U Isusovu su Križu svi križevi svijeta

Objavljeno: 21. travnja 2019.

Papa na Križnom putu: U Isusovu su Križu svi križevi svijeta

Na kraju pobožnosti Križnoga puta papa Franjo upravio je Isusu molitvu da oživi u nama nadu u uskrsnuće i u konačnu pobjedu nad svakim zlom i svakom smrću

Amedeo Lomonaco; Ariana Anić – Vatikan

Put križa prolazi periferijama svijeta, ranama čovječanstva i Crkvom – istaknuo je papa Franjo na kraju pobožnosti Križnoga puta održanoga sinoć u rimskom Koloseumu. Papin je govor bio molitva u kojoj je zazvao Isusa da nam pomogne u Njegovu Križu vidjeti sve križeve svijeta. Bio je to sedmi Križni put koji je predvodio papa Franjo, a za koji je meditacije, usredotočene na temu „S Kristom i sa ženama na putu križa“, napisala misionarka sestra Eugenia Bonetti.

Žedni pravednosti i mira

Papa Franjo je istaknuo križ ljudi gladnih kruha i ljubavi, te onaj osamljenih osoba koje su napustila čak vlastita djeca i rodbina. Tu su i križevi osoba žednih pravednosti i mira, zatim onih koje nemaju utjehu vjere i starijih osoba koje se vuku pod teretom godinā i samoće.

Križ migranata i mališana

Križ je također – dodao je Papa – rezultat kulture odbacivanja, svijeta koji tlači najranjivije i nezaštićene. Križ migranata koji nalaze zatvorena vrata zbog straha i srca blindirana političkim računicama; križ mališana, ranjenih u njihovoj nevinosti i njihovoj čistoći.

Križ obitelji i Bogu posvećenih osoba

Među križevima svijeta nalaze se i križevi čovječanstva koje luta u mraku nesigurnosti i tami kulture trenutnoga; križevi obitelji razorenih nevjerom, zavođenjem Zloga ili ubilačkom lakoćom i samoljubljem. Papa je spomenuo i križ Bogu posvećenih osoba koje neumorno nastoje donijeti u svijet Gospodinovo svjetlo, i koje se osjećaju odbijenima, ismijanima i poniženima. Kao i križ redovnikā i redovnicā koji su zaboravili svoju prvu ljubav.

Križ naših slabosti

Još je jedan križ onaj djece Božje koja nastoje živjeti prema Gospodinovoj Riječi, ali ih marginaliziraju i odbacuju čak i njihove obitelji i njihovi vršnjaci. Na njega se nadovezuje križ naših slabosti, našega licemjerja, naših prevara, naših grijeha i naših brojnih neostvarenih obećanja.

Križevi Crkve

I Kristova zaručnica, Crkva, ima svoj križ. Križ Tvoje Crkve koja se, vjerna Tvojem evanđelju, napreže kako bi Tvoju ljubav donijela čak i među same krštenike; Križ Crkve, Tvoje zaručnice, koja se osjeća stalno napadnuta iznutra i izvana – rekao je Papa.

Isusova nada

I na kraju, tu je i križ našega zajedničkog doma koji ozbiljno vene pred našim egoističnim očima zaslijepljenima pohlepom i moći – istaknuo je Papa te za sve te križeve svijeta zazvao jedinu nadu koja spašava čovjeka. Gospodine Isuse, oživi u nama nadu uskrsnuća i Tvoje konačne pobjede nad svakim zlom i svakom smrću – rekao je papa Franjo.

(Vatikan News)


Za potrebnike našeg vremena

Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga – Zagreb

Kroz svoju dugu povijest sestre su u Hrvatskoj i diljem svijeta razvile plodnu socijalno-karitativnu i odgojno-obrazovnu djelatnost. U tu svrhu podizale su bolnice i domove za njegu bolesnika i staraca, te dječje vrtiće, pučke i razne druge škole za odgoj djece i mladih.

Danas Družba ima oko 650 sestara u 12 zemalja svijeta: Hrvatska, BiH, Srbija, Crna Gora, Bugarska, Italija, Njemačka, Austrija, Kanada, Argentina, Paragvaj i Salomonski Otoci.

Ma gdje bile, sestre se danomice trude sačuvati izvorni duh Družbe, te iz ljubavi prema Bogu otvarati svoje srce potrebnicima našeg vremena.

Pročitaj više

Ustanove

Milosrdna ljubav osvaja svijet

Djelatnost

U skladu s poslanjem Družbe ‒ širiti milosrdnu ljubav, sestre nastoje služiti svim potrebnicima a posebice siromasima. Zato su u izazovima vremena maštovite u ljubavi te prema svojim mogućnostima nastoje biti osjetljive ne samo na stare već i na nove oblike siromaštva.

Djelotvornom snagom ljubavi, praštanja i pomirenja sestre nastoje izgraditi u pravdi svijet, koji pruža nove i bolje mogućnosti, te se trude uvijek i u svim prilikama promicati dostojanstvo ljudske osobe.

Da bi bolje i potpunije postigla svrhu apostolata i apostolskog poslanja Družba je osnivala vlastite ustanove njegujući u njima duh utemeljiteljâ.

Na području Hrvatske djeluju ove ustanove: