Sv. Lujza de Marillac i štovanje Presvetog Trojstva

Objavljeno: 3. lipnja 2012.

Sv. Lujza de Marillac, bila je velika štovateljica Presvetog Trojstva.

Socijalno Lujzino djelovanje podržavao je veoma intenzivan duhovni život, koji se oslanjao na određene točke, vezane, dakako, uz duhovnost i vjerski mentalitet onog vremena, ali i uz neke određene, veoma osobne teološki osnovane poglede. Te određene čvrste točke bile su, sažeto rečeno, otajstvo Presvetog Trojstva, Utjelovljenje, Duh Sveti, Majka Božja.

U njenoj pobožnosti prema Presvetom Trojstvu jedan pisac ističe: „I usred mnogih svojih poslova i djelovanja, Lujza je uvijek uspijevala u sebi naći utočište, u kojem je znala da prebiva božanski Gost, Bog Jedan i Trojstven.

Među činjenicama koje se najviše ističu u Lujzinom duhovnom životu i iskustvu jest njeno beskonačno i zanosno udivljenje pred beskrajnom veličinom Božjom. Njena pobožnost nije sentimentalna, nego duboko teološki ukorijenjena“.

Trojstvo znači: „Otac, Sin i Duh Sveti, tri Božanske Osobe koje su u svom nutarnjem životu međusobno povezane i prema vani se očituju, ali njih i unutar i prema vani uvijek pokreće ljubav. Prema tome, ljubav je ključ koji dopušta ulaz u spoznavanje Boga“. –„Tko ne ljubi, ne poznaje Boga“ – pisala je Lujza – jer nije moguće istinski spoznati ljubav ako se ne dožive njeni nutarnji pokreti“. Samo ljubav daje shvaćanje veličine Božje, a ne radi se, kako je to Lujza još naznačila „o bilo kakvom shvaćanju, nego dubokom i osjećajnom tako da onaj tko bude imao više ljubavi, više će biti dionik te božanske svjetlosti i spoznaje koje će je ražariti svetom ljubavlju“.


ŠTOVANJE PRESVETOG TROJSTVA

Slavim Te,

Presveto Trojstvo,

jedan Bože u trima osobama,

Oče, Sine i Duše Sveti


Zahvaljujem Ti za milosti

koje sam primila

od Tvoje dobrote.


Darujem Ti svoje srce

i sve što mi pripada

kako bih uvijek

vršila Tvoju svetu volju.


Podaj mi snage, molim Te,

o moj Bože,

da dan provedem tako

da Te ne uvrijedim

i ne nanesem nepravdu

svome bližnjemu.


(Iz knjige, Molimo s Majkom Lujzom)


Tekst priredila, s. Stjepanka Stanić.


Za potrebnike našeg vremena

Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga – Zagreb

Tijekom svoje duge povijesti sestre su u Hrvatskoj i diljem svijeta razvile plodnu socijalno-karitativnu i odgojno-obrazovnu djelatnost. U tu svrhu podizale su bolnice i domove za njegu bolesnika i staraca, dječje vrtiće, pučke i razne druge škole za odgoj djece i mladih.

Prema zadnjoj statistici (30. 6. 2023.) Družba ima šest provincija i jednu delegaturu, u kojima djeluju 572 sestre, u 77 zajednica, u 10 zemalja svijeta (Hrvatska, BiH, Crna Gora, Bugarska, Italija, Austrija, Kanada, Argentina, Paragvaj i Salomonski Otoci).

Ma gdje bile, sestre se danomice trude sačuvati izvorni duh Družbe i iz ljubavi prema Bogu otvarati svoje srce potrebnicima svoga vremena.

Pročitaj više

Ustanove

Milosrdna ljubav osvaja svijet

Djelatnost

U skladu s poslanjem Družbe ‒ širiti milosrdnu ljubav, sestre nastoje služiti svim potrebnicima a posebice siromasima. Zato su u izazovima vremena maštovite u ljubavi te prema svojim mogućnostima nastoje biti osjetljive ne samo na stare već i na nove oblike siromaštva.

Djelotvornom snagom ljubavi, praštanja i pomirenja sestre nastoje izgraditi u pravdi svijet koji pruža nove i bolje mogućnosti te se trude uvijek i u svim prilikama promicati dostojanstvo ljudske osobe.

Da bi bolje i potpunije postigla svrhu apostolata i apostolskog poslanja, Družba je osnivala vlastite ustanove njegujući u njima duh utemeljiteljâ.

Na području Hrvatske djeluju ove ustanove: