za potrebnike našeg vremena

Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga – Zagreb

Kroz svoju dugu povijest sestre su u Hrvatskoj i diljem svijeta razvile plodnu socijalno-karitativnu i odgojno-obrazovnu djelatnost. U tu svrhu podizale su bolnice i domove za njegu bolesnika i staraca, te dječje vrtiće, pučke i razne druge škole za odgoj djece i mladih.

Prema zadnjoj statistici (31. 12. 2020.) Družba ima šest provincija i jednu delegaturu, u kojima djeluje 621 sestra, u 85 zajednica, u 12 zemalja svijeta (Hrvatska, BiH, Srbija, Crna Gora, Bugarska, Italija, Njemačka, Austrija, Kanada, Argentina, Paragvaj i Salomonski Otoci).

Ma gdje bile, sestre se danomice trude sačuvati izvorni duh Družbe, te iz ljubavi prema Bogu otvarati svoje srce potrebnicima našeg vremena.

Pročitaj više

Ustanove

Milosrdna ljubav osvaja svijet

Djelatnost

U skladu s poslanjem Družbe ‒ širiti milosrdnu ljubav, sestre nastoje služiti svim potrebnicima a posebice siromasima. Zato su u izazovima vremena maštovite u ljubavi te prema svojim mogućnostima nastoje biti osjetljive ne samo na stare već i na nove oblike siromaštva.

Djelotvornom snagom ljubavi, praštanja i pomirenja sestre nastoje izgraditi u pravdi svijet, koji pruža nove i bolje mogućnosti, te se trude uvijek i u svim prilikama promicati dostojanstvo ljudske osobe.

Da bi bolje i potpunije postigla svrhu apostolata i apostolskog poslanja Družba je osnivala vlastite ustanove njegujući u njima duh utemeljiteljâ.

Na području Hrvatske djeluju ove ustanove: