Sestra Janjka Mazić obranila doktorski rad

Objavljeno: 24. studenoga 2021.

Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u srijedu 17. studenoga 2021. godine, sestra Janjka Mazić, članica Družbe sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga – Provincije Majke Dobrog Savjeta – Rijeka, obranila je doktorski rad „Pastoral psihički oboljelih odraslih osoba u Republici Hrvatskoj“.

U Povjerenstvu za obranu doktorskog rada bili su: prof. dr. sc. Josip Šimunović, predsjednik; izv. prof. dr. sc. Nikola Vranješ, mentor-član; doc. dr. sc. Josip Bošnjaković, sumentor-vanjski član, prof. dr. sc. Alojzije Čondić, vanjski član i doc. dr. sc. Mijo Nikić, vanjski član. Povjerenstvo je obranu rada ocijenilo najvišom ocjenom, summa cum laude. Zbog epidemiološke situacije svečanost javne obrane doktorskog rada odvijala se uz manji broj sudionika, a prof. dr. sc. Alojzije Čondić tijekom obrane sudjelovao je online.

Doktorski rad Pastoral psihički oboljelih odraslih osoba u Republici Hrvatskoj koncipiran je u četiri poglavlja. Premda je središnja tema ovog rada pastoral psihički oboljelih osoba, potrebno je bilo stvoriti širi kontekstualni okvir koji se odnosi na govor o zdravlju i bolesti u biblijskom kontekstu i kontekstu suvremenog društva.

U prvom poglavlju autorica polazi od predstavljanja biblijskog poimanju zdravlja te ukazuje na osnovne karakteristike koje prate depresiju, shizofreniju i posttraumatski stresni poremećaj.

Drugo poglavlje iznosi glavne naglaske razumijevanja zdravlja u suvremenom društvenom kontekstu, a zatim predstavlja organizaciju skrbi za psihički oboljele osobe koja se ostvaruje u zdravstveno-socijalnim ustanovama u Republici Hrvatskoj.

U trećem poglavlju autorica metodom teološko-pastoralnog razlučivanja polazi od sakramentalnog izvorišta pastorala bolesnika te u svjetlu glavnih elemenata sakramenata propituje mogućnosti aktivnog sudjelovanja psihički oboljelih osoba u životu Crkve. Poseban naglasak stavljen je na aktualnu pastoralnu praksu koja je prisutna u bolnicama i ustanovama socijalne skrbi te doprinos pastoralu psihički oboljelih odraslih osoba koji se prepoznaje u radu crkvenih bračnih i obiteljskih savjetovališta u Republici Hrvatskoj.

U prvom dijelu četvrtog poglavlja izložena je dinamična narav pastorala psihički oboljelih osoba kako bi se, u drugom dijelu istog poglavlja, na temelju teološko-pastoralnog razlučivanja, ispitale pretpostavke glede pastorala psihički oboljelih osoba te prepoznali izazovi za pastoralno djelovanje.

U zaključku autorica iznosi perspektive za pastoralno djelovanje koje su usmjerene prema ostvarivanju i unaprjeđenju pastorala psihički oboljelih osoba.

Janjka Mazić rođena je 29. srpnja 1977. godine u Tuzli. Nakon završene osnovne škole upisala je Srednju medicinsku školu u Tuzli. Po završetku trećeg razreda srednje škole odlazi u samostan Družbe sestara milosrdnica, u Rijeku. Prve redovničke zavjete položila je 1998. godine, a doživotne 2003. u Rijeci.

Diplomirala je Teologiju u Rijeci – područni studij Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2006. godine. Godine 2012. upisuje Poslijediplomski sveučilišni studij licencijata i doktorata na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Specijalizacija u pastoralnoj teologiji. Licencijatski rad na temu Djelatnost sestara milosrdnica u službi pastoralno-zdravstvene skrbi u današnjim društvenim prilikama izradila je pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Nikole Vranješa i obranila 2019. godine.

Trenutno radi kao vjeroučiteljica u OŠ Kraljevica i u OŠ Vladimira Nazora u Crikvenici.


Za potrebnike našeg vremena

Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga – Zagreb

Tijekom svoje duge povijesti sestre su u Hrvatskoj i diljem svijeta razvile plodnu socijalno-karitativnu i odgojno-obrazovnu djelatnost. U tu svrhu podizale su bolnice i domove za njegu bolesnika i staraca, dječje vrtiće, pučke i razne druge škole za odgoj djece i mladih.

Prema zadnjoj statistici (30. 6. 2023.) Družba ima šest provincija i jednu delegaturu, u kojima djeluju 572 sestre, u 77 zajednica, u 10 zemalja svijeta (Hrvatska, BiH, Crna Gora, Bugarska, Italija, Austrija, Kanada, Argentina, Paragvaj i Salomonski Otoci).

Ma gdje bile, sestre se danomice trude sačuvati izvorni duh Družbe i iz ljubavi prema Bogu otvarati svoje srce potrebnicima svoga vremena.

Pročitaj više

Ustanove

Milosrdna ljubav osvaja svijet

Djelatnost

U skladu s poslanjem Družbe ‒ širiti milosrdnu ljubav, sestre nastoje služiti svim potrebnicima a posebice siromasima. Zato su u izazovima vremena maštovite u ljubavi te prema svojim mogućnostima nastoje biti osjetljive ne samo na stare već i na nove oblike siromaštva.

Djelotvornom snagom ljubavi, praštanja i pomirenja sestre nastoje izgraditi u pravdi svijet koji pruža nove i bolje mogućnosti te se trude uvijek i u svim prilikama promicati dostojanstvo ljudske osobe.

Da bi bolje i potpunije postigla svrhu apostolata i apostolskog poslanja, Družba je osnivala vlastite ustanove njegujući u njima duh utemeljiteljâ.

Na području Hrvatske djeluju ove ustanove: