Svetkovina Presvetog Tijela i Krvi Kristove – Tijelovo

Objavljeno: 29. svibnja 2013.

Papa u miru, Benedikt XVI. u svom Apostolskom pismu za Godinu vjere potiče vjernike da svoju vjeru hrane liturgijo, a na poseban način euharistijom. Tako u Porta Fidei u br. 9. kaže: “Želimo da ova Godina pobudi u svim vjernicima nadahnuće da ispovijedaju vjeru u punini i s obnovljenim uvjerenjem, s pouzdanjem i nadom. Bit će to također dobra prigoda za intenzivnije slavljenje vjere u liturgiji, i na osobit način u euharistiji, koja je “vrhunac kojemu teži djelovanje Crkve i ujedno… vrelo iz kojega struji sva njezina snaga” [14]. Istodobno, želimo da svjedočanstvo života vjernika bude sve vjerodostojnije. Ponovno otkriti sadržaje vjere koju se ispovijeda, slavi, živi i moli [15], te razmišljati o samom činu vjere, je zadaća koju svaki vjernik mora osobno ispuniti, osobito u ovoj Godini”.

I naši utemeljitelji sv. Vinko Paulski i sv. Lujza de Marillac poticali su sestre na dostojno slavljenje Euharistije. Osobito su ih poticali na svakodnevnu pripremu za Euharistiju ispitom savjesti, razmatranjem, šutnjom.

Sv. Vinko je govorio:


  • Glavno sredstvo za dobru pričest jest ispovijed i želja za svetom pričesti.
  • Neka ta želja bude uvijek kao nova želja, kao da se već dugo nismo pričestili i neka nema druge svrhe nego sjedinjenje s Gospodinom.
  • Pričest je najveće dobro jer nas ujedinjuje s Bogom.
  • Svetogrdna pričest je smrt za dušu. O duši koja nedostojno prima Gospodina možemo reći da je mrtva, jer nema milosnog života. Mrtva je dok god je u tom stanju. Primamo svoju osudu ako se svetogrdno pričešćujemo.
  • I znajte da je glavna priprava za dobru pričest u tome da se ispovijedite, da se oslobodite loših navika i svake privrženosti rođacima, prijateljima i mjestima prema kojima biste mogle imati sklonosti.
  • Idite dnevno na svetu misu, ali idite s osobitom pobožnošću.
  • Tko se dobro pričesti, sve čini dobro.
  • Duša koja se dobro pričesti nosi Boga u srcu, ona širi ugodan miris, ona sve čini pred Bogom i njemu za ljubav.
  • Kći kršćanske ljubavi koja se dostojno pričešćuje i sve ostalo čini dobro. Njeno je srce Božji tabernakul.
  • Već u predvečerje oraspoložite svoje srce: Sutra ću te primiti, Bože moj.


Ovo su samo neke od mnogobrojnih misli sv. Vinka o Presvetom Oltarskom Sakramentu.

Jednako tako sv. Lujza svakodnevno se pripremala za Presvetu Pričest. Ona je prije Pričesti molila ovako:


MOLITVA PRIJE SVETE PRIČESTI

Duše Sveti ljubavi Oca i Sina,

dođi, očisti i ukrasi moju dušu

da se svidi mome Spasitelju i da ga primim

njemu na čast, a sebi na spasenje.


Svim srcem Te želim, o anđeoski Kruše!

Ne gledaj na moju nevrijednost

koja me od Tebe udaljuje,

već na svoju ljubav koja me tako često poziva

da Ti se približim.


Daruj mi se sav, molim Te, o moj Bože,

da me posve osvoji Tvoja dragocjena Krv,

Tvoja sveta duša, tvoje slavno božanstvo koje štujem

u Presvetom Oltarskom Sakramentu.


O dragi Isuse, o dobri Isuse!

Moj Bože i sve moje,

smiluj se svim dušama koje si otkupio

svojom dragocjenom krvlju.

Utisni im u srca jasan znak svoje ljubavi

da budu zahvalne za Tvoju ljubav

koja nam je u ovom svetom Sakramentu darovana.


Tebi iskazujem čast koja Ti pripada od vječnosti.

Uvijek ću Te štovati s presvetom Djevicom

i svima svetima zbog svih milosti

koje si mi darovao po svojoj Ljubavi!


Priredila: S. Stjepanka Stanić


Za potrebnike našeg vremena

Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga – Zagreb

Kroz svoju dugu povijest sestre su u Hrvatskoj i diljem svijeta razvile plodnu socijalno-karitativnu i odgojno-obrazovnu djelatnost. U tu svrhu podizale su bolnice i domove za njegu bolesnika i staraca, te dječje vrtiće, pučke i razne druge škole za odgoj djece i mladih.

Danas Družba ima oko 650 sestara u 12 zemalja svijeta: Hrvatska, BiH, Srbija, Crna Gora, Bugarska, Italija, Njemačka, Austrija, Kanada, Argentina, Paragvaj i Salomonski Otoci.

Ma gdje bile, sestre se danomice trude sačuvati izvorni duh Družbe, te iz ljubavi prema Bogu otvarati svoje srce potrebnicima našeg vremena.

Pročitaj više

Ustanove

Milosrdna ljubav osvaja svijet

Djelatnost

U skladu s poslanjem Družbe ‒ širiti milosrdnu ljubav, sestre nastoje služiti svim potrebnicima a posebice siromasima. Zato su u izazovima vremena maštovite u ljubavi te prema svojim mogućnostima nastoje biti osjetljive ne samo na stare već i na nove oblike siromaštva.

Djelotvornom snagom ljubavi, praštanja i pomirenja sestre nastoje izgraditi u pravdi svijet, koji pruža nove i bolje mogućnosti, te se trude uvijek i u svim prilikama promicati dostojanstvo ljudske osobe.

Da bi bolje i potpunije postigla svrhu apostolata i apostolskog poslanja Družba je osnivala vlastite ustanove njegujući u njima duh utemeljiteljâ.

Na području Hrvatske djeluju ove ustanove: